MAKDERMOTT “AZƏRİ-ÇIRAQ-GÜNƏŞLİ” YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ ÜÇÜN ÜST MODULLARIN İNŞASINI BAŞA ÇATDIRIR

03.08.2007 [11:59]
AzərTAc xəbər verir ki, MakDermott şirkəti Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin (ABƏŞ) sifarişi ilə üst modulların inşasını ...

BU GÜNƏDƏK CEYHAN LİMANINDAN DÜNYA BAZARINA 220 TANKER NEFT YOLA SALINMIŞDIR

03.08.2007 [11:54]
ARDNŞ-dən AzərTAc–a bildirmişlər ki, bu ilin iyulunda 24 tankerdən ibarət 2 milyon 625 min ton Azərbaycan nefti Türkiyənin Ceyhan limanından dünya bazarına ...

İYULDA 19 MİN 896 METR QAZMA İŞLƏRİ GÖRÜLMÜŞDÜR

03.08.2007 [10:39]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, iyulda müştərək müəssisələr və əməliyyat şirkətləri istisna olmaqla, 19 min 896 metr qazma işləri görülmüşdür. Bunun 22 metri kəşfiyyata aiddir. İlin əvvəlindən 123 min 349 metr, o cümlədən ...

BİBİHEYBƏT ZONASINDA EKOLOJİ VƏZİYYƏTİN YAXŞILAŞDIRILMASI ÜÇÜN MÜHÜM İŞLƏR GÖRÜLÜR

29.07.2007 [10:25]
Dövlət Neft Şirkətindən (DNŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, DNŞ Prezident İlham Əliyevin 2006-cı il sentyabrın 28-də imzaladığı Sərəncamla təsdiq olunmuş 'Azərbaycan Respublikasında ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dair 2006-2010-cu illər üçün ...

“GÜNƏŞLİ” YATAĞINDA YENİ QUYU İSTİSMARA VERİLMİŞDİR

28.07.2007 [21:18]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Günəşli” yatağında 222 nömrəli quyu istismara verilmişdir. Gündə 2517 metr dərinlikdən 100 ton neft və 10 min 600 kubmetr qaz verən quyunu Kompleks ...

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BAKI NEFT EMALI ZAVODU MAYE QAZ İSTEHSALINI BƏRPA ETMİŞDİR

28.07.2007 [12:12]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunda katalitik krekinq qurğusu təmirdən sonra normal rejimdə işə salınmış, yüksək oktanlı benzin ...

KOMPLEKS QAZMA İŞLƏRİ TRESTİ YENİ QUYULAR QAZIR

28.07.2007 [11:07]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, neft və qaz hasilatının artırılması, bu məqsədlə işlənən yataqların istismarının intensivləşdirilməsi, yeni quyuların qazılması məsələləri hazırda ARDNŞ-in ...

“DƏRİNSULU GÜNƏŞLİ” YATAĞINDA İLK ÜST MODULLAR UĞURLA QURAŞDIRILMIŞDIR

27.07.2007 [22:39]
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətindən (ABƏŞ) AzərTAc-a bildirmişlər ki, “Azəri-Çıraq-Günəşli” (AÇG) yataqlarının dərinsulu Günəşli hissəsində Faza-3 qazma, texniki təchizat və yaşayış (QTTY) platformasının üst modulları iyulun 26-da təhlükəsiz şəkildə dənizdə dayaq ...

DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ ÜÇÜN ALMANİYADA MÜTƏXƏSSİSLƏR HAZIRLANACAQDIR

27.07.2007 [13:18]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə ARDNŞ neft sənayesinin tələbatına uyğun ixtisaslar üzrə beynəlxalq səviyyəli, savadlı mütəxəssislərin hazırlanmasını nəzərdə tutan ...

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA BAKI NEFT EMALI ZAVODUNDAKI KATALİTİK KREKİNQ QURĞUSUNUN TƏMİRİ BAŞA ÇATDIRILMIŞDIR

26.07.2007 [13:45]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, iyulun 10-da Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunda katalitik krekinq qurğusunun növbədənkənar təmirə saxlanılması ilə əlaqədar zavodda maye qaz istehsalı tamamilə ...

TÜRKİYƏ, YUNANISTAN VƏ İTALİYA TƏBİİ QAZ KƏMƏRİNİN İNŞASINA DAİR MÜQAVİLƏ İMZALAYACAQLAR

26.07.2007 [12:34]
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, bu həftə Romada Yunanıstan, Türkiyə və İtaliya Orta Asiya təbii qazını 2011-ci ildə Avropa bazarlarına nəql edəcək yeni qaz ...

DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN TƏLİM-TƏDRİS MƏRKƏZİNDƏ YEKUN SINAQ İMTAHANLARI KEÇİRİLMİŞDİR

25.07.2007 [20:28]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, sosial inkişaf idarəsinin təlim, tədris və sertifikatlaşdırma departamentinin təlim-tədris mərkəzində 2006-cı il sentyabrın 15-dən etibarən 6 ixtisas üzrə başlamış dərslər cari ilin iyul ayının 24-də yekun ...

NEFTÇİLƏRİN SOSİAL VƏZİYYƏTİ YAXŞILAŞIR

25.07.2007 [12:00]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, neft və qaz hasilatının artırılması üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərin ardıcıl və ...

NEFT DAŞLARI YATAĞINDA YENİ QUYU İSTİSMARA VERİLMİŞDİR

25.07.2007 [11:20]
Dövlət Neft Şirkətindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Neft daşları yatağındakı 1887 nömrəli platformadan yeni quyu istismara daxil edilmişdir. Bununla da platformadakı ...

QAZ HASİLATININ ARTIRILMASINA DAİR PROQRAM UĞURLA YERİNƏ YETİRİLİR

23.07.2007 [15:10]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, Rusiyanın “Qazprom” şirkətinin ...

AZƏRBAYCANIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFINDA NEFT AMİLİNİN ROLU İLBƏİL ARTIR

23.07.2007 [15:00]
AzərTAc xəbər verir ki, indi Azərbaycan dünyanın ən sabit və davamlı inkişaf edən ölkələrindən biridir və ölkəmiz sosial-iqtisadi ...

İŞLƏK QUYU FONDUNUN SAXLANMASINA DİQQƏT ARTIRILIR

23.07.2007 [14:10]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, cari il iyulun 1-nə birlik üzrə fəaliyyətdə olan quyuların sayı 4895 ədəd təşkil etmişdir. ...

NEFTÇİLƏRİN MƏNZİL ŞƏRAİTİNİN YAXŞILAŞDIRILMASI VƏ İSTİRAHƏTİNİN TƏŞKİLİ ÜÇÜN TƏDBİRLƏR GÖRÜLÜR

23.07.2007 [11:20]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, hazırda birlik üzrə 2759 nəfər mənzil növbəsinə dayanmışdır. Onların mənzil-məişət şəraitlərini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə ...

İŞLƏK QUYU FONDUNUN SAXLANMASINA DİQQƏT ARTIRILIR

22.07.2007 [18:01]
“Azneft” İstehsalat Birliyindən AzərTAc-a bildirmişlər ki, cair il iyulun 1-nə birlik üzrə fəaliyyətdə olan quyuların sayı 4895 ədəd təşkil ...