Wetter

Baku - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+12 769 73 С
 
 
Gecə +3+5 767 91 С

Sumgait - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +10+12 769 73 С
 
 
Gecə +3+5 767 91 С

Nachitschevan - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz 0+5 689 42 В
 
 
Gecə -7-12 689 60 В

Chankendy - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Kelbadschar - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Latschyn - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Schuscha - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Gubadly - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Sangilan - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +5+10 756 67 В
 
 
Gecə -3+2 757 72 В

Agdam - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +12+17 730 50 В
 
 
Gecə 0+5 729 68 В

Dschabrail - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +12+17 730 50 В
 
 
Gecə 0+5 729 68 В

Fisuli - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +12+17 730 50 В
 
 
Gecə 0+5 729 68 В

Gendscha - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +12+17 730 50 В
 
 
Gecə 0+5 729 68 В

Scheki - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +3+8 717 67 В
 
 
Gecə -5-10 715 75 В

Schamachy - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +3+8 717 67 В
 
 
Gecə -5-10 715 75 В

Chysy - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +3+8 717 67 В
 
 
Gecə -5-10 715 75 В

Guba - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +3+8 717 67 В
 
 
Gecə -5-10 715 75 В

Imischly - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +13+18 769 53 В
 
 
Gecə 0+5 764 65 В

Lenkoran - 28.02.2017

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Humidity
%
Külək
Gündüz +11+16 774 77 В
 
 
Gecə +2+5 770 95 В