2002-ci il avqustun 23-də imzalanmış "Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinə ABŞ Ma-liyyə Departamenti tərəfindən Texniki Yardımın göstərilməsi haqqında Razılaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [19:05]
1. 2002-ci il avqustun 23-də imzalanmış "Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinə ABŞ Maliyyə Departamenti tərəfindən Texniki Yardımın göstərilməsi haqqında Razı-laşma Memorandumu" təsdiq edilsin. ...

2002-ci il oktyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan-Niderland İqtisadi Əməkdaşlıq proqramı 2002" Anlaşma Memorandumunun təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [19:00]
1. 2002-ci il oktyabrın 23-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan-Niderland İqtisadi Əməkdaşlıq proqramı 2002" Anlaşma Memorandumu təsdiq edilsin. ...

"Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Litva Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında Saziş"in təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:55]
1. 2002-ci il avqustun 27-də Vilnüs şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi və Litva Respublikası Milli Müdafiə Nazirliyi arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında Saziş" təsdiq edilsin. ...

2002-ci il oktyabrın 13-də Soçi şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Xarici Kəşfiyyat İdarəsi arasında arxiv materiallarının mübadiləsi sahəsində Əməkdaşlıq haqqında Proto-kol"un təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:45]
1. 2002-ci il oktyabrın 13-də Soçi şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Rusiya Federasiyasının Xarici Kəşfiyyat İda-rəsi arasında arxiv materiallarının mübadiləsi sahəsində Əməkdaşlıq haqqında Protokol" təsdiq edilsin. ...

2002-ci il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Müştərək Komissiyanın 5-ci iclasının nəticələri barədə Memorandum"un təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:40]
1. 2002-ci il oktyabrın 30-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respubli-kası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Müştərək Komissiyanın 5-ci iclasının nəticələri barədə Memorandum" təsdiq edilsin. ...

"Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və İran İslam Respubli-kasının Təhlükəsizlik Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum"un təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:35]
1. 2002-ci il iyulun 25-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası-nın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və İran İslam Respublikasının Təhlükəsizlik Nazir-liyi arasında əməkdaşlıq haqqında Memorandum" təsdiq edilsin. ...

1998-ci il iyunun 29-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Respublikası Hökuməti arasında 27 iyul 1995-ci il tarixin-də imzalanmış Hava daşımaları haqqında Sazişə düzəliş və əlavələrin edilməsi haqqında Protokol"un təsdiq edilməsi barədə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:30]
1. 1998-ci il iyunun 29-da Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Almaniya Respublikası Hökuməti arasında 27 iyul 1995-ci il tarixin-də imzalanmış Hava daşımaları haqqında Sazişə düzəliş və əlavələrin edilməsi haqqında Protokol" təsdiq edilsin. ...

2002-ci il yanvarın 31-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan-Türkiyə Müştərək İqtisadi Komissiyasının ikinci iclasının Protokolu"nun təsdiq edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:25]
1. 2002-ci il yanvarın 31-də Bakı şəhərində imzalanmış "Azərbaycan-Türkiyə Müştərək İqtisadi Komissiyasının ikinci iclasının Protokolu" təsdiq edilsin. ...

2002-ci il sentyabrın 16-da Nyu-York şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Kosta-Rika Respublikasının Xarici İş-lər və Etiqad Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələrin yaradılmasına dair Anlaşma Memorandumu"nun təsdiq edilməsi haqqında
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.02.2003 [18:20]
1. 2002-ci il sentyabrın 16-da Nyu-York şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi ilə Kosta-Rika Respublikasının Xarici İş-lər və Etiqad Nazirliyi arasında siyasi məsləhətləşmələrin yaradılmasına dair Anlaşma Memorandumu" təsdiq edilsin. ...

Q.M.HƏSƏNQULİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.02.2003 [17:50]
“Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
ZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

21.02.2003 [17:10]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA EKOLOGİYAYA DAİR MİLLİ PROQRAMLARIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.02.2003 [18:20]
Ölkədə iqtisadiyyatın inkişafı və əhalinin sosial-mədəni səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə yanaşı, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə və ekoloji tarazlığın qorunması dövlətin daim diqqət mərkəzindədir. ...

BAKI ŞƏHƏRİNDƏ İÇƏRİŞƏHƏR TARİX-MEMARLIQ QORUĞUNUN MÜHAFİZƏSİ VƏ BƏRPASI İLƏ BAĞLI BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.02.2003 [18:00]
Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinin qədim və zəngin tarixi vardır. Ulu əcdadlarımızın bizə yadigar qoyduğu bu gözəl şəhərin hər bir guşəsi, hər bir daşı Azərbaycan xalqının yüksək dühasını, böyük qüdrətini, ulu mədəniyyətini əyani ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YENİ ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBLƏRİNİN TİKİNTİSİ, MÖVCUD MƏKTƏBLƏRİN ƏSASLI TƏMİRİ VƏ MÜASİR TƏDRİS AVADANLIQLARI İLƏ TƏMİN OLUNMASINA DAİR PROQRAM (2003-2007-Cİ İLLƏR)”IN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.02.2003 [17:55]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi haqqında” 4 oktyabr 2002-ci il tarixli 1051 nömrəli sərəncamına uyğun olaraq qərara alıram: ...

“AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İNKİŞAFI NAMİNƏ İNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ÜZRƏ MİLLİ STRATEGİYA (2003-2012-Cİ İLLƏR)”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.02.2003 [17:50]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 yanvar 2002-ci il tarixli 865 nömrəli sərəncamına əsasən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı ilə birlikdə hazırlanmış, müvafiq milli və beynəlxalq qurumların müsbət rəyini almış ...

BAKI METROPOLİTENİ İŞÇİLƏRİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİNİN GÜCLƏNDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.02.2003 [17:30]
Bakı şəhərində sərnişinlərin daşınmasında müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq Bakı metropoliteni işçilərinin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

A.H.ALIYEVİN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.02.2003 [11:00]
Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

M.H.AYDINOVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

04.02.2003 [10:00]
Məhəddin Haqverdi oğlu Aydınov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...