AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV VƏ RESPUBLİKAMIZIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ MOSKVAYA YOLA DÜŞMÜŞLƏR

09.09.1994 [13:44]
Sentyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Moskvaya yola düşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MİSİRƏ SƏFƏRDƏN SONRA VƏTƏNƏ QAYITMIŞDIR

08.09.1994 [20:57]
Sentyabrın 6-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Misir paytaxtında ABŞ-ın vitse-prezidenti Albert Qor ilə görüşdü. Səmimilik və dostluq şəraitində keçən görüşdə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin bir çox cəhətlərinə toxunuldu. Görüşdə neft müqavilələrinin tezliklə imzalanması ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV BMT-NİN BAŞ KATİBİ BUTROS QALİ İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

08.09.1994 [20:55]
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Misirin paytaxtı Qahirə şəhərində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Butros Qali ilə görüşmüşdür. Görüş zamanı Zaqafqaziya regionundakı ictima-siyasi vəziyyət, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ətraflı müzakirə edilmişdir. Azərbaycan tərəfi BMT Təhlükəsizlik ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN MİSİRƏ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

07.09.1994 [17:53]
Xəbər verdiyimiz kimi, BMT-nin təşəbbüsü ilə Qahirədə keçirilən “Dünya əhalisi və inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Misirdə səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Hüsni Mübarək ilə görüşmüşdür ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ MİSİRƏ GƏLMİŞDİR

06.09.1994 [18:51]
BMT-nin təşkil etdiyi “Dünya əhalisi və inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün sentyabrın 4-də Misir Ərəb Respublikasının paytaxtına gələn Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevi Qahirə hava limanında ölkənin, habelə BMT-nin yüksək vəzifəli nümayəndələri qarşıladılar ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV MİSİRƏ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMÜŞDÜR

06.09.1994 [17:49]
Sentyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev BMT-nin təşəbbüsü ilə Qahirədə keçiriləcək “Dünya əhalisi və inkişaf” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Misir Ərəb Respublikasına yola düşmüşdür. Bu nüfuzlu beynəlxalq tədbirdə dünyanın böyük dövlətləri ilə yanaşı, yenicə istiqlaliyyət qazanmış ölkələrin rəhbərlərinin də ...

NEFT MÜQAVİLƏSİ AZƏRBAYCANIN MİLLİ MƏNAFEYİNƏ CAVAB VERMƏLİDİR

30.08.1994 [16:51]
Azərbaycanın neft yataqlarının birgə işlənməsi haqqında Qərb şirkətləri ilə müqavilə, şübhəsiz, bağlanacaq, lakin bu zaman Azərbaycanın milli mənafeyinə tam əməl ediləcəkdir. Bunu respublika Prezidenti Heydər Əliyev Amerikanın “Pennzoyl” neft şirkətinin Bakıya gəlmiş prezidenti Tom Hamiltonu avqustun 27-də qəbul edərkən ...

BAKIDA SİYASİ MƏSLƏHƏTLƏŞMƏLƏR

25.08.1994 [22:13]
Avqustun 23-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevlə həmin gün Bakıya gəlmiş ATƏM-in Dağlıq Qarabağa dair Minsk qrupunun sədri Yan Eliassonun görüşündə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini aradan qaldırmaq məqsədilə siyasi məsləhətləşmələrin növbəti mərhələsi keçirilmişdir. Tərəflər bu problemin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduqlarını ...

MÜNASİBƏTLƏRİMİZ İKİTƏRƏFLİ ƏMƏKDAŞLIĞA ƏSASLANMALIDIR

23.08.1994 [19:54]
Avqustun 20-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Rusiya Federasiyası Sərhəd Qoşunlarının komandanı, Bakıda birgünlük rəsmi səfərdə olan general-polkovnik Andrey Nikolayevi qəbul etmişdir. Heydər Əliyev demişdir ki, MDB çərçivəsində əməkdaşlığımız təbii ki, belə görüşlərin ...

MUXTAR RESPUBLİKANIN PROBLEMLƏRİNİN HƏLLİNƏ DİQQƏT ARTIRILMALIDIR

20.08.1994 [19:52]
Avqustun 19-da Prezident Aparatında Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi problemlərinə həsr edilmiş geniş müşavirə keçirilmişdir. Müşavirədə Prezident Aparatının, Ali Sovetin, Nazirlər Kabinetinin məsul işçiləri, nazirliklərin, komitələrin, şirkətlərin və baş ...

