AKADEMİK ƏLİ QULİYEVİN 90 İLLİYİNƏ HƏSR EDİLMİŞ ELMİ KONFRANS

29.10.2002 [19:00]
Oktyabrın 29-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında görkəmli alim, ölkəmizdə aşqarlar kimyası elmi məktəbinin banisi, əməkdar elm xadimi, akademik Əli Quliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi konfrans keçirilmişdir. ...

GEOLOGİYA İNSTİTUTUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

28.10.2002 [20:00]
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya İnstitutunda “Neftli-qazlı sahələrdə seysmik təhlükə və riskin qiymətləndirilməsi” mövzusunda beynəlxalq konfrans işə başlamışdır. ...

BİZNESİN ƏSASLARI MÖVZUSUNDA TRENİNQ

23.10.2002 [19:30]
“Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına dair Dövlət Proqramının /2002-2005-ci illər/ təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Prezidentinin Fərmanına uyğun olaraq, gənclər, idman və turizm, iqtisadi inkişaf, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirlikləri Quba şəhərində ordudan tərxis olunmuş gənclər üçün biznesin əsasları mövzusunda treninq-kurslar təşkil etmişlər. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASINDA SEMİNAR

23.10.2002 [19:20]
Oktyabrın 23-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında “İon radiasiyasının Qafqaz regionu və Xəzər dənizi hövzəsi ölkələrinin ekoloji vəziyyətinə təsiri” mövzusunda seminar öz işinə başlamışdır. ...

İNFORMASİYA-KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI SAHƏSİNDƏ MİLLİ STRATEGİYA LAYİHƏSİ MÜZAKİRƏ EDİLMİŞDİR

23.10.2002 [15:00]
Oktyabrın 23-də Milli Elmlər Akademiyasının akademik Əşrəf Hüseynov adına Kibernetika İnstitutunda informasiya-kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində milli strategiyanın işlənib hazırlanması layihəsinin müzakirəsinə həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. ...

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCANDA MİLLİ SİYASƏT”  KİTABI İNGİLİS DİLİNDƏ

23.10.2002 [10:00]
Azərbaycan Respublikasının milli siyasət məsələləri üzrə dövlət müşaviri Hidayət Orucovun “Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət” kitabı “Şərq-Qərb” nəşriyyatında Azərbaycan və ingilis dillərində (bir cilddə) nəfis tərtibatla yeni redaksiyada nəşr edilmişdir. ...

MOSKVA DÖVLƏT BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR İNSTİTUTUNDA AZƏRBAYCANLI TƏLƏBƏ VƏ ASPİRANTLARIN KLUBU YARADILMIŞDIR

22.10.2002 [20:05]
Oktyabrın 21-də Rusiya Federasiyası XİN-in Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda /Universitetində/ Rusiya Paytaxtının ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbə və aspirantların ölkəmizin dövlət müstəqilliyi gününə həsr olunmuş geniş iclası keçirilmişdir. ...

“QARAYAZI” KİTABI BU QƏDİM EL HAQQINDA ENSİKLOPEDİK BİR ƏSƏRDİR

22.10.2002 [08:00]
Xəzər Universitetində fəlsəfə elmləri namizədi Vahid Ömərlinin “Qarayazı” elmi tədqiqat əsərinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Ədəbi-musiqili kompozisiya şəklində təşkil edilən mərasimi şair-publisist Knyaz Aslan açaraq, müəllifi iştirakçılara təqdim etdi və indi Qardabani adlandırılan bölgədən danışılan əsər haqqında qısaca məlumat verdi. ...

TƏLƏBƏ QƏBULU ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİSSİYASINDA

17.10.2002 [13:00]
Respublikanin təlim Azərbaycan dilində olan ümumtəhsil məktəblərində türk dili xarici dil kimi tədris edilmədiyinə görə, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qərara alır ki, 2003-cü ildən etibarən bütün qruplar üzrə qəbul imtahanlarında türk dili xarici dil fənnləri sırasından çıxarılsın. ...

