Hava məlumatı

Bakı - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +27+30 740 50 Cənub-Şərq
 
 
Gecə +20+23 741 51 Cənub-Şərq

Sumqayıt - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +27+30 740 50 Cənub-Şərq
 
 
Gecə +20+23 741 51 Cənub-Şərq

Naxçıvan - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +30+35 742 52 Qərb
 
 
Gecə +17+22 743 53 Qərb

Xankəndi - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Kəlbəcər - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Laçın - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Şuşa - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Qubadlı - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Zəngilan - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +19+24 743 53 Qərb
 
 
Gecə +10+15 744 54 Qərb

Ağdam - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +28+33 744 54 Qərb
 
 
Gecə +17+22 745 55 Qərb

Cəbrayıl - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +28+33 744 54 Qərb
 
 
Gecə +17+22 745 55 Qərb

Füzuli - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +28+33 744 54 Qərb
 
 
Gecə +17+22 745 55 Qərb

Gəncə - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +28+33 744 54 Qərb
 
 
Gecə +17+22 745 55 Qərb

Şəki - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +23+28 747 56 Qərb
 
 
Gecə +14+18 748 57 Qərb

Şamaxı - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +23+28 747 56 Qərb
 
 
Gecə +14+18 748 57 Qərb

Xızı - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +23+28 747 56 Qərb
 
 
Gecə +14+18 748 57 Qərb

Quba - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +23+28 747 56 Qərb
 
 
Gecə +14+18 748 57 Qərb

İmişli - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +29+34 748 58 Qərb
 
 
Gecə +19+22 749 59 Qərb

Lənkəran - 04.08.2020

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +24+29 750 60 Şimal-Şərq
 
 
Gecə +21+22 751 61 Şimal-Şərq