“İNAM”DA QAZMA İŞLƏRİNİ “İSTİQLAL” APARACAQ

18.02.2007 [23:14]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, İnam Hasilatın Pay Bölgüsü Sazişi üzrə İNX-2 quyusunun planlaşdırılması artıq yekun mərhələsindədir ...

GÜNDƏLİK HASİLAT 708 MİN BARREL OLACAQDIR

18.02.2007 [23:13]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində keçən il nəzərdə tutulan 458 min barrelə qarşı gündə orta hesabla 472 min barrel neft hasil edilmiş, istismar səmərəliliyi və hasilat göstəricisi 2006-cı il üçün ilkin planlaşdırılmış rəqəmdən 3 faiz artıq olmuşdur ...

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN KƏMƏRİ İLƏ GÜNDƏ 600 MİN BARREL NEFT NƏQL EDİLİR

18.02.2007 [23:12]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri istismara veriləndən bəri 73 milyon barrel xam neft ixrac olunmuşdur ...

BU İL 1,8 MİLYARD KUBMETR SƏMT QAZI TƏHVİL VERİLƏCƏK

18.02.2007 [23:12]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, ötən il Çıraqdan 700 milyon kubmetr, Səngəçal terminalından isə 1,7 milyard kubmetr, ümumilikdə 2,4 milyard kubmetr səmt qazı təhvil verilmişdir ...

BU İL SOSİAL SƏRMAYƏ LAYİHƏLƏRİNƏ 10 MİLYON DOLLARDAN ÇOX VƏSAİT XƏRCLƏNƏCƏKDİR

18.02.2007 [23:11]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində ötən il Azərbaycanda həyata keçirilən sosial sərmayə layihələrinə 6,747 milyon ABŞ dolları xərclənmişdir ...

“GÜNƏŞLİ” YATAĞINDA QAZ QUYUSU İSTİSMARA DAXİL EDİLMİŞDİR

18.02.2007 [18:28]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Prezident İlham Əliyevin qaz hasilatını artırmaq haqqındakı ...

BAKI-TBİLİSİ-ƏRZURUM QAZ KƏMƏRİ İSTİSMARA TAM HAZIRDIR

18.02.2007 [18:27]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin (CQBK) tikintisi və istismara verilməsi işləri uğurla ...

ARDNŞ-NİN MARKETİNQ VƏ İQTİSADİ ƏMƏLİYYATLAR İDARƏSİ NÖVBƏTİ MARKETİNQ SORĞUSU ELAN ETMİŞDİR

18.02.2007 [18:17]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən (ARDNŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, qurumun marketinq və iqtisadi əməliyyatlar ...

QAZMAÇILARI BU İL DAHA MƏSUL VƏZİFƏLƏR GÖZLƏYİR

18.02.2007 [10:59]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən (ARDNŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, ötən il qazmaçılar dəniz akvatoriyasında və quruda 147 min 994 metr qazma işi apararaq illik tapşırığa 109,8 faiz əməl ediblər ...

“AZNEFTKİMYAMAŞ”IN MÜƏSSİSƏLƏRİ MƏHSUL İSTEHSALINI ARTIRMIŞDIR

18.02.2007 [10:49]
AzərTAc xəbər verir ki, “Azneftkimyamaş” ASC-nin tərkibində olan müəssisələr yanvarda əmtəəlik məhsul istehsalını xeyli artırmağa nail olmuşlar ...

LAYİHƏLƏRDƏ YERLİ MÜƏSSİSƏLƏR DƏ YAXINDAN İŞTİRAK EDİR

18.02.2007 [10:48]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində həyata keçirilən biznes layihələrində Azərbaycan kapitalının iştirakı olan 63 dövlət, 30 birgə, 444 kiçik və orta müəssisə iştirak etmişdir ...

LAYİHƏ ÜZRƏ İŞLƏYƏNLƏRİN 80 FAİZİ YERLİ VƏTƏNDAŞLARDIR

18.02.2007 [02:40]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, hazırda Azəri-Çünəşli-Gıraq (AGÇ) layihəsi üzrə podratçıların tikinti sahələrində 9 min 400 nəfər işə cəlb edilmişdir. Onların 80 faizi Azərbaycan vətəndaşlarıdır ...

TERMİNALDA 2000-DƏN ÇOX İŞÇİ ÇALIŞIR

18.02.2007 [02:39]
bp-Azərbaycan şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Səngəçal Terminalının Genişləndirilməsi Proqramı (STGP) cədvələ uyğun uğurla davam etdirlir. Terminalda Faza 3 qurğularının əsas tikinti işləri 73 faiz tamamlanmışdır və işlərin bu ...

PARİSDƏ “XƏZƏR QAZ BAZARININ VƏ CƏNUB DƏHLİZLƏRİNİN MÜXTƏLİFLİYİ” MÖVZUSUNDA YIĞINCAQ KEÇİRİLMİŞDİR
MÜTƏXƏSSİSLƏR BU MƏSƏLƏDƏ AZƏRBAYCANA DAHA ÇOX ÜSTÜNLÜK VERMİŞLƏR

17.02.2007 [15:50]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Beynəlxalq Energetika Agentliyinin dəstəyi ilə Parisdə “Xəzər qaz bazarının və cənub dəhlizlərinin müxtəlifliyi” mövzusunda yığıncaq keçirilmişdir. ABŞ, Yaponiya, Rusiya, Gürcüstan, Türkiyə və bir sıra Avropa ...

YANVARDA 750,63 MİN TON NEFT TƏHVİL VERİLMİŞDİR

17.02.2007 [11:32]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, cari ilin yanvarında dövlətə nəzərdə tutulandan 10,06 min ton artıq, yəni 750,63 min ton xam neft təhvil verilmiş, proqnoza 101,4 faiz əməl ...

YANVARDA QAZMAÇILAR PROQNOZU 110,1 FAİZ YERİNƏ YETİRMİŞLƏR

17.02.2007 [10:26]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, cari ilin yanvarında qazma sahəsində işlər uğurla başa çatdırılmışdır. Qazmaçılarımız həm istismar, həm də kəşfiyyat sahəsində ümumilikdə ...

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA CEYHAN TERMİNALINDA 100-CÜ TANKERİN YOLA SALINMASI MÜNASİBƏTİLƏ MƏRASİM KEÇİRİLMİŞDİR

15.02.2007 [21:47]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, fevralın 15-də Heydər Əliyev adına Ceyhan terminalında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə nəql olunan xam nefti dünya ...

NƏRİMAN NƏRİMANOV ADINA NEFT VƏ QAZ ÇIXARMA İDARƏSİ AYLIQ PROQNOZLARA ƏMƏL ETMİŞDİR

15.02.2007 [18:27]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Nəriman Nərimanov adına Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin kollektivi yanvarda ...

NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİ PROQNOZLARA ARTIQLAMASI İLƏ ƏMƏL ETMİŞLƏR

15.02.2007 [18:24]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, yanvarda respublikamızda 744 min tondan çox neft emal edilmişdir. ...