“PREZİDENT HEYDƏR ƏLİYEV VƏ AZƏRBAYCAN NEFTİ” UNİVERSİTETİNİN NÖVBƏTİ MƏŞĞƏLƏSİ

15.10.2002 [15:00]
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası yanında fəaliyyət göstərən “Prezident Heydər Əliyev və Azərbaycan nefti” universitetinin növbəti məşğələsi ölkəmizin dövlət müstəqilliyi gününə həsr edilmişdir. ...

AZƏRBAYCANDA YENİ JURNAL

12.10.2002 [11:00]
Ölkəmizdə “Azerbaijan review” –“Panorama Azerbaydjana” adlı beynəlxalq turizm jurnalı nəşr olunmağa başlamışdır. Onun təsisçiləri və naşirləri Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi, Azərbaycanda Turizm Sənayesinin İnkişafı İttifaqı və “Avanqard” Ltd-dir. ...

GÜRCÜSTANIN YÜKSƏK MÜKAFATI İLƏ TƏLTİF EDİLMİŞDİR

12.10.2002 [09:00]
Borçalının tanınmış ziyalılarından olan Yaqub Bayramov Gürcüstan Dövlət Aqrar Universitetinin Kvemo Kartli – Borçalı bölgə İnstitutunun beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, Gürcüstan Prezidenti Eduard Şevardnadzenin Sərəncamına əsasən “Şərəf” ordeni ilə təltif edilmişdir. ...

SOYDAŞIMIZ GÜRCÜSTAN MİLLİ AKADEMİYASININ HƏQİQİ ÜZVÜDÜR

10.10.2002 [12:00]
Gürcüstanda yaşayıb-yaradan soydaşımız Şurəddin Məmmədli təkcə şair və publisist kimi deyil, həm də Borçalının tarixini və bu gününü araşdıran tədqiqatçı alim kimi tanınmışdır. ...

UCQAR DAĞ KƏND MƏKTƏBİNİN 70 İLLİK YUBİLEYİ

05.10.2002 [12:00]
Dunus Dmanisi rayonunun ucqar dağ obalarından biridir. Hələ 1932-ci ildə bünövrəsi qoyulan yerli orta məktəb bölgədə yaşayan soydaşlarımızın maariflənməsində, uşaqların təhsil almasında və sağlam ruhda böyüməsində böyük rol oynamışdır. ...

KİYEV UNİVERSİTETİNDƏ AZƏRBAYCAN DİLİ VƏ ƏDƏBİYYATI İXTİSASI TƏDRİS OLUNUR

04.10.2002 [16:00]
Ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyində T.Q.Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri ilə görüş keçirilmişdir. ...

DÖVLƏT İDARƏÇİLİK AKADEMİYASINDA “DƏYİRMİ MASA”

04.10.2002 [14:00]
Oktyabrın 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Cənubi Qafqazda enerji siyasəti və münaqişələr: reallıq və perspektivlər” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilmişdir. ...

MƏNƏVİ DƏYƏRLƏR VƏ TƏLƏBƏ HƏYATI

03.10.2002 [14:00]
Tibb Universitetində “Tələbə dünyası” silsilə tədbirlər çərçivəsində “Milli mənəvi dəyərlər və tələbə həyatı” mövzusunda diskussiya keçirilmişdir. ...

SEVİMLİ MÜƏLLİMİN ADI ƏBƏDİLƏŞDİRİLİR

03.10.2002 [12:00]
Marneuli rayonundakı Ulaşlı kənd məktəbinin müəllim və şagird kollektivi yeni dərs ilinə ikiqat sevinclə başlamışdır. Prezident Heydər Əliyevin Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinə hədiyyəsindən – I-IV siniflər üçün dərsliklərdən və dövlətimizin ...

BEYNƏLXALQ ELMİ SİMPOZİUM

02.10.2002 [19:45]
Oktyabrın 2-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında “Azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı tarixi”nə həsr edilmiş beynəlxalq elmi simpozium keçirilmişdir. ...