AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

“REKLAM YAYIMINA ICAZƏ (RAZILIQ) VERILMƏSI QAYDALARI”NIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 2001-CI IL 3 NOYABR TARIXLI 596 NÖMRƏLI FƏRMANINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:14]
1.Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 3 noyabr tarixli 596 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları”na ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI FƏRMANLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ

25.10.2003 [17:13]
“Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikasının 2002-ci il 25 oktyabr tarixli 376-II QD nömrəli Qanununun ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ BƏZI FƏRMANLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:11]
Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin dövriyyəsindəki nöqsanları aradan qaldırmaq və bu sahədə mövcud olan bəzi qanunvericilik aktlarının müddəalarını “Narkotik vasitələrin, psixotrop ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

KIÇIK SAHIBKARLIĞA DÖVLƏT KÖMƏYI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ 1999-CU IL 4 AVQUST TARIXLI 171 NÖMRƏLI FƏRMANINA ƏLAVƏ VƏ DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

25.10.2003 [17:10]
“Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 27 avqust tarixli 779 nömrəli Fərmanının tətbiqi ilə əlaqədar qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"BƏLƏDIYYƏLƏRIN SU TƏSƏRRÜFATI HAQQINDA" AZƏRBAYCANRESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏƏLAVƏ TƏDBIRLƏR HAQQINDA

25.10.2003 [17:09]
"Bələdiyyələrin su təsərrüfatı haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"ŞƏHƏRSALMANIN ƏSASLARI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASIQANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ ƏLAQƏDAR ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR BARƏDƏ

25.10.2003 [17:07]
"Şəhərsalmanın əsasları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"SU TƏCHIZATI VƏ TULLANTI SULARI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASIQANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI ILƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR BARƏDƏ

25.10.2003 [17:06]
"Su təchizatı və tullantı suları haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsini təmin etmək ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

"HEYVANLAR ALƏMI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUNICRASININ TƏMIN EDILMƏSI BARƏDƏ ƏLAVƏ TƏDBIRLƏR HAQQINDA

25.10.2003 [17:06]
"Heyvanlar aləmi haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALININ SOSIAL MÜDAFIƏSI NAZIRLIYI ILƏ RUSIYA FEDERASIYASININ ƏMƏK VƏ SOSIAL İNKIŞAF NAZIRLIYI ARASINDA ƏMƏK, MƏŞĞULLUQ VƏ ƏHALININ SOSIAL MÜDAFIƏSI SAHƏSINDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZIŞ"IN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:59]
1. 2003-cü il mayın 19-da Moskva şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respubilkasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ilə Rusiya Federasiyasının Əmək və Sosial İnkişaf Nazirliyi arasında əmək, məşğulluq və əhalinin sosial ...

2003-CÜ IL FEVRALIN 21-DƏ BAKI ŞƏHƏRINDƏ IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZIRLIYI VƏ FRANSA RESPUBLIKASI KƏND TƏSƏRRÜFATI, ƏRZAQ VƏ BALIQÇILIQ NAZIRLIYI ARASINDA BAYTARLIQ SAHƏSINDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA PROTOKOL"UN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:58]
1. 2003-cü il fevralın 21-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və Fransa Respublikası Kənd Təsərrüfatı, Ərzaq və Balıqçılıq Nazirliyi arasında baytarlıq sahəsində əməkdaşlıq haqqında Protokol" təsdiq edilsin. ...

2002-CI IL SENTYABRIN 3-DƏ İSLAMABAD ŞƏHƏRINDƏ IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN-PAKISTAN BIRGƏ KOMISSIYASININ IKINCI ICLASININ PROTOKOLU"NUN NƏZƏRƏ ALINMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:57]
1. 2002-ci il sentyabrın 3-də İslamabad şəhərində imzalanmış "Azərbaycan-Pakistan Birgə Komissiyasının ikinci iclasının Protokolu" nəzərə alınsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bu Sərəncamın 1-ci bəndində göstərilən Protokolun həyata ...

