İ.N.YAQUBOVUN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ İSTANBUL ŞƏHƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ KONSULU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

26.03.2003 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq İbrahim Nəbi oğlu Yaqubov Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərində Azərbaycan Respublikasının Baş konsulu təyin edilsin. ...

BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YAUDDİN ƏHMƏDƏ

25.03.2003 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident, Banqladeş Xalq Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

25.03.2003 [09:00]
Məni müstəqil dövlətimizin yüksək mükafatı olan “Şöhrət” ordeni ilə təltif etməyiniz barədə xəbəri böyük sevinc, həyəcan, məsuliyyət və dərin minnətdarlıq hissi ilə qəbul edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ
QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN SƏDRİ ŞEYXÜLİSLAM HACI ALLAHŞÜKÜR PAŞAZADƏYƏ

24.03.2003 [17:15]
Sizi ürəkdən salamlayıram və Rus Pravoslav Kilsəsinə onun ibadətgahlarının bərpası işində dəstək göstərdiyinizə görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. ...

O.M.ABBASOVUN ASTARA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.03.2003 [17:10]
Oqtay Mir-Kazım oğlu Abbasov Astara rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

N.V.VEYSOVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.03.2003 [17:05]
Nazim Veys oğlu Veysov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

A.M.CƏBİYEVİN ASTARA RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

24.03.2003 [17:00]
Aydın Mirzə oğlu Cəbiyev Astara rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

YUNANISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KONSTANTİNOS STEFANOPULOSA

24.03.2003 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2003-CÜ İL APRELİN 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.03.2003 [09:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

S.Y.BABAYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.03.2003 [17:25]
Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə və səmərəli ictimai-siyasi fəaliyyətinə görə Səfərəli Yaqub oğlu Babayev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

PAKİSTAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB PƏRVİZ MÜŞƏRRƏFƏ

22.03.2003 [17:10]
Hörmətli cənab Prezident, Pakistan İslam Respublikasının milli bayramı – Pakistan günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

XÜSUSİ MAŞINQAYIRMA VƏ KONVERSİYA SƏNAYESİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.03.2003 [16:00]
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması, sahibkarlığın genişləndirilməsi və investisiyaların cəlb olunması yolu ilə iqtisadiyyatın daha sürətlə inkişafına nail olmaq və onun səmərəliliyinin artırılmasını təmin etmək məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

18.03.2003 [17:10]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Milli varlığımızın rəmzlərindən, xalqımızın ən əziz bayramlarından biri olan, bahar təravətli Novruzun gəlişi ...

İRLANDİYANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM MERİ MAKALİSƏ

15.03.2003 [17:15]
Hörmətli xanım Prezident, Ölkənizin milli bayramı – Müqəddəs Patrik günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏRİNİN BİRİNCİ QURULTAYINA

15.03.2003 [17:10]
Hörmətli mətbuat işçiləri və jurnalist ictimaiyyəti nümayəndələri! Sizi – ümumrespublika forumuna toplaşmış Azərbaycan jurnalistlərini səmimiyyətlə salamlayır və qurultayın işinə uğurlar arzulayıram. ...

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB XU SZİNTAOYA

15.03.2003 [17:05]
Hörmətli cənab Sədr, Çin Xalq Respublikasının Sədri vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANA

15.03.2003 [17:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Türkiyə Respublikasının Baş naziri vəzifəsinə təyin olunmağınız münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

13.03.2003 [18:05]
Hörmətli cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarını tərk edərkən Sizinlə və administrasiyanızın üzvləri ilə görüşlərimi məmnuniyyətlə ...

SERBİYA VƏ ÇERNOQORİYA İTTİFAQININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SVETOZAR MAROVİÇƏ

13.03.2003 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Serbiyanın Baş naziri Zoran Cinciçin qətlə yetirilməsi xəbəri məni ürəkdən kəndərləndirdi. ...