AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASINDA DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REFERENDUM AKTI

22.06.2002 [19:00]
I. 3-cü maddəyə aşağıdakı məzmunda III hissə əlavə edilsin:“III. Aşağıdakı məsələlər üzrə referendum keçirilə bilməz: 1) Vergilər və dövlət büdcəsi; 2) Amnistiya və əfv etmə;3) Seçilməsi, təyin edilməsi və ya təsdiq edilməsi ...

“POLİS HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNA ƏLAVƏ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.03.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:1. “Polis haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1999-cu il, N 11, maddə 611; Azərbaycan Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ RUSİYA FEDERASİYASI ARASINDA “2010-CU İLƏDƏK OLAN DÖVRDƏ UZUNMÜDDƏTLİ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA” MÜQAVİLƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

25.03.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır: 1. Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 2002-ci il yanvarın 25-də Moskva şəhərində imzalanmış “2010-cu ilədək olan dövrdə uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında” Müqavilə təsdiq edilsin. ...