2003-CÜ IL IYUNUN 3-DƏ IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ MILLI ARXIV İDARƏSI ILƏ POLŞA RESPUBLIKASI DÖVLƏT ARXIVLƏRININ BAŞ DIREKTORU ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZIŞ"IN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININSƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:56]
1. 2003-cü il iyunun 3-də imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsi ilə Polşa Respublikası Dövlət Arxivlərinin Baş direktoru arasında əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Milli Arxiv İdarəsinə ...

2003-CÜ IL MAYIN 9-DA BAKI ŞƏHƏRINDƏ IMZALANMIŞ "AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI VƏ İSVEÇRƏ KONFEDERASIYASI ARASINDA TICARƏT VƏ IQTISADI ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ BIRGƏ KOMISSIYANIN BIRINCI ICLASININ PROTOKOLU"NUN NƏZƏRƏ ALINMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:56]
1. 2003-cü il mayın 9-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və İsveçrə Konfederasiyası arasında ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Birgə Komissiyanın birinci iclasının Protokolu" nəzərə alınsın.
2. Azərbaycan Respublikasının ...

"KOMMERSIYA SIRRI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQI ILƏ ƏLAQƏDAR "STATISTIKA HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:54]
"Kommersiya sirri haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi ilə əlaqədar "Statistika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişiklik edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsi məqsədi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI DÖVLƏT XÜSUSI MAŞINQAYIRMA VƏ KONVERSIYA KOMITƏSI VƏ RUSIYA FEDERASIYASI SƏNAYE, ELM VƏ TEXNOLOGIYALAR NAZIRLIYI ARASINDA IQTISADI VƏ ELMI-TEXNIKI ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA SAZIŞ"IN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:53]
1. 2002-ci il sentyabrın 23-də Moskva şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublkası Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi və Rusiya Federasiyası sənaye, elm və texnologiyalar Nazirliyi arasında iqtisadi və elmi-texniki əməkdaşlıq haqqında ...

"ANTIINHISAR FƏALIYYƏTI HAQQINDA" AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNUNA DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN TƏTBIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:51]
"Antiinhisar fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa dəyişikliklər edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, ...

BMT-NIN BAŞ MƏCLISININ 2106A (XX) NÖMRƏLI 1965-CI IL 21 DEKABR TARIXLI QƏTNAMƏSI ILƏ QƏBUL EDILMIŞ IRQI AYRI-SEÇKILIYIN BÜTÜN FORMALARININ LƏĞV EDILMƏSI HAQQINDA BEYNƏLXALQ KONVENSIYA ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTININ ÜÇÜNCÜ DÖVRI MƏRUZƏSININ HAZIRLANMASI VƏ BMT-NIN BAŞ KATIBINƏ TƏQDIM OLUNMASI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ SƏRƏNCAMI

24.10.2003 [23:50]
BMT-nin Baş Məclisinin 2106A (XX) nömrəli 1965-ci il 21 dekabr tarixli Qətnaməsi ilə qəbul edilmiş irqi ayrı-seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi haqqında Beynəlxalq Konvensiya üzrə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin üçüncü dövri ...

QULLUQ ÜÇÜN ZƏRURI OLAN HALLARDA AYLIQ IŞ VAXTI NORMASI 5 SAATDAN ÇOX ARTIRILANDA IŞLƏDIYI HƏR SAATA GÖRƏ DÖVLƏT QULLUQÇUSUNA ÖDƏNILƏN ƏLAVƏ HAQQIN MƏBLƏĞLƏRININ MÜƏYYƏNLƏŞDIRILMƏSI QAYDALARININ TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ FƏRMANI

24.10.2003 [20:11]
"Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 30.2-ci maddəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Qulluq üçün zəruri olan hallarda aylıq iş vaxtı norması 5 saatdan çox artırılanda işlədiyi ...