ƏLİ BAYRAMLIDA AZOT GÜBRƏLƏRİ ZAVODU TİKİLƏCƏK, SUMQAYIT SUPERFOSFAT ZAVODU MODERNLƏŞDİRİLƏCƏK

31.05.2004 [02:17]
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində nazirin vəzifəsini ica edən İrşad Əliyev Ukrayna “Sumıximprom”un fəxri baş direktoru, Ukrayna Respublikasının xalq deputatı E.Lapin, bu ölkənin Azərbaycandakı səfiri Boris Aleksenko, səfirliyin iqtisadi ticarət missiyasının ...

TORPAQLARIN MELİORATİV CƏHƏTDƏN YAXŞILAŞDIRILMASI KƏND TƏSƏRRÜFATI MƏHSULLARI İSTEHSALINDA MÜHÜM AMİLDİR

30.05.2004 [14:52]
Şoranlaşma və bataqlaşma əsrlər boyu Azərbaycan torpaqlarının qənimi olub. Ona görə meliorativ tədbirlər həmişə zəruri sayılıb. Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi sədrinin vəzifəsini icra edən Əhməd Əhmədzadə bu barədə AzərTAc-ın ...

FERMERLƏRİN PROBLEMLƏRİ ÖYRƏNİLMİŞ, TƏKLİFLƏRİ ÜMUMİLƏŞDİRİLMİŞDİR

30.05.2004 [14:41]
Ölkəmizdə neft və qaz bölməsindən sonra ikinci böyük sahə kənd təsərrüfatıdır. Əhalinin təxminən 40 faizi bu bölmədə çalışır.
Azərbaycan Marketinq Cəmiyyətindən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi ...

SABİRABADIN TORPAQ SAHİBKARLARI TAXIL BİÇİNİNƏ HAZIRLAŞIRLAR

26.05.2004 [23:31]
Sabirabadın torpaq mülkiyyətçiləri cari ildə 30 min hektar taxıl sahəsindən yüksək məhsul götürməklə rayon əhalisinin buğdaya və arpaya olan tələbatını tamamilə yerli istehsal hesabına ödəməyi qərara almışlar.
AzərTAc-ın ...

İNGİLTƏRƏLİ PROFESSOR XƏZƏR UNİVERSİTETİNDƏ OLMUŞDUR

26.05.2004 [12:47]
Xəzər Universitetində İngiltərənin Heriot - Vat Universitetinin professoru Con Ford ilə görüş keçirilmişdir.
Universitetdən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, qonaq müəllim və tələbələr qarşısında “Qaynaqlara dayanan öyrənmə” mövzusunda məruzə ...

YENİ PROQRAM HƏYATA KEÇİRİLİR

25.05.2004 [13:31]
İspaniyanın Accion Contra El Hambre təşkilatının ölkəmizdəki nümayəndəliyi İsveçrə İnkişaf Korporasiyasının maliyyə dəstəyi ilə Ağcabədi və Beyləqan rayonlarının 22 kəndində qaçqın və məcburi köçkünlərə, yerli əhaliyə kənd təsərrüfatı və heyvandarlığın ...

SELEKSİYA VƏ BİTKİ MÜHAFİZƏSİ İLƏ BAĞLI SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

24.05.2004 [18:26]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Daşkənddə Quraq Bölgələrdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzinin himayəsi ilə futapomologiya, entomologiya, seleksiya və bitki mühafizəsi ilə bağlı beynəlxalq seminar keçirilmişdir.
Azərbaycandan seminarda ...

AĞSTAFADA YEM EHTİYATI BOLDUR

24.05.2004 [14:47]
Hazırda Ağstafa rayonunda 20792 baş qaramal, 151186 baş davar vardır. Ötən illə müqayisədə qaramal 908 baş, davar isə 7603 baş artmışdır. Heyvandarlar 2003-cü ildə 1121 ton ət, 10403 ton ...

SAATLIDA “BƏRƏKƏT” MMC-NİN TEXNİKİ XİDMƏT EMALATXANASI AÇILMIŞDIR

24.05.2004 [13:20]
“Bərəkət” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Saatlının Varxan kəndində yeni texniki xidmət emalatxanası açmışdır.
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, 10 nəfərə yaxın müxtəlif peşə sahibinin çalışdığı emalatxanada kənd təsərrüfatı maşınları ...

