A.Ş.MEHDİYEVİN AZƏRBAYCAN MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİNİN BAŞ DİREKTORU VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.01.2003 [13:00]
Arif Şəfayət oğlu Mehdiyev Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin baş direktoru vəzifəsindən azad edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ NİZAMNAMƏSİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.01.2003 [12:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası haqqında” 15 may 2001-ci il tarixli 484 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ AEROKOSMİK AGENTLİYİ HAQQINDA  
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.01.2003 [11:00]
Azərbaycan Respublikasında elmi tədqiqatlar aparılması işinin daha səmərəli təşkil edilməsi və təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

“KOMMUNAL, NƏQLİYYAT VƏ DİGƏR XİDMƏTLƏR ÜZRƏ GÜZƏŞTLƏRİN MÜAVİNƏTLƏRLƏ ƏVƏZ OLUNMASININ TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 26 DEKABR TARİXLİ 613 NÖMRƏLİ FƏRMANINA ƏLAVƏLƏR EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.12.2002 [18:25]
Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericilik aktlarının müddəalarını nəzərə alaraq, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2003-CÜ İLİN YANVAR AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

28.12.2002 [13:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ  FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

24.12.2002 [19:00]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

S.Y.MÜSLÜMOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT SOSİAL MÜDAFİƏ FONDUNUN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.12.2002 [19:30]
Səlim Yanvar oğlu Müslümov Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri təyin edilsin. ...

Ə.N.NAİBOVUN (ƏKRƏM ƏYLİSLİNİN) “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ  HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.12.2002 [18:40]
Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Əkrəm Nəcəf oğlu Naibov (Əkrəm Əylisli) “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. ...

A.Ə.PAŞAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ ARXİV İDARƏSİNİN RƏİSİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.12.2002 [18:15]
Ataxan Əvəz oğlu Paşayev Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinin rəisi təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ARXİV İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

02.12.2002 [18:45]
Azərbaycan Respublikasının arxiv xidməti təşkilatları xalqımızın çoxəsərlik tarixini öyrənmək üçün qiymətli sənədlərin toplandığı və mühafizə olunduğu elmi-tədqiqat mərkəzləridir. ...

H.İ.MİRZƏYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.11.2002 [13:00]
Azərbaycanda pedaqogikanın inkişafındakı xidmətlərinə və respublikanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Həsən İbrahim oğlu Mirzəyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

BAKI BƏLƏDİYYƏ TEATRININ ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.11.2002 [18:05]
Bakı Bələdiyyə Teatrının 10 illik yubileyi ilə əlaqədar Teatrın aşağıdakı əməkdaşlarına səhnə sənətindəki nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin: ...

BAKI BƏLƏDİYYƏ TEATRININ ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

07.11.2002 [14:00]
Bakı Bələdiyyə Teatrının 10 illik yubileyi ilə əlaqədar Teatrın aşağıdakı əməkdaşlarına səhnə sənətindəki nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin: ...

BAKI METROSU İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.11.2002 [18:40]
Bakı Metropoliteninin 35 illiyi münasibətilə metronun inşası və istismarında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslər təltif edilsin: ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN 2002-Cİ İL BÜDCƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2001-Cİ İL 21 DEKABR TARİXLİ 604 NÖMRƏLİ FƏRMANINDA ƏLAVƏ VƏ DƏYİŞİKLİKLƏRİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

01.11.2002 [21:15]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 29 dekabr tarixli 434 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu haqqında Əsasnaməyə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 ...

Ş.M.ŞAHMƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELEQRAF AGENTLİYİNİN (AZƏRTAC-ın) BAŞ DİREKTORU VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.10.2002 [13:00]
Şamil Məmməd oğlu Şahməmmədov pensiyaya çıxması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc-ın) baş direktoru vəzifəsindən azad edilsin. ...

A.Ə.ASLANOVUN AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELEQRAF  AGENTLİYİNİN (AZƏRTAC-ın) BAŞ DİREKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.10.2002 [12:00]
Aslan Əhməd oğlu Aslanov Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyinin (AzərTAc-ın) baş direktoru təyin edilsin. ...

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN “MERKURİ-2” BƏRƏSİNİN QƏZAYA UĞRAMASI NƏTİCƏSİNDƏ HƏLAK OLANLARIN XATİRƏSİNİ YAD ETMƏK MƏQSƏDİ İLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MATƏM ELAN OLUNMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.10.2002 [13:00]
2002-ci il oktyabr ayının 22-də saat 10.30 radələrində Qazaxıstanın Aktau limanından Bakı istiqamətində üzən, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə məxsus “Merkuri-2” bərəsi Bakıdan 130 kilometrlik məsafadə qəzaya uğrayaraq batmışdır. ...

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN “MERKURİ-2” BƏRƏSİNİN QƏZAYA UĞRAMASI İLƏ ƏLAQƏDAR DÖVLƏT KOMİSSİYASININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.10.2002 [14:00]
2002-ci il oktyabrın 22-də Xəzər dənizində Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı xilasetmə işlərini təşkil etmək və hadisənin səbəblərini araşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...