SUDAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ÖMƏR HƏSƏN ƏHMƏD ƏL-BƏŞİRƏ

02.01.2002 [00:00]
Hörmətli cənab Prezident, Sudan Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və dost Sudan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ МИРА

01.01.2002 [17:00]
В посольстве нашей страны в Узбекистане состоялось большое праздничное торжество, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира. В церемонии принимали участие известные члены азербайджанской ...

“XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFTKİMYASI-2002” IX BEYNƏLXALQ SƏRGİ VƏ KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARINA

01.01.2002 [08:30]
Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları! Sizi - ənənəvi “Xəzər neft, qaz, neftayırma və neftkimyası” beynəlxalq sərgi və konfransının iştirakçılarını – Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində böyük məmnuniyyət hissi ilə salamlayıram. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDA 2001-Cİ İLİN SENTYABRIN 11-DƏ BAŞ VERMİŞ TERROR AKTLARININ GÜNAHSIZ QURBANLARININ XATİRƏSİNİN YAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.09.2001 [19:34]
2001-ci ilin sentyabr ayının 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton və Nyu-York şəhərlərində minlərlə dinc və günahsız insanların ölümünə səbəb olmuş, tarixdə nümunəsi olmayan dəhşətli terror aktları həyata keçirilmişdir ...

R.Ə.BAĞIROVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:19]
Ramiz Əmir oğlu Bağırov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

M.X.İSAQOVUN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:18]
Malik Xızır oğlu İsaqov Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

A.H.ALIYEVİN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:16]
Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

Ə.O.HÜSEYNQULİYEVİN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:15]
Əvəz Orduxan oğlu Hüseynquliyev vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə və işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

2001/2002-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

03.09.2001 [21:09]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qəqara alıram: ...

Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

03.09.2001 [21:02]
Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində yüksək nəticələr əldə etmiş tələbələrə dövlət qayğısını gücləndirmək, onların təhsil alması üçün daha əlverişli şərait yaradılmasını təmin etmək və təhsilə olan həvəslərini artırmaq məqsədilə qərara alıram: ...

TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ ORDU GENERALI HÜSEYN QIVRIQOĞLUNUN “AZƏRBAYCAN BAYRAĞI” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.08.2001 [20:06]
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsində böyük xidmətlərinə görə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahının rəisi ordu generalı Hüseyn Qıvrıqoğlu “Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilsin ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ƏFV FƏRMANI RESPUBLİKA İCTİMAİYYƏTİ TƏRƏFİNDƏN BÖYÜK RƏĞBƏTLƏ QARŞILANMIŞDIR

20.08.2001 [21:22]
“Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə və müəyyən müddətə azadlıqdan məhrum etmə növündə cəza çəkən bir sıra şəxslərin əfv olunması” haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 17 avqust tarixli Fərmanının icrası ilə bağlı Azərbaycan Televiziyası ...

E.İ.QULİYEVƏ GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.08.2001 [22:30]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirinin müavini – Sərhəd Qoşunları Komandanı polkovnik Elçin İsaağa oğlu Quliyevə general-mayor ...

İ.H.XƏLİLOVA GENERAL-MAYOR HƏRBİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.08.2001 [22:24]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Sərhəd Qoşunları Komandanının I müavini - Sərhəd Qoşunları Qərargahının rəisi ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN ƏRZAQ TƏMİNATI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.08.2001 [22:16]
Bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatların xətti ilə məcburi köçkünlərə yardımın dayandırılması nəticəsində onların ərzaq təminatında yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə qərara alıram ...

“NEFTÇİLƏR GÜNÜ” PEŞƏ BAYRAMININ TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI 

17.08.2001 [16:12]
Zəngin neft və qaz sərvətlərinə malik olan Azərbaycan bütün dünyada “Neft diyarı”, “Odlar diyarı” kimi tanınmışdır. 1848-ci ildə Bakıda, Bibiheybət yatağında qazılmış quyudan neft fontan vurmuş və bu hadisə dünyada neftin sənaye üsulu ilə çıxarılmasının başlanması kimi ...

S.Ə.KƏRİMİNİN AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ REKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:45]
Siyavuş Əşrəf oğlu Kərimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ YARADILMASI  HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:24]
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılması ilə əlaqədar qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi on gün müddətində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılmasını və onun tərkibinə Musiqi Kolleci və İncəsənət ...