DÖVLƏT QURUMLARI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT ORQANLARININ

RƏSMİ İNTERNET RESURSLARI

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ MƏCLİSİ


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİ


NAZİRLİKLƏR

DÖVLƏT KOMİTƏLƏRİ


ŞİRKƏTLƏR


XİDMƏTLƏR


FONDLAR


SƏHMDAR CƏMİYYƏTLƏRİ


MƏHKƏMƏ VƏ HÜQUQ MÜHAFİZƏ ORQANLARI

*** *** ***

*** *** ***


NƏQLİYYAT TƏŞKİLATLARI


BANKLAR


İDARƏLƏR


KOMİSSİYALARMƏRKƏZLƏR VƏ ŞURALARAGENTLİKLƏR


PALATALAR


ELM VƏ ALİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YERLİ İCRA HAKİMİYYƏTİ ORQANLARI


DİGƏR DÖVLƏT ORQANLARI