QAZMA İŞLƏRİNƏ BAŞLANACAQDIR

04.06.2007 [12:18]
bp Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “İnam” Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi çərçivəsində “İstiqlal” qazma qurğusundan istifadə olunmaqla İNX-2 ...

“ŞƏRQİ AZƏRİ” PLATFORMASINDAN GÜNDƏLİK HASİLAT 150 MİN BARRELDİR

04.06.2007 [12:17]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Şərqi Azəri” yatağında hazırda səkkiz öncə qazma quyusunun beşindən gündə təqribən 150 min barrel neft çıxır ...

SƏMT QAZININ AZƏRİQAZ SİSTEMİNƏ TƏHVİL VERİLMƏSİ DAVAM EDİR

04.06.2007 [12:09]
bp -Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Mərkəzi, Qərbi və Şərqi Azəri platformalarından hasil olunan səmt qazı ...

CƏNUBİ QAFQAZ BORU KƏMƏRİ MAVİ YANACAĞI TÜRKİYƏYƏ ÇATDIRMAĞA HAZIRDIR

04.06.2007 [12:06]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Cənubi Qafqaz Boru Kəməri Şirkətinin (CQBK Ko) sərmayədarları kəmərlə bağlı bu ilin ilk üç ayı ərzində 12 milyon ABŞ dolları xərcləmişlər ...

LAYİHƏNİN İLLİK ƏMƏLİYYAT XƏRCLƏRİ 2,5 MİLYARD DOLLARDAN ARTIQDIR

04.06.2007 [12:05]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu il “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) layihəsi çərçivəsində əməliyyat xərcləri üzrə 396 milyon, əsaslı xərclər üzrə isə 2 milyard 579 milyon ABŞ ...

AZƏRİ-GÜNƏŞLİ-ÇIRAQ PLATFORMALARINDAN GÜNDƏLİK HASİLAT 700 MİN BARRELDİR

04.06.2007 [12:04]
bp -Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, ilin birinci rübündə Çıraq, Mərkəzi Azəri, Qərbi Azəri və Şərqi Azəri ...

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN BORU KƏMƏRİ İLƏ GÜNDƏ 1 MİLYON BARREL NEFT İXRAC EDİLƏCƏKDİR

04.06.2007 [10:45]
bp Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) layihəsi üzrə bu ilin birinci rübündə əsaslı xərclər 16 milyon ABŞ dolları təşkil etmişdir. 2007-ci il üçün ...

YERLİ PODRATÇILAR DA LAYİHƏLƏRƏ CƏLB OLUNURLAR

04.06.2007 [01:09]
Bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, ölkə daxilində görülən işlərə 33 dövlət, 25 birgə, 257 kiçik və orta müəssisə cəlb edilmişdir. Onların vasitəsilə birinci rübdə 150 milyon manatlıq iş yerinə yetirilmişdir. Xarici şirkətlər vasitəsilə 192 milyon manatlıq iş ...

ÇIRAQ PLATFORMASINDAN GÜNDƏLİK HASİLAT 142 MİN BARRELDİR

04.06.2007 [01:07]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Çıraq platformasında hazırda 21 quyu istismardadır. Bunlardan 14-ü hasilat, yeddisi isə suvurma quyusudur. Çıraqda gündə təqribən 142 min barrel neft hasil olunur. 1997-ci ilin noyabrında hasilat başlanandan 2007-ci ilin ...

QƏRBİ AZƏRİ PLATFORMASINDAN GÜNDƏLİK HASİLAT 185 MİN BARRELDİR

04.06.2007 [01:04]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Qərbi Azəri platformasında hazırda 6 quyu istismardadır. Bunlarınn hamısı hasilat quyusudur. Hazırda Qərbi Azəri platformasında gündə təqribən 185 min barrel neft hasil olunur. 2006-cı ilin yanvarının əvvəlində hasilat ...

DƏRİNSULU GÜNƏŞLİ PLATFORMASINDAN İSTİFADƏ EDİLMƏKLƏ ÖNCƏ QAZMA ƏMƏLİYYATLARI UĞURLA DAVAM EDİR

03.06.2007 [20:10]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Dərinsulu Günəşli (DSG) platformasında bu ilin birinci rübü ərzində ...

MƏRKƏZİ AZƏRİ PLATFORMASINDAN GÜNDƏLİK HASİLAT 142 MİN BARRELDİR

03.06.2007 [18:41]
bp- Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Mərkəzi Azəri platformasında hazırda istismarda olan 14 quyudan 11-i hasilat, üçü isə qazvurma quyusudur. Hazırda Mərkəzi ...

PODRATÇI TƏŞKİLATLARDA 7900 NƏFƏR İŞLƏYİR

03.06.2007 [18:40]
bp- Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azəri-Günəşli-Çıraq (AGÇ) yataqlarında tikinti işlərində mühüm nailiyyətlər əldə edilmişdir ...

ŞAHDƏNİZ YATAĞINDA İKİ QUYUDAN HƏR GÜN 5,2 MİLYON KUBMETR QAZ HASİL EDİLİR

03.06.2007 [14:09]
bp- Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Şahdəniz layihəsi Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda qaz və kondensatın işlənməsindən, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə bazarlarına planlaşdırılmış qaz ixracından ibarətdir ...

DƏRİNSULU GÜNƏŞLİ LAYİHƏSİ UĞURLA YERİNƏ YETİRİLİR

03.06.2007 [13:15]
bp Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu il Faza 3 (Dərinsulu Günəşli) üzrə tikinti işlərində irəliləyiş əldə olunmuşdur. Qazma, texnoloji təchizat və yaşayış platformasının dayaq bloku Azəri-Çıraq-Günəşli (AGÇ) yatağının Dərinsulu Günəşli hissəsində yerləşdirilmiş, texnoloji emal ...

XƏZƏR DƏNİZ NEFT DONANMASINDA BEYNƏLXALQ İDARƏETMƏ STANDARTLARININ TƏTBİQİ İSTİQAMƏTİNDƏ MÜHÜM İŞLƏR GÖRÜLÜR

03.06.2007 [12:05]
Dövlət Neft Şirkətindən (ARDNŞ ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qurum rəhbərliyi qarşısında onu beynəlxalq standartlara, müasir tələblərə cavab verən müasir və güclü bir şirkətə çevirmək vəzifəsi qoymuşdur ...

İSRAİLİN “OİL REFİNERİES LTD” ŞİRKƏTİ SORĞUNUN QALİBİ ELAN OLUNMUŞDUR

02.06.2007 [14:26]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən (ARDNŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsinin bu il mayın 24-də elan etdiyi Novorossiysk limanından 1 milyon 200 min barrel həcmində REBCO markalı xam neft partiyasının ixracına dair ...

BRAZİLİYANIN “PETROBRAS” ŞİRKƏTİ ÖLKƏMİZİN NEFT-QAZ YATAQLARININ İŞLƏNİLMƏSİNDƏ İŞTİRAK ETMƏKDƏ MARAQLIDIR

02.06.2007 [13:22]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən (ARDNŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, iyunun 1-də ARDNŞ prezidenti Rövnəq Abdullayev Braziliyanın Türkiyə və Azərbaycandakı səfiri Çezario Melantonio Neto ...

PLATFORMADA QAZMA ƏMƏLİYYATLARI APARILIR

01.06.2007 [11:20]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, bu il “Çıraq” platformasında daha iki istismar quyusundan yan lülə açılacaqdır. Hazırda platformada A-10z istismar quyusundan yan lülənin açılması tamamlanır. Bundan sonra A-11 quyusunda bəzi təkrar tamamlama işləri həyata ...