AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 1996-CI İL YANVARIN 11-DƏ PARİSDƏ FRANSA TELEVİZİYASININ MÜXBİRİNƏ MÜSAHİBƏSİ

16.01.1996 [19:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri çərçivəsində yanvarın 11-də Fransa televiziyasının müxbirinə müsahibə vermişdir ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FRANSANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ ERVE DE ŞARET İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [21:34]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransanın xarici işlər naziri Erve de Şaret ilə görüşmüşdür. Cənab Şaret Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündən və onunla tanış olmağından çox razı qaldığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ İRLANDİYANIN BAŞ NAZİRİ CON BRUTON İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:42]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də İrlandiyanın Baş naziri Con Bruton ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti ilə tanışlıqdan məmnun olduğunu söyləyən cənab Bruton əvvəllər Heydər Əliyev ilə İrlandiyanın Prezidenti xanım Robinson arasında olan görüşləri xatırlatdı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FƏLƏSTİN RƏHBƏRİ YASİR ƏRƏFAT İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:18]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fələstin dövlətinin rəhbəri Yasir Ərəfat ilə görüşmüşdür. Yasir Ərəfat əvvəlki görüşlərində olduğu kimi, bu dəfə də dövlətimizin başçısı ilə hərarətlə salamlaşdı. Fələstin dövlətinin başçısı Azərbaycanın dünya birliyində layiqli yer tutması ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ İSRAİLİN BAŞ NAZİRİ ŞİMON PERES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [20:03]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də İsrailin Baş naziri Şimon Peres ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyevlə 1995-ci ilin yanvarında İsveçrənin Davos şəhərindəki görüşünü yaxşı xatırladığını bildirən cənab Peres indiki görüşdən də məmnun olduğunu ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ESTONİYA PREZİDENTİ LENNART MERİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:40]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Estoniya Prezidenti Lennart Meri ilə görüşmüşdür. Dövlət başçıları ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ UKRAYNA PREZİDENTİ LEONİD KUÇMA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:28]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Ukrayna Prezidenti Leonid Kuçma ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan Leonid Kuçma özünün Azərbaycana səfərini məmnuniyyətlə xatırladığını və ölkəmizdə olduğu günləri unutmayacağını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ YƏMƏN PREZİDENTİ MƏHƏMMƏD SƏİD ƏL-ƏTTAR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [19:16]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Yəmən Prezidenti Məhəmməd Səid əl-Əttar ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidentini qucaqlayaraq onu köhnə dost kimi səmimi salamlayan əl-Əttar uzun müddətdən sonra Heydər Əliyevi yenidən gördüyünə çox şad olduğunu bildirdi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ MİSİR PREZİDENTİ HÜSNİ MÜBARƏK İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:57]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Hüsni Mübarək ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı ilə əvvəllər keçirdiyi görüşləri, xüsusən Heydər Əliyevin 1994-cü ilin sentyabrında Misirə səfərini həmişə məmnunluqla xatırladığını bildirən Hüsni Mübarək ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ LEVON TER–PETROSYAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:36]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də onun Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyan ilə qısa görüşü olmuşdur. Tərəflər 20 aydan bəri davam edən atəşkəs rejimini yüksək qiymətləndirdiklərini ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV LİTVA PREZİDENTİ ALGİRDAS BRAZAUSKAS İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [18:12]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Litva Prezidenti Algirdas Brazauskas ilə görüşmüşdür. Səmimiyyətlə görüşən prezidentlər ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulan bir sıra tədbirlər barədə fikir mübadiləsi aparmaq ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ POLŞA PREZİDENTİ ALEKSANDR KVASNEVSKİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:32]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Polşa Prezidenti Aleksandr Kvasnevski ilə görüşmüşdür. Prezident Heydər Əliyevlə tanış olmasından böyük məmnunluq duyduğunu bildirən cənab Kvasnevski respublikamızın rəhbərinin bioqrafiyasına yaxşı bələd olduğunu, özü kimi cavan ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ TÜRKİYƏ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:18]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11–də Türkiyə Prezidenti Süleyman Dəmirəl ilə görüşmüşdür. Dost və qardaş ölkələrin rəhbərləri səmimiyyətlə görüşdülər. Prezident Süleyman Dəmirəl özünün təxminən bir ay əvvəl Bakıya rəsmi səfərindən məmnunluqla söhbət açdı ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ FRANSANIN BAŞ NAZİRİ ALEN JÜPPE İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [17:06]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransanın Baş naziri Alen Jüppe ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev görkəmli siyasi xadim Fransua Mitteranın vəfatı münasibətilə xalqımız adından və öz adından cənab ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ ABŞ-IN VİTSE-PREZİDENTİ ALBERT QOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [16:26]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransa paytaxtında ABŞ-ın vitse–prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısını səmimiyyətlə salamlayan cənab Qor Prezident Heydər Əliyev ilə bundan əvvəlki görüşünü məmnuniyyətlə xatırladığını söylədi. Prezident Heydər Əliyev də ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ RUSİYA PREZİDENTİ BORİS YELTSİN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Rusiya Federasiyasının Prezidenti Boris Yeltsin ilə görüşmüşdür. Azərbaycanla Rusiya arasında tarixi dostluq əlaqələrinin mövcud olduğunu vurğulayan prezidentlər dövlətlərimizin bütün sahələrdə əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi zəruriliyini xüsusi ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ JAK ŞİRAK İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

13.01.1996 [15:24]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Parisə səfəri zamanı yanvarın 11-də Fransda Prezidenti Jak Şirak ilə görüşmüşdür. Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev görkəmli siyasi xadim, Fransanın keçmiş prezidenti Fransua Mitteranın vəfatı ilə əlaqədar olaraq cənab Jak Şiraka Azərbaycan xalqı adından ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN PARİSƏ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

13.01.1996 [13:23]
Xəbər verdiyimiz kimi, Fransada və beynəlxalq miqyasda görkəmli siyasi xadim kimi tanınmış Fransua Mitteranın matəm mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 10-da Parisə gəldi. Orli hava limanında dövlətimizin başçısını Fransanın yüksək vəzifəli şəxsləri qarşıladılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV PARİSDƏ

12.01.1996 [15:17]
Yanvarın 11-də Parisdə Fransanın sabiq Prezidenti Fransua Mitteranın son mənzilə yola salınması mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə dünyanın onlarca ölkəsinin dövlət və hökumət başçıları ilə birlikdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev də iştirak etmişdir ...