“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNZİBATI XƏTALAR MƏCƏLLƏSİNDƏ DƏYİŞİKLİKLƏR EDİLMƏSİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ 2008-Cİ İL 24 İYUN TARİXLİ 655-IIIQD NÖMRƏLİ QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

09.07.2008 [16:04]
“Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2008-ci il 24 iyun tarixli 655-IIIQD nömrəli Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

“BAKI ŞƏHƏRİNDƏ NƏQLİYYAT SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ ÜZRƏ 2008–2013-CÜ İLLƏR ÜÇÜN ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR PLANI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.07.2008 [19:14]
“Bakı şəhərində nəqliyyat sisteminin təkmilləşdirilməsi üzrə 2006 – 2007-ci illər üçün Tədbirlər Planı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2006-cı il 1 fevral tarixli 1255 nömrəli Sərəncamına ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TƏHSİL İŞÇİLƏRİNƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜƏLLİMİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.07.2008 [14:15]
Azərbaycan təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı təhsil işçilərinə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adı verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DİPLOMATİK XİDMƏT ORQANLARININ ƏMƏKDAŞLARININ “DÖVLƏT QULLUĞUNDA FƏRQLƏNMƏYƏ GÖRƏ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.07.2008 [17:26]
Azərbaycan Respublikasında diplomatik xidmət sahəsində səmərəli fəaliyyət göstərən aşağıdakı şəxslər “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə təltif edilsinlər: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AĞSTAFA, QAZAX, GORANBOY, ŞƏMKİR, SAMUX, TOVUZ, GƏDƏBƏY, SALYAN VƏ NEFTÇALA RAYONLARININ QAZ TƏCHİZATININ SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.07.2008 [20:17]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 11 fevral tarixli 24 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” çərçivəsində ölkənin bütün regionlarında əhalinin təbii qazla təminatı işi ...

F.N.QƏHRƏMANOVA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜHƏNDİSİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.07.2008 [20:16]
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin yaranmasının 150 illiyi ilə əlaqədar gəmiçilik sahəsində texnikanın inkişafı və tətbiqində xidmətlərinə görə Fazil Niyaz oğlu Qəhrəmanova “Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi” fəxri adı verilsin. ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİ İŞÇİLƏRİNİN “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.07.2008 [20:10]
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin yaranmasının 150 illiyi ilə əlaqədar səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər ...

H.Ə.MEHDİYEVƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜƏLLİMİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.07.2008 [20:06]
Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin yaranmasının 150 illiyi ilə əlaqədar respublikada təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Hamlet Əbdül Əli oğlu Mehdiyevə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” fəxri adı verilsin ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATINA ÜZV OLMASI PROSESİ İLƏ ƏLAQƏDAR QANUNVERİCİLİYİN ÜMUMDÜNYA TİCARƏT TƏŞKİLATININ TƏLƏBLƏRİNƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI ÜZRƏ TƏDBİRLƏR PLANI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

02.08.2006 [15:10]
Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin edilməsi və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası baxımından Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ümumdünya Ticarət ...

SƏHİYYƏ İŞÇİLƏRİNİN ƏMƏK HAQLARININ ARTIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

31.10.2005 [18:33]
Səhiyyə müəssisələrində çalışan işçilərə dövlət qayğısını artırmaq və onların sosial müdafiəsini daha da gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

A.X.MİRZƏCANZADƏYƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.09.2005 [12:53]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, ...

S.B.QƏDİMOVANIN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

28.09.2005 [15:35]
Azərbaycanın xalq artisti Sara Bəbiş qızı Qədimovanın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram: Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti Sara Qədimovanın yaşadığı binaya (Xaqani küçəsi, ev 26/32) xatirə lövhəsinin ...

MÜSLÜM MAQOMAYEVİN 120 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

20.09.2005 [15:00]
2005-ci ildə görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətləri olan Müslüm Maqomayevin 120 illik yubileyinin ...

AZƏRBAYCANIN NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2005 [13:00]
Azərbaycan neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin aşağıdakı işçilərinə “Əməkdar mühəndis” fəxri adı verilsin: ...

S.A.NAĞIYEVİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2005 [12:00]
Tanınmış neftçi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Salman Ağaş oğlu Nağıyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram: Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinə tapşırılsın ki, Salman Ağaş oğlu Nağıyevin yaşadığı binaya ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2005 [11:00]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏDƏNİYYƏT XADİMLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.09.2005 [17:45]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

K.Ə.HƏSƏNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ƏMLAKININ İDARƏ EDİLMƏSİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.09.2005 [17:15]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 1. Kərəm Əvəz oğlu Həsənov Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin sədri ...

YUNESKO ÜZRƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ KOMİSSİYASI İLƏ BAĞLI ƏLAVƏ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

16.09.2005 [17:00]
YUNESKO ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf səviyyəsini nəzərə alaraq qərara alıram: ...