SON XƏBƏRLƏR

AŞPA SƏDRİNİN MÜAVİNİ VƏ BÜRO ÜZVÜ İLHAM ƏLİYEV ABŞ-IN LİNKOLN UNİVERSİTETİ DİREKTORLAR ŞURASININ SƏDRİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

08.05.2003 [19:00]
AŞPA sədrinin müavini və Büro üzvü İlham Əliyev mayin 8-də ABŞ-ın Linkoln Universiteti Direktorlar Şurasının sədri professor Allen Samsonu qəbul etmişdir. ...

YARAMAZ VƏRDİŞDƏN ƏL ÇƏKƏ BİLMƏMƏYİN ÖZÜ ÇOX AĞIR XƏSTƏLİKDİR
YARDIMLI RAYONU ZİYALILARININ BİR QRUPUNUN BƏYANATI

08.05.2003 [18:30]
Ziyalı nur deməkdir. Adamları çaş-baş salan, cılız yazıları ilə şüurlara təsir etmək istəyən, siyasi cəhətdən səbatsız şəxslər ziyalı ola bilməz və onların xalq adından danışmağa mənəvi haqqı yoxdur. ...

“QADINLAR SABİTLİK, TƏRƏQQİ VƏ DEMOKRATİYA UĞRUNDA HƏRƏKATI”NIN ƏLAQƏLƏNDİRMƏ ŞURASININ BƏYANATI

08.05.2003 [18:25]
İnsanın yaşamaq haqqını əlindən alan ölüm hökmünün ləğv edilməsi, yüngül cinayətlərə görə sərt cəza sisteminin tətbiqinin aradan qaldırılması, etdiyi cinayətlərə görə peşmançılıq duyanların yenidən dinc həyata qaytarılmasına ...

ÖLKƏMİZDƏ NEFT MAŞINQAYIRMASI SƏNAYESİNİN İNKİŞAFI HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR

08.05.2003 [18:20]
Mayın 7-də “Azneftkimyamaş” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində bu quruma daxil olan 18 törəmə səhmdar cəmiyyəti nümayəndələrinin Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş təntənəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.05.2003 [18:15]
Möhtərəm Prezident! Respublikanın müharibə, Əmək, Silahlı Qüvvələri və Hüquq-mühafizə orqanları veteranları adından Sizi – görkəmli dövlət və siyasi xadimi, ...

“O, BÖYÜK SİYASƏTƏ HAZIRDIR” KİTABI KİYEVDƏ UKRAYNA DİLİNDƏ NƏŞR OLUNMUŞDUR

08.05.2003 [18:10]
Milli Məclisin deputatı, politoloq Vaqif Abdullayevin 1999-cu ildə “Azərbaycan” nəşriyyatı tərəfindən buraxılmış və Avropa Şurası Parlament Assambleyası sədrinin müavini və Büro üzvü İlham Əliyevin fəaliyyətindən bəhs edən ...

AŞPA-NIN MONİTORİNQ KOMİTƏSİNDƏ

08.05.2003 [18:05]
Milli Məclisin deputatları Bəxtiyar Əliyev və Asim Mollazadə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitorinq Komitəsinin iclasında iştirak etmək üçün mayın 12-dən 14-dək Kiyevdə səfərdə olacaqlar. ...

UKRAYNADA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN YUBİLEY TƏDBİRLƏRİ  KEÇİRİLİR

08.05.2003 [18:00]
Bu günlərdə Ukraynada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm Heydər Əliyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilir. ...

TARİXİ TƏRƏQQİMİZİN BÜTÖV BİR MƏRHƏLƏSİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR
 AZƏRBAYCAN QADINLARININ PREZİDENTİN 80 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRDİKLƏRİ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ QƏBUL OLUNMUŞ MÜRACİƏTDƏ  BELƏ DEYİLİR

08.05.2003 [17:40]
Möhtərəm Prezidentimiz! Sizi, Azərbaycan xalqının qüdrətli oğlunu, fəxrimiz, ümidimiz olan, dünya diplomatiyasının ən seçilən şəxsiyyətlərinin içərisində düşüncə tərzinə görə hamıdan yüksəkdə duran bir dahini, ...

