AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

07.08.2003 [14:31]
Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun körpələrin və erkən yaşlı uşaqların ana südü ilə qidalanmasının təbliği və müdafiəsinin başlıca istiqamətlərinin, süni qida məhsullarının istehsalı, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ FƏRMANI

07.08.2003 [14:29]
“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ŞAMAXI RAYONUNUN INZIBATI ƏRAZIBÖLGÜSÜNDƏ QISMƏN DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:09]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

Çarxan kənd inzibati ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, ¹ 9, maddə 564; 2001-ci il, ¹ 11, maddələr 676, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AVROPA ŞURASININ "ANTIDOPINQ KONVENSIYASI"NINTƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Avropa Şurasının 1989-cu il noyabrın 16-da Strasburq şəhərində imzalanmış "Antidopinq Konvensiyası" təsdiq edilsin.

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI RAYONLARININ INZIBATI ƏRAZIBÖLGÜSÜNDƏ QISMƏN DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:05]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

Bakı şəhəri

Binəqədi rayonu üzrə

Xocəsən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA DÖVLƏT DILI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN 6-CI MADDƏSINDƏ DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [22:03]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 6. Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi

Mülkiyyət formasından asılı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏR ARASINDA AZAD TICARƏT ZONASININ YARADILMASI HAQQINDA" SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində imzalanmış GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında "GUÖAM iştirakçısı olan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM-IN KIYEVDƏKI INFORMASIYA OFISI HAQQINDA" MÜVƏQQƏTIƏSASNAMƏNIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:21]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "GUÖAM-ın Kiyevdəki informasiya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"TERRORIZM, MÜTƏŞƏKKIL CINAYƏTKARLIQ VƏ DIGƏR NÖV TƏHLÜKƏLI CINAYƏTLƏRLƏ MÜBARIZƏ SAHƏSINDƏ GUÖAM IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRINHÖKUMƏTLƏRI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA"SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:19]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM DÖVLƏTLƏRI XARICI İŞLƏR NAZIRLƏRININ ŞURASI HAQQINDA" ƏSASNAMƏNIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:18]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "GUÖAM Dövlətləri Xarici ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"REGIONDA SABITLIYIN VƏ TƏHLÜKƏSIZLIYIN TƏMIN EDILMƏSI ÜZRƏBIRGƏ SƏYLƏR HAQQINDA" BƏYANATIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:16]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "Regionda sabitliyin və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM-IN FƏALIYYƏTINDƏ MÜŞAHIDƏÇILƏRIN STATUSU HAQQINDA"GUÖAM IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRIN BAŞÇILARININ QƏRARININTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:14]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "GUÖAM-ın fəaliyyətində müşahidəçilərin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN FOLKLORU NÜMUNƏLƏRININ HÜQUQI QORUNMASI HAQQINDA

06.08.2003 [21:12]
Bu Qanun Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsi olan milli folklor nümunələrinin əqli mülkiyyətin xüsusi növü kimi hüquqi qorunması, istifadəsi və müdafiəsinin təminatı ilə əlaqədar yaranan münasibətləri tənzimləyir.

I fəsil
Ümumi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
FELDYEGER RABITƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [21:10]
I Fəsil
Ümumi müddəalar


Maddə 1. Qanunun məqsədi

Bu Qanun xüsusi rabitə növü kimi feldyeger rabitəsinin vəzifələrini, onun təşkili və fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və feldyeger rabitəsini həyata keçirən dövlət qulluqçularının hüquqi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GƏMILƏRDƏN ÇIRKLƏNDIRMƏNIN QARŞISININ ALINMASINA DAIR BEYNƏLXALQ KONVENSIYAYA QOŞULMAQ BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNDA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [21:10]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r:

"Gəmilərdən çirkləndirmənin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyaya qoşulmaq barədə" Azərbaycan Respublikasının Qanununda (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"AVROPA-QAFQAZ-ASIYA DƏHLIZININ INKIŞAFI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ NƏQLIYYAT HAQQINDA ƏSAS ÇOXTƏRƏFLI SAZIŞ"Ə ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ"PROTOKOLUN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. "Avropa-Qafqaz-Asiya dəhlizinin inkişafı üzrə beynəlxalq nəqliyyat haqqında Əsas Çoxtərəfli Saziş"ə əlavələr edilməsi barədə" ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AVROPADAXILI VERGI İDARƏLƏRI TƏŞKILATININ NIZAMNAMƏSINƏQOŞULMAQ BARƏSINDƏ

06.08.2003 [21:07]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikası 1996-cı il oktyabrın 30-da Varşava şəhərində imzalanmış Avropadaxili Vergi İdarələri Təşkilatının ...