Hava məlumatı

Bakı - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +8+10 740 50 Şimal-Qərb
 
 
Gecə +5+7 741 51 Şimal-Qərb

Sumqayıt - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +8+10 740 50 Şimal-Qərb
 
 
Gecə +5+7 741 51 Şimal-Qərb

Naxçıvan - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +6+11 742 52 Qərb
 
 
Gecə +2+3 743 53 Qərb

Xankəndi - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Kəlbəcər - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Laçın - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Şuşa - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Qubadlı - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Zəngilan - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +2+6 744 54 Qərb
 
 
Gecə +1+6 745 55 Qərb

Ağdam - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +7+12 745 55 Qərb
 
 
Gecə +1+5 746 56 Qərb

Cəbrayıl - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +7+12 745 55 Qərb
 
 
Gecə +1+5 746 56 Qərb

Füzuli - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +7+12 745 55 Qərb
 
 
Gecə +1+5 746 56 Qərb

Gəncə - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +7+12 745 55 Qərb
 
 
Gecə +1+5 746 56 Qərb

Şəki - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +5+10 746 56 Qərb
 
 
Gecə +2+3 747 57 Qərb

Şamaxı - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +5+10 746 56 Qərb
 
 
Gecə +2+3 747 57 Qərb

Xızı - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +5+10 746 56 Qərb
 
 
Gecə +2+3 747 57 Qərb

Quba - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +5+10 746 56 Qərb
 
 
Gecə +2+3 747 57 Qərb

İmişli - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +8+13 748 58 Qərb
 
 
Gecə +1+6 749 59 Qərb

Lənkəran - 16.12.2018

Temperatur Havanın
xarakteristikası
Atmosfer təzyiqi
c.s.
Rütubət
%
Külək
Gündüz +9+13 750 60 Şərq
 
 
Gecə +5+7 751 61 Şərq