“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN GƏNCLİYİ”

02.08.2003 [12:07]
“Həyat recensi – Naxçıvan” mehmanxanasında “Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan gəncliyi” kitabının təqdimat mərasimi olmuşdur.
Milli Məclisin deputatı Vüqar Rəhimzadə mərasimi açaraq kitab barədə məlumat vermişdir. O, demişdir ki, İbrahim ...

“QADINLARIN DİPLOMATİYADA ROLU” PROQRAMI HƏYATA KEÇİRİLİR

02.08.2003 [03:46]
Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusların qadın nümayəndələri və BMT-nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyinin əməkdaşları arasında “Qadınların diplomatiyada rolu” proqramı çərçivəsində görüş keçirilmişdir.
Xarici İşlər Nazirliyinin təşəbbüsü , ...

ATƏŞKƏSİN POZULMASI BÖLGƏDƏ SABİTLİYİN POZULMASINA YÖNƏLMİŞ ADDIMDIR BU SÖZLƏRİ AVROPA BİRLİYİNİN CƏNUBİ QAFQAZ ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ HEYKİ TALVİTYE DEMİŞDİR

02.08.2003 [00:15]
Avqustun 1-də xarici işlər naziri Vilayət Quliyev Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heyki Talvityenin başçılığı ilə ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.
Nümayəndə heyətinin Bakıya ...

HEYKİ TALVİTYE: MƏN PREZİDENT SEÇKİLƏRİNİNTAM DEMOKRATİK KEÇƏCƏYİNƏ İNANIRAM

01.08.2003 [23:57]
Avqustun 1-də Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heyki Talvityenin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
Qonaqları səmimi salamlayan ...

İRAQ SURİYAYA NEFT İXRAC ETMƏYƏ BAŞLADI

01.08.2003 [23:22]
AzərTAc-ın İTAR-TASS agentliyindən aldığı xəbərə görə, İraqda müharibə başa çatdıqdan sonra ilk dəfə olaraq, avqustun 1-də yerli neftlə yüklənmiş qatar Suriyaya yola salınmışdır. Suriya ilə dəmir yol nəqliyyatı bərpa ...

SUMQAYIT GƏNCLƏRİ “YENİ AZƏRBAYCAN NAMİNƏ” BLOKUNA QOŞULDULAR

01.08.2003 [23:19]
Sumqayıtın gənclər təşkilatları və idman birliklərinin ümumi yığıncağında “Yeni Azərbaycan naminə” ictimai hərəkata qoşulmaq barədə qərar qəbul edilmişdir.
Tədbir iştirakçıları – şəhərdə fəaliyyət göstərən 19 gənclər və qeyri-hökumət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏNAYEDƏ İŞLƏRİN TƏHLÜKƏSİZ GÖRÜLMƏSİNƏ NƏZARƏT VƏ DAĞ-MƏDƏN NƏZARƏTİ KOMİTƏSİ ƏMƏK KOLLEKTİVLƏRİNİN BƏYANATI

01.08.2003 [23:17]
Tarixdən məlumdur ki, hər bir dövlətin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi durumu onun başçısının şəxsiyyətindən, nüfuzundan, rəhbərlik keyfiyyətlərindən asılıdır.
Bunu sübuta yetirmək üçün heç də tarixə ekskurs etmək lazım deyildir. Azərbaycan ...

DAĞIDICI MÜXALİFƏTİN HƏRƏKƏTLƏRİ MÜSTƏQİLLİYİMİZİN ZƏİFLƏDİLMƏSİNƏ YÖNƏLMİŞ XƏYANƏTKARLIQDIR, XALQIMIZA ARXADAN VURULAN DÜŞMƏN ZƏRBƏSİDİR

01.08.2003 [23:14]
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏNAYEDƏ
İŞLƏRİN TƏHLÜKƏSİZ GÖRÜLMƏSİNƏ NƏZARƏT VƏ
DAĞ-MƏDƏN NƏZARƏTİ KOMİTƏSİNİN ƏMƏK KOLLEKTİVLƏRİ
DÖVLƏTİMİZİN BAŞÇISINA QARŞI ŞƏR-BÖHTAN KAMPANİYASININ
TƏŞKİLATÇILARININ CƏZALANDIRILMASINI TƏLƏB EDİRLƏR

Avqustun 1-də “Dövlətdağmədəntexnəzarət” Komitəsi əmək ...

