SON XƏBƏRLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [18:25]
Allah Onu hifz etsin və qorusun! Əs-sələmu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu! Böyük fərəh və sevinc hissləri ilə Zati-alilərinizə 80 illik yubileyiniz münasibətilə ən səmimi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [18:20]
Zati-aliləri, 80 yaşınızın tamam olması kimi xoş hadisə münasibətilə Sizə ən yaxşı arzularımı çatdırmaq istərdim. ...

BƏRDƏLİLƏR ÜMUMMİLLİ LİDERİMİZİN AD GÜNÜNÜ TƏNTƏNƏ İLƏ QEYD ETMİŞLƏR

12.05.2003 [18:15]
Dünya şöhrətli siyasətçi, müdrik Prezidentimiz Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi Bərdə rayonunda təntənə ilə qeyd edilmişdir. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə çıxış edən natiqlər Prezident Heydər Əliyevin şərəfli ömür yolu ...

HEYDƏR ƏLİYEVİN ADI DÜNYANIN SÜLHSEVƏR VƏ TƏRƏQQİPƏRVƏR QÜVVƏLƏRİ ÜÇÜN ƏZİZ VƏ UCADIR
BU FİKİR BİNƏQƏDİ RAYONUNDA KEÇİRİLƏN YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ SƏSLƏNMİŞDİR

12.05.2003 [18:10]
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 80 illik yubileyi münasibətilə Binəqədi rayonunda təntənəli mərasim keçirilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [18:05]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycan regional sabitliyin dayağına çevrilir ki, bu da qonşu ölkələr üçün çox vacibdir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [18:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Yer üzündə mövcud olan çoxsaylı peşələr arasında bir peşə - böyük cəsarət və son dərəcə həyat müdrikliyi tələb edən peşə xüsusi yer tutur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:55]
Zati-alilərinizin ad gününü təbrik etməkdən böyük şərəf və məmnunluq hissi duyuram. İTOÇU korporasiyası adından və şəxsən öz adımdan, Zati-alilərinizi ürəkdən təbrik edir, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:50]
Cənab Prezident, İcazə verin, ad gününüz münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:45]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Həyatınızda əlamətdar hadisə - anadan olmağınızın 80 illiyi münasibətilə Sizi səmimiyyətlə və ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:40]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Şanlı yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:35]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Şanlı yubileyiniz münasibətilə Sizə səmimi salamımı və ürəkdən gələn təbriklərimi göndərirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, yubileyiniz günündə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edim, Sizə möhkəm cansağlığı, gümrahlıq, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:25]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Sizi yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:20]
Əziz Heydər Əlirza oğlu, Yubileyiniz günlərində dünyanın hər yerindən aldığınız çoxsaylı təbriklərə məmnuniyyətlə qoşuluram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:15]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu, Əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 80 illik yubileyi münasibətilə səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:10]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İllər ya anket üçün lazım olan adi staj, yaxud da həmvətənlərin ehtiyacı olan çox qiymətli təcrübədir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:05]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Anadan olmağınızın 80 illik yubileyi münasibətilə səmimi, ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [17:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz günündə ən səmimi təbriklərimi qəbul edin. Əminəm ki, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

12.05.2003 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident! Sizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizin rəhbərlik istedadınıza, müdrikliyinizə, ...