AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN SƏNAYE VƏ ENERGETİKA NAZİRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [17:28]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Böyük Britaniyanın sənaye və energetika naziri Timm Eqqar ilə görüşmüşdür. Azərbaycan rəhbəri Heydər Əliyevi ən yaxın dostu kimi hərarətlə qarşılayan cənab Eqqar onu Londonda görməyindən məmnun olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı ilə əvvəlki ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN VİTSE-PREZİDENTİ ALBERT QOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [16:46]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə görüşmüşdür. Heydər Əliyev bu görüşdən məmnun olduğunu söylədi və Albert Qor ilə Qahirədə keçirdiyi görüşü yaxşı xatırladığını bildirdi. ABŞ-ın vitse-prezidenti də Azərbaycan Prezidenti ilə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN İNGİLTƏRƏNİN XARİCİ İŞLƏR VƏ MİLLƏTLƏR BİRLİYİ İŞLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KATİBİ İLƏ GÖRÜŞÜ

12.05.1995 [15:43]
Azərbacan Prezidenti Heydər Əliyev mayın 6-da Londonda Böyük Britaniyanın xarici işlər və millətlər birliyi işləri üzrə dövlət katibi Daqlas Hörd ilə görüşmüşdür. Cənab Hörd Azərbaycan Prezidentinin Böyük Britaniya Baş naziri Con Meycorun dəvətini qəbul edib Londona gəldiyinə görə ona öz təşəkkürünü və minnətdarlığını bildirdi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYA KRALİÇASI II YELİZAVETA VƏ ONUN AİLƏ ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.05.1995 [14:42]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 7-də Londonda Böyük Britaniya Kraliçası II Yelizaveta və onun ailə üzvləri ilə görüşmüşdür. Kraliça II Yelizaveta Heydər Əliyevi mehribanlıqla salamladı və onu öz ailə üzvləri ilə tanış etdi, Azərbaycan rəhbərini Londonda görməsindən çox şad olduğunu vurğuladı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BÖYÜK BRİTANİYANIN BAŞ NAZİRİ CON MEYCOR İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

10.05.1995 [18:41]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev mayın 6-da Londonda Böyük Britaniyanın Baş naziri Con Meycor ilə görüşmüşdür. Con Meycor dövlətimizin başçısını səmimi salamladı, onun dəvətini qəbul edərək qələbənin 50 illiyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün Londona gəldiyinə görə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ BÖYÜK QƏLƏBƏNİN 50 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ LONDON, PARİS VƏ MOSKVADA KEÇİRİLMİŞ TƏNTƏNƏLƏRDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

10.05.1995 [13:40]
Mayın 6-da Londona gələn Azərbaycan dövlətinin başçısını paytaxtın hava limanında Böyük Britaniyanın yüksək vəzifəli xadimləri, respublikanın İngiltərədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Mahmud Məmmədquliyev və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar. Qısa istirahətdən sonra Heydər Əliyev ölkənin xarici işlər və millətlər birliyi işləri üzrə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

07.05.1995 [16:36]
Mayın 6-da Azərbaycan Republikasının Prezidenti Heydər Əliyev faşizm üzərində qələbənin 50 illik yubileyinə həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün Böyük Britaniya rəhbərliyinin dəvəti ilə Londona yola düşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN AVROPA BİRLİYİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİ MÖHKƏMLƏNDİRİR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BELÇİKAYA SƏFƏRİ

18.04.1995 [21:37]
Xəbər verdiyimiz kimi, aprelin 17-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərargahlarının yerləşdiyi Brüssel şəhərinə gəldi. Belçika paytaxtının beynəlxalq hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını və onu müşayiət edən şəxsləri bu ölkənin və ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV VƏTƏNƏ QAYITMIŞDIR

18.04.1995 [18:37]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Brüsselə səfəri başa çatmışdır. Dövlətimizin başçısı aprelin 18-də gecədən xeyli keçmiş Vətənə qayıtmışdır. Səfərdə Prezidenti respublika Baş nazirinin vəzifəsini icra edən Fuad Quliyev, dövlət müşaviri Vahid Axundov, Baş nazirin müavini İzzət Rüstəmov, xarici işlər naziri Həsən Həsənov və digər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BELÇİKANIN BAŞ NAZİRİ JAN-LÜK DEAN İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

18.04.1995 [14:44]
Aprelin 18-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Brüsseldə Belçika Krallığının Baş naziri Jan-Lük Deanla görüşmüşdür. Cənab Dean Prezident Heydər Əliyev ilə yenidən görüşməyindən məmnunluq duyduğunu bildirdi və onu mehribanlıqla salamladı. Baş nazir Azərbaycan Prezidenti ilə Brüsseldə ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BELÇİKAYA YOLA DÜŞMÜŞDÜR

18.04.1995 [12:34]
Aprelin 17-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərinə yola düşmüşdür. Azərbaycan dövlətinin başçısı səfər zamanı Brüsseldə Avropa Birliyinin rəhbərləri ilə görüşəcəkdir. Məlum olduğu kimi, son bir ildə Avropa Birliyi ilə respublikamız arasında daha da ...

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN İQTİSADİ VƏ SOSİAL İNKİŞAF AMALI İLƏ YAŞAYIR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN DANİMARKAYA SƏFƏRİ

15.03.1995 [18:19]
Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin xətti ilə keçirilən və sosial inkişaf məsələlərinə həsr olunan yüksək səviyyəli ümumdünya görüşündə iştirak etmək üçün martın 10-da Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenə gəldi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV VƏTƏNƏ QAYITMIŞDIR

12.03.1995 [20:18]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin xətti ilə Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilmiş və sosial inkişaf məsələlərinə həsr olunmuş zirvə toplantısında iştirak etdikdən sonra martın 13-nə keçən gecə Vətənə qayıtmışdır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV POLŞA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ LEX VALENSA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [19:32]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Polşa Respublikasının Prezidenti Lex Valensa ilə görüşmüşdür. Lex Valensa Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev ilə hərarətlə görüşdü və zəngin təbii ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BELARUS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ALEKSANDR LUKAŞENKO İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [19:05]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ilə Belarus Respublikasının Prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında Kopenhagendə görüş keçirilmişdir. Görüşdə qeyd edildi ki, uzun illər ərzində keçmiş Sovet İttifaqı tərkibində bu respublikaların ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ FARUQ ƏL-ŞƏFA İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [18:35]
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Suriya Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri Faruq əl-Şəfanın xahişi ilə onunla görüşmüşdür. Cənab Faruq əl-Şəfa vaxt tapıb onunla görüşməyə razılıq verdiyinə görə Prezident Heydər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV KÜVEYT DÖVLƏTİNİN ƏMİRİ ŞEYX CABER ƏL-ƏHMƏD ƏL-CABER ƏL-SABAH İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [18:27]
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Küveyt Dövlətinin əmiri şeyx Caber əl-Əhməd əl-Caber əl-Sabah ilə görüşmüşdür. Görüş çox mehriban dostluq şəraitində keçdi. Azərbaycan Prezidenti Küveyt Dövlətinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV RUMINİYA PREZİDENTİ İON İLİYESKU İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [18:16]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Ruminiya Prezidenti İon İliyesku ilə görüşmüşdür. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşündən çox məmnun olduğunu söyləyən İon İliyesku ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ FİDEL RAMES İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

12.03.1995 [18:13]
Martın 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Kopenhagendə Filippin Respublikasının Prezidenti Fidel Rames ilə görüşmüşdür. Görüş çox səmimi dostluq şəraitində keçdi. Heydər Əliyev son dövrlərdə Filippin ...