Ukraynalı şair: dahi Nizaminin adı bütün dünyada məşhurdur

06.01.2021 [17:19]
Dahi Nizaminin adı bütün dünyada məşhurdur. O, Azərbaycanın ən böyük mütəfəkkirlərindən biridir. 2021-ci ilin "Nizami ili" elan edilməsi kontekstində onun irsinin Ukraynada populyarlaşdırılması ölkələrimiz arasında mədəni, ədəbi əlaqələrin inkişafı üçün çox ...

Məhərrəm Qasımlı: “Nizami Gəncəvi İli”nin elan edilməsi əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan ənənənin davamıdır

06.01.2021 [15:20]
Prezident İlham Əliyevin ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvi irsinə göstərdiyi böyük diqqət və qayğı xalqımızın mədəni həyatında çox əlamətdar və təqdirəlayiq hadisə hesab olunur. Birmənalı şəkildə demək olar ki, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2021-ci ilin Azərbaycanda “Nizami Gəncəvi İli” elan ...

Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

05.01.2021 [12:12]
Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir salnaməsində yeni səhifə açmış nadir şəxsiyyətlərdəndir. Nəhəng sənətkarın xalqımızın mənəviyyatının ayrılmaz hissəsinə ...