TARİXDƏ BU GÜN

10 AVQUST

1913-cü il. Azərbaycanın Xalq Rəssamı, Dövlət mükafatı laureatı Kazım Kazımzadə anadan olub (1913-1992). Əsasən kitab illüstrasiyası və dəzgah qrafikası sahəsində fəaliyyət göstərən K.Kazımzadə ilk dövrdə Nizaminin “İsgəndərnamə”, “Sirlər xəzinəsi”, “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin” ...