SON XƏBƏRLƏR

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELEQRAF AGENTLİYİ (AzərTAc) İŞÇİLƏRİNİN MADDİ TƏMİNATININ YAXŞILAŞDIRILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

28.12.2002 [18:00]
Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc) işçilərinin maddi təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

28.12.2002 [17:00]
O Bir Olan Yaradanın adı ilə!Möhtərəm cənab Prezident!Azərbaycan dindarları adından və şəxsən öz adımızdan Sizi – dövlətimizin müdrik rəhbərini, xalqımızın fəxrini və qəhrəman oğlunu qarşıdan gələn böyük bayramlar ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRLƏ GÖRÜŞ

28.12.2002 [16:00]
AzərTAc-ın Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin mətbuat xidmətindən aldığı məlumatda deyilir ki, məhkəmənin bir qrup əməkdaşı Qəbələ rayonuna getmiş, Şuşa, Ağdam, Laçın, Xocalı, ...

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARINA

28.12.2002 [15:00]
Əziz azərbaycanlılar! Hörmətli soydaşlarımız, həmvətənlərimiz! 31 dekabrın – Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və bütün ...

ƏDALƏT MÜHAKİMƏSİNƏ DİQQƏTİN TƏZAHÜRÜ

28.12.2002 [14:00]
Məhkəmələrin ədalət ocağı kimi yüksək statuslarının təmin edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verən dövlətimizin başçısının rəhbərliyi ilə məhkəmə hakimiyyətinin cəmiyyətdə nüfuzunun artırılması istiqamətində məqsədyönlü ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2003-CÜ İLİN YANVAR AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

28.12.2002 [13:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı ...

MÜSABİQƏNİN QALİBİ MƏSLƏHƏT XİDMƏTLƏRİ GÖSTƏRƏCƏKDİR

28.12.2002 [12:00]
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Dövlət Əmlakının özəlləşdirilməsi Departamenti “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq, Rabitə Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin, ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

28.12.2002 [11:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Qroznı şəhərində törədilmiş terror aktı nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

GÖMRÜK ORQANLARININ TEXNİKİ TƏCHİZATI YAXŞILAŞDIRILIR

28.12.2002 [10:00]
BMT-nin İnkişaf Proqramı və Dövlət Gömrük Komitəsinin (DGK) həyata keçirdikləri “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinin potensialının artırılması və onun üçün məlumatötürmə şəbəkəsinin tətbiqi” ...

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN BORU KƏMƏRİNİN ÇƏKİLİŞİ ZAMANI TORPAQ MÜLKİYYƏTÇİLƏRİ VƏ İSTİFADƏÇİLƏRİ EYNİ KOMPENSASİYA ALACAQLAR

28.12.2002 [09:00]
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin keçəcəyi ərazilərdə torpaq üzərində mülkiyyətçilik hüququna malik olmayan torpaq istifadəçiləri rəsmi qaydada hüququ olanlarla bir səviyyədə kompensasiya alacaqlar. ...

AZƏRBAYCANIN KVOTASI 130 TONA ÇATDIRILMIŞDIR

28.12.2002 [08:00]
Azərbaycanın Xəzərdə su bioloji ehtiyatlarının ovlanması kvotası 130 tona çatdırılmışdır. Bunun 10 tonundan elmi tədqiqat məqsədləri üçün, 25 tonundan isə qiymətli balıqyetişdirmə materialı kimi istifadə olunacaqdır. ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ XÜSUSİ QAYĞI GÖSTƏRMƏK HƏR BİR AZƏRBAYCAN VƏTƏNDAŞININ BORCUDUR

27.12.2002 [18:50]
Yurd-yuvalarından didərgin salınmış soydaşlarımızın güzəranının yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Heydər Əliyev tərəfindən bir çox mühüm tədbirlər görülmüş, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:45]
Əziz və möhtərəm Prezidentimiz!Sizin imzaladığınız hər bir Fərman, hər bir Sərəncam nəinki bizə, eyni zamanda bütün xalqımıza böyük sevinc və fərəh gətirir, qəlbimizi dərin minnətdarlıq və məmnunluq hissləri ilə doldurur. ...

DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ
 MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN MÜRACİƏTİ

27.12.2002 [18:40]
Əziz həmvətənlərimiz!Dəyərli soydaşlarımız!Yer kürəsinin müxtəlif guşələrində yaşayan soydaşlarımızın milli-mənəvi bütövləşmə arzusunun təcəssümü olan 31 dekabr – ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:35]
Əziz və möhtərəm cənab Prezident! Sizi – xalqımızın ümummilli liderini, zəmanəmizin görkəmli siyasi və dövlət xadimini 31 dekabr – Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və 2003-cü ilin başlanması münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.12.2002 [18:30]
Mənə Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti fəxri adı verilməsi münasibətilə Sizə öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Bu fəxri ad 30 ilə yaxın Milli Dram Teatrının səhnəsində çalışan aktrisa üçün yaradıcılığına verilən dəyərli qiymətdir. ...

MİLLİ MƏCLİSİN PAYIZ SESSİYASI BAŞA ÇATDI

27.12.2002 [18:25]
Milli Məclisdən AzərTAc-a bildirmişlər ki, 2002-ci ilin payız sessiyasında 25 ümumi iclas keçirilmiş, 48 qanun və qərar qəbul edilmiş, 28 qanuna isə əlavə və dəyişikliklər olunmuşdur. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ABŞ-IN BAKIDAKI SƏFİRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

27.12.2002 [18:20]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev dekabrın 27-də Prezident sarayında ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Ross Uilsonu qəbul etmişdir. ...

DÖVLƏT TORPAQ VƏ XƏRİTƏÇƏKMƏ KOMİTƏSİ QAÇQIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRƏ YARDIM ETMİŞDİR

27.12.2002 [18:15]
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin bir qrup əməkdaşı Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü ərəfəsində Oğuz rayonuna gedərək orada məskunlaşan 692 qaçqın və məcburi köçkün ailəsinə 13. 840 kiloqram un, ...