Wetter

Baku - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+14 761 73 С-В
 
 
Gecə +4+6 760 74 С-В

Sumgait - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+14 761 73 С-В
 
 
Gecə +4+6 760 74 С-В

Nachitschevan - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 683 59 З
 
 
Gecə 0+5 684 60 З

Chankendy - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Kelbadschar - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Latschyn - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Schuscha - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Gubadly - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Sangilan - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 749 66 З
 
 
Gecə +1+6 750 68 З

Agdam - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 728 74 З
 
 
Gecə 0+5 728 75 З

Dschabrail - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 728 74 З
 
 
Gecə 0+5 728 75 З

Fisuli - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 728 74 З
 
 
Gecə 0+5 728 75 З

Gendscha - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 728 74 З
 
 
Gecə 0+5 728 75 З

Scheki - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 700 77 З
 
 
Gecə 0+5 702 78 З

Schamachy - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 700 77 З
 
 
Gecə 0+5 702 78 З

Chysy - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 700 77 З
 
 
Gecə 0+5 702 78 З

Guba - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+15 700 77 З
 
 
Gecə 0+5 702 78 З

Imischly - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +12+17 760 72 З
 
 
Gecə +2+7 761 74 З

Lenkoran - 28.03.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 762 79 В
 
 
Gecə +4+6 763 80 В