QKDK İLİN BİRİNCİ YARISINI YAXŞI GÖSTƏRİCİLƏRLƏ BAŞA VURMUŞDUR

01.08.2003 [21:48]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsinin (QKDK) sədri Heydər Babayev Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında keçirdiyi mətbuat konfransında Komitənin gördüyü işlərdən, əldə olunmuş uğurlardan, habelə perspektiv planlardan söhbət ...

“İzvestiya” qəzetinin 31 iyul tarixli nömrəsindəAzərbaycana həsr olunmuş tematik əlavə verilmişdir.

01.08.2003 [21:19]
AzərTAc həmin materialları oxuculara təqdim edir.


İzvestiya A Z Ə R B A Y C A N İzvestiya
T E M A T İ K Ə L ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

01.08.2003 [20:58]
2003-CÜ İL OKTYABRIN 15-DƏ KEÇİRİLƏCƏK AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİNDƏ CƏNAB İLHAM HEYDƏR OĞLU ƏLİYEVİN PREZİDENTLİYƏ NAMİZƏDLİYİNİN QEYDƏ ALINMASI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

01.08.2003 [20:37]
MİLLİ KONQRESS PARTİYASINA ƏLAVƏ İMZA VƏRƏQƏLƏRİNİN
VERİLMƏSİ BARƏDƏKİ MÜRACİƏTƏ BAXILMASI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası Seçki ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

01.08.2003 [20:35]
“BÖYÜK AZƏRBAYCAN” SEÇİCİLƏRİN TƏŞƏBBÜS QRUPUNA ƏLAVƏ İMZA VƏRƏQƏLƏRİNİN VERİLMƏSİ BARƏDƏKİ MÜRACİƏTƏ BAXILMASI HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ

Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ QƏRARI

01.08.2003 [20:32]
V.A.DƏMİROVANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ ÜZRƏ
55 SAYLI XAÇMAZ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ DAİRƏ SEÇKİ KOMİSSİYASININ ÜZVÜ VƏZİFƏSİNDƏN VAXTINDAN ƏVVƏL AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASININ

Q Ə R ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSIYASININ QƏRARI

01.08.2003 [20:30]
AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİ SEÇKİLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR
BƏZİ SƏNƏD NÜMUNƏLƏRİNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI
MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSIYASININ

Q Ə R A R I

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası Azərbaycan Respublikası ...

BİZ DAİM HEYDƏR ƏLİYEVLƏYİK, ONUN YOLU BİZİM YOLUMUZDUR VƏ BU YOLU HƏMİŞƏ DAVAM ETDİRƏCƏYİK

01.08.2003 [20:27]
BU FİKİR RESPUBLİKA TƏLƏBƏ HƏMKARLAR TƏŞKİLATLARI
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN YIĞINCAĞINDA VURĞULANMIŞDIR

Odlar Yurdu Universitetində respublika tələbə həmkarlar ittifaqı təşkilatları nümayəndələrinin yığıncağı keçirilmişdir.
Dövlət İqtisad Universiteti tələbə həmkarlar ittifaqı təşkilatının ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏRKƏZİ SEÇKİ KOMİSSİYASINDA

01.08.2003 [20:14]
Avqustun 1-də Məzahir Pənahovun sədrliyi ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının növbəti iclası olmuşdur. Məzahir Pənahov iclas iştirakçılarına 2003-cü il oktyabrın 15-də keçiriləcək Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində cənab İlham Heydər oğlu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ, SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN ALİ BAŞ KOMANDANI CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.08.2003 [20:00]
Möhtərəm cənab Prezident!
Cənab Ali Baş Komandan!
Müdrik rəhbərliyiniz sayəsində müstəqilliyə qovuşmuş, azadlıq və suverenliyinin dönməzliyini hamıya nümayiş etdirmiş Azərbaycan Respublikası bu gün dünya dövlətləri sırasında özünə ...

RƏSUL QULİYEV YENƏ DƏ ERMƏNİPƏRƏST KONQRESMENLƏRDƏN KÖMƏK UMUR

01.08.2003 [19:19]
Azərbaycanın müxalifət mətbuatı qarşıdakı prezident seçkilərində Rəsul Quliyevin namizəd kimi qeydə alınmaması ilə bağlı məsələləri geniş işıqlandırmaqda davam edir.
“Hürriyyət” qəzeti 30 iyul tarixli nömrəsində Azərbaycan ictimaiyyətini ADP ...