SELEKSİYA VƏ BİTKİ MÜHAFİZƏSİ İLƏ BAĞLI SEMİNAR KEÇİRİLMİŞDİR

23.05.2004 [17:34]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Daşkənddə Quraq Bölgələrdə Kənd Təsərrüfatı Tədqiqatları Mərkəzinin himayəsi ilə futapomologiya, entomologiya, seleksiya və bitki mühafizəsi ilə bağlı beynəlxalq seminar keçirilmişdir.
Azərbaycanı bu ...

SAATLDA “BƏRƏKƏT” MMC-NİN TEXNİKİ XİDMƏT EMALATXANASI AÇILMIŞDIR

23.05.2004 [01:05]
“Bərəkət” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Saatlının Varxan kəndində yeni texniki xidmət emalatxanası açmışdır.
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, 10 nəfərə yaxın müxtəlif peşə ustalarının sahiblərinin çalışdığı bu sahədə kənd ...

AVROPA YENİDƏNQURMA VƏ İNKİŞAF BANKININ KREDİTDLƏRİ MÜHÜM LAYİHƏLƏRİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ XƏRCLƏNMİŞDİR

22.05.2004 [12:14]
İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən AzərTAc-ın müxbirinə bildirmişlər ki, 1992-ci ildən Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının (AYİB) üzvü olan Azərbaycana indiyədək bu bank tərəfindən dövlət zəmanəti ilə 131 milyon 790 min ...

İMİŞLİDƏ TƏMİR EMALATXANASI AÇILMIŞDIR

22.05.2004 [11:40]
İmişlidə yerli iş adamı İbadət Cəfərov kənd təsərrüfatı maşınlarına texniki xidmət göstərən təmir emalatxanası açmışdır.
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, burada müxtəlif tipli 10 dəzgah quraşdırılmışdır. Peşəkar ustaların ...

AKADEMİK CƏLAL ƏLİYEVİN UĞURLARI SAYƏSİNDƏ

21.05.2004 [01:05]
Ağcabədi rayonundakı M.Ə.Sabir adına “Elit” toxumçuluq fermer təsərrüfatında görkəmli seleksiyaçı alim, akademik Cəlal Əliyevin yaratdığı “Əzəmətli”, “Nurlan-99”, “Ruzi-84”, “Qiymətli 2/17” və digər taxıl sortları becərilir.
Fermer təsərrüfatının rəhbəri, ...

SUVARMA KANALI YENİDƏN QURULUR

20.05.2004 [10:58]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Goranboy rayonunun Borsunlu
kəndinə gələn suvarma kanalı yenidən qurulur. Layihə dəyəri
1milyon 200 min ABŞ dolları olan tikintini Dünya Bankı maliyyələşdirır. Artıq obyektdə işin ...

YENİ REGİONAL İNFORMASİYA MƏRKƏZİ AÇILMIŞDIR

18.05.2004 [13:48]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, Xanlar rayonunda yeni regional informasiya mərkəzi yaradılmışdır. Burada quraşdırılmış və 30 milyon manat dəyəri olan avadanlıq regionda fəaliyyət göstərən fermer təsərrüfatlarının işinin tənzimlənməsində, problemlərinin ...

DÖVLƏT PROQRAMININ İCRASI İLƏ ƏLAQƏDAR İŞÇİ QRUPU YARADILMIŞDIR

17.05.2004 [16:32]
AzərTAc-ın müxbiri xəbər verir ki, “Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (2004-2008-ci illər)” ağstafalıların sabaha inamını daha da artırmışdır. Bu mühüm sənədin yerinə yetirilməsi sahəsində görüləcək işlərin tədbirlər ...

HEYVANDARLIQ İNKİŞAF EDİR

17.05.2004 [16:31]
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən AzərTAc-ın müxbirinə demişlər ki, sahənin inkişafı mal-qaranın cins tərkibinin yaxşılaşdırılması üçün Niderland hökuməti ilə əlaqə yaradılmış və təsərrüfatlardakı inəklərin yüksək məhsuldar toxum ilə süni mayalandırılmasına diqqət ...