BƏDNAM İNSANLARIN POZUCULUQ CƏHDLƏRİ YENƏ DƏ PUÇA ÇIXACAQDIR
 BU BƏYANAT SAATLI RAYON MƏDƏNİYYƏT İŞÇİLƏRİNİN ÜMUMİ YIĞINCAĞINDA SƏSLƏNMİŞDİR

08.05.2003 [17:35]
Saatli rayonunun mədəniyyət işçiləri dağıdıcı müxalifətin və onun himayəsindəki qəzetlərin respublikamızda anarxiya və qarışıqlıq yaratmaq mövqeyini qətiyyətlə pisləyirlər. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.05.2003 [17:25]
Möhtərəm cənab Prezident! Sizi, xalqımızın böyük oğlunu, adı tarixə silinməz hərflərlə yazılmış dünyaca məşhur siyasətçini, ədəbiyyatımızın, ...

MİLLİ MƏCLİS BİR SIRA HÖKUMƏTLƏRARASI SAZİŞİ RATİFİKASİYA EDƏCƏKDİR

08.05.2003 [17:20]
Milli Məclisin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasının mayın 8-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Rusiya Federasiyası və Pakistan İslam Respublikası hökumətləri arasında hərbi sahədə ...

NİKAS SAFRONOV: HEYDƏR ƏLİYEV KİMİ TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR MİN İLDƏ BİR DƏFƏ DOĞULUR, BELƏ İNSANLAR DÜNYANIN LƏL-CƏVARİDİR, ONLARI QORUMAQ, HİFZ ETMƏK GƏRƏKDİR

08.05.2003 [17:15]
Mən Heydər Əliyevi yaxından tanıyana qədər, nə gizlədim, ona münasibətim keçmiş SSRİ-nin digər rəhbərlərindən fərqlənmirdi. Buna da səbəb vəziyyəti obyektiv işıqlandırmayan, Heydər Əliyev kimi şəxsiyyətə obyektiv ...

AZƏRBAYCANDA SAHİBKARLIĞIN, ÖZƏL TƏHSİL SİSTEMİNİN İNKİŞAFI HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI İLƏ BAĞLIDIR
BAKI BİZNES UNİVERSİTETİNDƏ ELMİ-PRAKTİK KONFRANS

08.05.2003 [17:10]
Mayın 7-də Bakı Biznes Universitetində “Heydər Əliyev və Azərbaycanın sosial-iqtisadi tərəqqisi” mövzusunda elmi-praktik konfrans keçirilmişdir. Tədbir başlanmazdan əvvəl qonaqların - Milli Məclisin deputatları Şahlar Əsgərovun, ...

DÖVLƏT BAŞÇISININ, EL AĞSAQQALININ ÜZÜNƏ AĞ OLMAQ, XALQIN ÜZÜNƏ AĞ OLMAQDIR!
AĞCABƏDİ RAYON MƏDƏNİYYƏT İŞÇİLƏRİNİN QƏNAƏTİ BELƏDİR

08.05.2003 [17:05]
Biz inanırıq ki, Azərbaycanın böyük oğlu, xalqımızı işıqlı sabaha aparan qüdrətli dövlət xadimi dünyada sayılıb-seçilən siyasətçilərdən biri, Ulu Tanrının nəzəri həmişə üstündə olan Heydər Əliyev ümummilli liderimiz kimi hələ ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN  58-Cİ İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA  MÜRACİƏTİ

08.05.2003 [17:00]
Əziz həmvətənlər! Hörmətli müharibə veteranları! Bu il İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 58-ci ildönümü tamam olur. ...

“HEYDƏR ƏLİYEV VƏ ŞƏRQ” KİTABININ 3-4-CÜ CİLDLƏRİNİN TƏQDİMAT MƏRASİMİ KEÇİRİLMİŞDİR

08.05.2003 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında “Heydər Əliyev və Şərq” kitabının 3-4-cü cildlərinin təqdimat mərasimi keçirilmişdir. ...

GORANBOYLULAR DÖVLƏTİMİZİN RƏHBƏRİNƏ SƏDAQƏT VƏ EHTİRAMLARINI BİR DAHA SÜBUTA YETİRDİLƏR
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN 80 İLLİK YUBİLEYİ MÜNASİBƏTİLƏ GORANBOY RAYONUNDA HEYDƏR ƏLİYEV ADINA  MƏDƏNİYYƏT VƏ İSTİRAHƏT PARKININ AÇILIŞINA  HƏSR EDİLMİŞ TƏNTƏNƏLİ YIĞINCAQ İŞTİRAKÇILARININ MÜRACİƏTİ

08.05.2003 [15:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Tərəqqi və inkişaf yolunda daim yüksələn müstəqil Azərbaycanın əbədi xoşbəxtliyi, onun nurlu gələcəyi, bu nura qərq olmuş mənalı ömrünüzün parlaq səhifələri ilə tarixə yazılmışdır. ...