AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.12.2002 [18:50]
Möhtərəm, əziz Prezidentimiz cənab Heydər Əliyev! Neçə gündür ki, bizə bəxş etdiyiniz böyük, unudulmaz səadətlə yaşayırıq. ...

“KOMMUNAL, NƏQLİYYAT VƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR ÜZRƏ GÜZƏŞTLƏRİN MÜAVİNƏTLƏRLƏ ƏVƏZ OLUNMASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 26 DEKABR TARİXLİ 613 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.12.2002 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının müddəalarını nəzərə alaraq, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ VƏ BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARDA FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏN DİPLOMATİK NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN İŞÇİLƏRİNİN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.12.2002 [18:10]
Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə və beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərən diplomatik nümayəndəliklərinin işçilərinin maddi təminatını yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

20 YANVAR FACİƏSİNİN ON ÜÇÜNCÜ İLDÖNÜMÜNÜN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.12.2002 [18:05]
Azərbaycan xalqının tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən on üç il keçir. ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELEQRAF AGENTLİYİ (AzərTAc) İŞÇİLƏRİNİN MADDİ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.12.2002 [18:00]
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc) işçilərinin maddi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.12.2002 [17:00]
O Bir Olan Yaradanın adı ilə!Möhtərəm cənab Prezident!Azərbaycan dindarları adından və şəxsən öz adımızdan Sizi – dövlətimizin müdrik rəhbərini, xalqımızın fəxrini və qəhrəman oğlunu qarşıdan gələn böyük bayramlar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2003-CÜ İLİN YANVAR AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

28.12.2002 [13:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

28.12.2002 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Qroznı şəhərində törədilmiş terror aktı nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:45]
Əziz və möhtərəm Prezidentimiz!Sizin imzaladığınız hər bir Fərman, hər bir Sərəncam nəinki bizə, eyni zamanda bütün xalqımıza böyük sevinc və fərəh gətirir, qəlbimizi dərin minnətdarlıq və məmnunluq hissləri ilə doldurur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:35]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi – xalqımızın ümummilli liderini, zəmanəmizin görkəmli siyasi və dövlət xadimini 31 dekabr – Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və 2003-cü ilin başlanması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:30]
Mənə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilməsi münasibətilə Sizə öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu fəxri ad 30 ilə yaxın Milli Dram Teatrının səhnəsində çalışan aktrisa üçün yaradıcılığına verilən dəyərli qiymətdir. ...

NEPALIN KRALI ƏLAHƏZRƏT QYANENDRA BİR BİKRAM ŞAH DEVƏ

27.12.2002 [09:00]
Əlahəzrət, Nepalın milli bayramı – Kralın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.12.2002 [19:00]
Prezident! Bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının incəsənət xadimlərinin böyük bir qrupuna müxtəlif fəxri adlar verilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.12.2002 [18:00]
Möhtərəm Prezident! Siz, 24 dekabr 2002-ci il tarixli Fərmanınızla Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin və incəsənətinin inkişafı yolunda xidmətlərinə görə ölkəmizin bir çox mədəniyyət və incəsənət xadiminə, respublikamızın yüksək fəxri adlarını ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.12.2002 [17:00]
Möhtərəm Prezidentimiz cənab Heydər Əliyev! Azərbaycan teatrı, bu sənətin yaradıcıları, sənət ocaqlarının qayğıları, problemləri həmişə Sizin diqqət mərkəzinizdə olmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.12.2002 [15:00]
Atamız Rauf Hacıyevin xatirəsinə, onun milli mədəniyyətimizin inkişafına yönəldilən yaradıcılıq fəaliyyətinə verdiyiniz yüksək qiymətə, anadan olmasının səksən illiyinə həsr edilmiş təntənəli yubileyin keçirilməsinə vaxtilə yaşadığı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

26.12.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident! Azərbaycan milli musiqi mədəniyyətində, elmində, ədəbiyyatında halal zəhmətləri ilə mövqe qazanmış, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ  FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

24.12.2002 [19:00]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

UKRAYNANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LEONİD KUÇMAYA

24.12.2002 [18:00]
Hörmətli Leonid Daniloviç, Ukraynanın “Aeromost-Xarkov” aviasiya şirkətinə məxsus An-140 təyyarəsinin İsfa ...