Wetter

Baku - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +17+22 772 54 Ю-В
 
 
Gecə +8+11 769 76 Ю-В

Sumgait - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +17+22 772 54 Ю-В
 
 
Gecə +8+11 769 76 Ю-В

Nachitschevan - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +21+26 692 50 В
 
 
Gecə +3+8 689 65 В

Chankendy - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Kelbadschar - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Latschyn - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Schuscha - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Gubadly - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Sangilan - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +8+13 697 75 В
 
 
Gecə 0+5 695 91 В

Agdam - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +16+21 739 64 В
 
 
Gecə +4+9 736 81 В

Dschabrail - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +16+21 739 64 В
 
 
Gecə +4+9 736 81 В

Fisuli - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +16+21 739 64 В
 
 
Gecə +4+9 736 81 В

Gendscha - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +16+21 739 64 В
 
 
Gecə +4+9 736 81 В

Scheki - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +14+19 722 64 В
 
 
Gecə +3+8 719 77 В

Schamachy - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +14+19 722 64 В
 
 
Gecə +3+8 719 77 В

Chysy - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +14+19 722 64 В
 
 
Gecə +3+8 719 77 В

Guba - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +14+19 722 64 В
 
 
Gecə +3+8 719 77 В

Imischly - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +20+25 773 54 В
 
 
Gecə +7+12 770 73 В

Lenkoran - 28.04.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +17+22 773 68 В
 
 
Gecə +7+11 770 78 В