2003-CÜ İL OKTYABRIN 15-DƏ KEÇİRİLƏCƏK AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİNDƏ CƏNAB MƏMMƏDOV ETİBAR SƏLİDAR OĞLUNUNPREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLİYİNİN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

12.08.2003 [22:38]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 26.3.2-ci, 28.2-ci və 60.1-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

2003-cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərində cənab Məmmədov Etibar Səlidar ...

ALINMIŞ PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLƏRİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ QAYDALARININ TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDAAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

12.08.2003 [22:36]
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİNDƏ QEYDƏ
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 185.1-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikasi Prezidenti seçkilərində qeydə alınmış Prezidentliyə namizədlərin təhlükəsizliyinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SEÇKİLƏRİ ZAMANI VƏKİL EDİLMIŞ ŞƏXSLƏRİN STATUSU HAQQINDA TƏLİMATIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

12.08.2003 [22:33]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci və 72-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri zamanı vəkil edilmis şəxslərin statusu haqqında Təlimat təsdiq edilsin.
...

SEÇKİ KOMİSSİYALARININ MƏŞVƏRƏTÇİ SƏS HÜQUQLU ÜZVLƏRİNİN STATUSU HAQQINDA TƏLİMATIN TƏSDİQ EDİLMƏSI BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

12.08.2003 [22:32]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 21-ci və 28.2-ci maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

Seçki komissiyalarının məşvərətçi səs hüquqlu üzvlərinin statusu haqqında Təlimat təsdiq edilsin.
Qərar N ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTLİYİNƏ NAMİZƏDIN, SİYASİ PARTİYA VƏ SİYASİ PARTİYALAR BLOKUNUN SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN STATUSU HAQQINDA TƏLİMATIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

12.08.2003 [22:28]
Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 28.2-ci, 53-cü və 54-cü maddələrinə uyğun olaraq qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Prezidentliyinə namizədin, siyasi partiya və siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin statusu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT PENSİYA SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.08.2003 [20:19]
Azərbaycan Respublikasının Pensiya İslahatı Konsepsiyasına uyğun olaraq, ölkədə dövlət sosial sığorta sisteminin islahatını sürətləndirmək və onun idarə olunmasını təkmilləşdirmək, pensiyaların və pensiyalara əlavə olunan müavinətlərin müəyyən edilməsi və maliyyələşdirilməsi ...

İNZİBATİ VƏ YARDIMÇI VƏZİFƏLƏRİN TƏSNİFAT TOPLUSUNUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.08.2003 [18:58]
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 12-ci maddəsini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. İnzibati və yardımçı vəzifələrin Təsnifat Toplusu təsdiq edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə tapşırılsın ki, bir ...

MİNİMUM AYLIQ ƏMƏK HAQQININ ARTIRILMASI HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.08.2003 [17:35]
Dövlətin iqtisadi siyasətinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasında ardıcıl həyata keçirilən tədbirlər əhalinin pul gəlirlərinin müntəzəm artımını təmin etməklə insanların rifah halını əhəmiyyətli dərəcədə yüksəldir. Xüsusilə son vaxtlar pensiyaların və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ QANUNU

07.08.2003 [14:31]
Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında
Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Bu Qanun körpələrin və erkən yaşlı uşaqların ana südü ilə qidalanmasının təbliği və müdafiəsinin başlıca istiqamətlərinin, süni qida məhsullarının istehsalı, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZIDENTININ FƏRMANI

07.08.2003 [14:29]
“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
“Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidalanması haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ ŞAMAXI RAYONUNUN INZIBATI ƏRAZIBÖLGÜSÜNDƏ QISMƏN DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:09]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikasının Şamaxı rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

Çarxan kənd inzibati ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI QANUNVERICILIK AKTLARINA DƏYIŞIKLIKLƏR VƏ ƏLAVƏLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. "Yol hərəkəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 1998-ci il, ¹ 9, maddə 564; 2001-ci il, ¹ 11, maddələr 676, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AVROPA ŞURASININ "ANTIDOPINQ KONVENSIYASI"NINTƏSDIQ EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:06]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Avropa Şurasının 1989-cu il noyabrın 16-da Strasburq şəhərində imzalanmış "Antidopinq Konvensiyası" təsdiq edilsin.

...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ BƏZI RAYONLARININ INZIBATI ƏRAZIBÖLGÜSÜNDƏ QISMƏN DƏYIŞIKLIKLƏR EDILMƏSI HAQQINDA

06.08.2003 [22:05]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. Azərbaycan Respublikasının bəzi rayonlarının inzibati ərazi bölgüsündə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

Bakı şəhəri

Binəqədi rayonu üzrə

Xocəsən ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASINDA DÖVLƏT DILI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI QANUNUNUN 6-CI MADDƏSINDƏ DƏYIŞIKLIK EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [22:03]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:

I. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 6-cı maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“Maddə 6. Dövlət dilinin televiziya və radio yayımlarında işlənməsi

Mülkiyyət formasından asılı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏR ARASINDA AZAD TICARƏT ZONASININ YARADILMASI HAQQINDA" SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:22]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində imzalanmış GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında "GUÖAM iştirakçısı olan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"GUÖAM-IN KIYEVDƏKI INFORMASIYA OFISI HAQQINDA" MÜVƏQQƏTIƏSASNAMƏNIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:21]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "GUÖAM-ın Kiyevdəki informasiya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
"TERRORIZM, MÜTƏŞƏKKIL CINAYƏTKARLIQ VƏ DIGƏR NÖV TƏHLÜKƏLI CINAYƏTLƏRLƏ MÜBARIZƏ SAHƏSINDƏ GUÖAM IŞTIRAKÇISI OLAN DÖVLƏTLƏRINHÖKUMƏTLƏRI ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA"SAZIŞIN TƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ

06.08.2003 [21:19]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi q ə r a r a a l ı r :

I. 2002-ci il iyulun 20-də Yalta şəhərində GUÖAM-ın Zirvə Toplantısında imzalanmış "Terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq ...