Wetter

Baku - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+8 767 67 С-З
 
 
Gecə -1+2 769 88 С-З

Sumgait - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+8 767 67 С-З
 
 
Gecə -1+2 769 88 С-З

Nachitschevan - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -1-6 690 63 З
 
 
Gecə -12-17 689 81 З

Chankendy - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Kelbadschar - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Latschyn - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Schuscha - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Gubadly - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Sangilan - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz -3+2 691 66 З
 
 
Gecə -3-7 692 81 З

Agdam - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +4+7 734 64 З
 
 
Gecə -2+3 735 85 З

Dschabrail - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +4+7 734 64 З
 
 
Gecə -2+3 735 85 З

Fisuli - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +4+7 734 64 З
 
 
Gecə -2+3 735 85 З

Gendscha - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +4+7 734 64 З
 
 
Gecə -2+3 735 85 З

Scheki - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz 0+5 703 73 З
 
 
Gecə 0-5 704 70 З

Schamachy - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz 0+5 703 73 З
 
 
Gecə 0-5 704 70 З

Chysy - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz 0+5 703 73 З
 
 
Gecə 0-5 704 70 З

Guba - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz 0+5 703 73 З
 
 
Gecə 0-5 704 70 З

Imischly - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +4+8 767 55 З
 
 
Gecə -2+3 770 96 З

Lenkoran - 21.01.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+7 767 66 В
 
 
Gecə 0+3 770 93 В