YARANMIŞ ƏLAQƏLƏR UĞURLA DAVAM ETDİRİLİR

16.08.1994 [16:49]
“Səudiyyə İnkişaf Fondu” nümayandələrinin Azərbaycana səfəri iki ölkə arasında yaranmaqda olan çoxşaxəli əlaqələrin ilkin mərhələsində mühüm addımdır. Respublika Prezidenti Heydər Əliyev bu fikri avqustun 13-də Əhməd əl-Yəhyanın başçılığı ilə həmin fondun nümayəndə heyətini qəbul edərkən söyləmiş və demişdir ki, Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN DÜNYANIN BÜTÜN DÖVLƏTLƏRİ İLƏ BƏRABƏRHÜQUQLU VƏ ÇOXTƏRƏFLİ MÜNASİBƏTLƏR UĞRUNDA ÇIXIŞ EDİR

09.08.1994 [19:47]
Dünən respublika Prezidenti Heydər Əliyev İsrailin aparıcı kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən ibarət heyəti qəbul edərkən bildirmişdir: “Azərbaycan İsrail ilə ticarət-iqtisadi əlaqələri fəallaşdırmaq niyyətindədir”. Nümayəndə heyəti bir gün əvvəl Bakıya ...

BAKIDA DİPLOMATİK KOMPLEKSİN BÜNÖVRƏSİ QOYULDU

30.07.1994 [18:09]
Türkiyənin “Ferko” İnşaat, Turizm, Sənaye və Ticarət Şirkəti Bakı Baş Tikinti İdarəsi ilə birlikdə paytaxtımızda diplomatik kompleksin tikintisinə başlamışdır. İyulun 29-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev bu mühüm obyektin tikinti meydançasına gəldi, kompleksin maketinə baxdı, şirkətin rəhbərləri ilə görüşüb söhbət ...

BEYNƏLXALQ XEYRİYYƏ TƏŞKİLATININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ BAKIDA

29.07.1994 [17:22]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri zamanı orada fəaliyyət göstərən bir sıra beynəlxalq təşkilatların başçıları, o cümlədən beynəlxalq İslam Nicat Təşkilatının (BİNT) rəhbəri Fərid Qureyşi ilə görüşüb danışıqlar aparmışdır. Bu görüş zamanı təşkilatın Azərbaycanla əlaqələrinin genişləndirilməsi ...

BRİTANİYA BİZNESMENİ VƏ SİYASƏTÇİSİ QƏBUL EDİLMİŞDİR

28.07.1994 [21:46]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Britaniya parlamenti Lordlar Palatasının Bakıda əməli səfərdə olan üzvü, “Secvik Marin” şirkətinin direktoru lord Nikas Con Albert Feyrfaksı dünən qəbul edərkən bildirmişdir. Bizneslə siyasət qarşılıqlı surətdə bağlı olan sahələrdir. Buna görə də mən belə düşünürəm ki, Birləşmiş Krallığın işgüzar ...

AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASI İSLAM ALƏMİNDƏ DƏ MÖHKƏM MÖVQE QAZANIR
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ
İKİ DÖVLƏT BAŞÇISININ GÖRÜŞÜNDƏ QARABAĞ MƏSƏLƏSİ DƏ MÜZAKİRƏ OLUNDU

16.07.1994 [20:22]
Dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əiyevin iki müqəddəs şəhərin xadimi, Səudiyyə Ərəbistanının məliki Fəhd ibn Əbdül Əziz əl-Səudla təkbətək görüşünü AzərTAc-ın müxbirinin xahişi ilə şərh edərək dedi: ...

AZƏRBAYCAN DİPLOMATİYASI İSLAM ALƏMİNDƏ DƏ MÖHKƏM MÖVQE QAZANIR
RƏĞBƏT VƏ MEHRİBANLIQ TƏZAHÜRÜ

15.07.1994 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri dünya miqyasında, o cümlədən İslam aləmində ölkəmizin mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Sovet hakimiyyəti dövründə yeridilən siyasət nəticəsində Azərbaycanın İslam dünyası ilə əlaqələri zəifləsə də, müqəddəs dinimizə inam xalqın ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDI

14.07.1994 [16:18]
İyulun 12-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev və onu müşayiət edən şəxslər Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərindən Mədinəyə gəldilər. Yerli hava limanında Azərbaycan dövlətinin başçısını Mədinə şəhərinin qubernatoru Əbdül Məcid ibn Əbdül Əziz əl-Səud və digər rəsmi şəxslər qarşıladılar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANINA RƏSMİ SƏFƏRİ DAVAM EDİR

13.07.1994 [20:22]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Səudiyyə Ərəbistanına rəsmi səfəri üçüncü gündür ki, davam edir. Azərbaycan dövlətinin başçısı Ciddədə bir sıra mühüm görüşlər keçirmişdir. Bu görüşlər sübut edir ki, ölkəmiz Səudiyyə Ərəbistanının simasında nüfuzlu bir müsəlman dövlətinin himayəsinə ümid bəsləyir ...