SON XƏBƏRLƏR

BİRGƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÜÇÜN GENİŞ İMKANLAR VARDIR

29.04.2003 [14:00]
Respublikanın insan hüquqları üzrə müvəkkili (ombudsman) Elmira Süleymanova BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsi Boqdan Naqaylo ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN DAŞKƏNDDƏ KEÇİRİLƏN BEYNƏLXALQ KONFRANSDA TƏMSİL OLUNMUŞDUR

29.04.2003 [13:00]
Aprelin 28-də NATO Mülki Fövqəladə Planlaşdırma Komitəsinin Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə beynəlxalq konfransı işə başlamışdır. ...

İLHAM ƏLİYEV AŞPA, UKRAYNA VƏ BİR ÇOX DİGƏR MƏSƏLƏLƏR BARƏDƏ

29.04.2003 [12:00]
Kiyevdə çıxan həftəlik “2000” qəzeti cari ilin 25 aprel–1 may nömrəsində Avropa Şurası Parlament Assambleyası Sədrinin müavini və Büro üzvü İlham Əliyevin ...

NİDERLANDIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT BEATRİKSƏ

29.04.2003 [11:00]
Ülyahəzrət, Niderland Krallığının milli bayramı – Kraliça günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

QİƏT PARLAMENT ASSAMBLEYASININ NİZAMNAMƏSİNƏ DƏYİŞİKLİK EDİLMİŞDİR

29.04.2003 [10:00]
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının nizamnaməsinə əsaslı dəyişikliklər edilmişdir. Milli Məclisin deputatı, Azərbaycanın assambleyadakı nümayəndə heyətinin üzvü Asəf Hacıyev bildirmişdir ki, ...

YƏHUDİ XALQININ FƏLAKƏT GÜNÜ

29.04.2003 [09:00]
Aprelin 28-də “Həyat recensi-Naxçıvan” mehmanxanasında İkinci Dünya müharibəsi illərində faşizmin günahsız qurbanları olmuş 6 milyon yəhudinin xatirəsini anma mərasimi keçirilmişdir. ...

MİLLİ MƏCLİSDƏ QƏBUL

28.04.2003 [18:35]
Aprelin 28-də Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov Avropa Birliyi -Azərbaycan Parlamenti Əməkdaşlığı Komitəsinin ölkəmizdə səfərdə olan nümayəndə heyətini qəbul etmişdir. ...

AVROPA BİRLİYİ–AZƏRBAYCAN PARLAMENT ƏMƏKDAŞLIĞI KOMİTƏSİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ ÖLKƏMİZDƏ SƏFƏRDƏDİR
 NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN ÜZVLƏRİ “bp-AZƏRBAYCAN” ŞİRKƏTİNİN ƏMƏKDAŞLARI İLƏ GÖRÜŞMÜŞLƏR

28.04.2003 [18:30]
Respublikamızda səfərdə olan Avropa Birliyi-Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin geniş tərkibdə nümayəndə heyəti aprelin 27- də “Hyatt Recensi” otelində “bp-Azərbaycan” şirkətinin rəhbər işçiləri ilə görüşmüşdür. ...

GÜRCÜSTANIN BAŞ OFTALMOLOQU, PROFESSOR İONİ BERADZENİN ÇIXIŞI

28.04.2003 [18:25]
-Hörmətli nazir! Hörmətli həmkarlar! İcazə verin, sizi Gürcüstan nümayəndələri adından salamlayım. Bizim ölkəmiz burada Mixail Umiadze və Nikolas Antelava ilə təmsil olunur. ...

AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİNİN REKTORU, AKADEMİK ƏHLİMAN ƏMİRASLANOVUN ÇIXIŞI

28.04.2003 [18:20]
-Çox hörmətli Zərifə xanımın ailə üzvləri! Hörmətli sədarət! Hörmətli konfrans iştirakçıları! Azərbaycanımız həmişə istedadlı səhiyyə, təhsil, elm xadimləri ilə tanınmışdır. ...

RUSİYA DİPLOMDAN SONRAKI HƏKİMLƏRİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ AKADEMİYASININ  REKTORU AKADEMİK LARİSA MAŞETOVANIN ÇIXILŞI

28.04.2003 [18:15]
Çox hörmətli sədarət! Xanımlar və cənablar! Hər şeydən əvvəl istərdim ki, konfransa dəvət olunduğum üçün Prezident Heydər Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirim və ona cansağlığı arzulayım. ...

RUSİYA TİBB ELMLƏRİ AKADEMİYASININ AKADEMİKİ ARKADİ NESTEROVUN ÇIXIŞI

28.04.2003 [18:10]
- Möhtərəm nazir! Möhtərəm auditoriya! Mən bu səfərimə çox şadam, çünki həyat yoldaşım – Tibb Elmləri Akademiyasının müxbir üzvü, professor Brovkina ilə birlikdə burada dəfələrlə olmuşuq. ...

TÜRKİYƏNİN VƏ TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN OFTALMOLOQLAR DƏRNƏYİNİN SƏDRİ SUNAY DUMANIN ÇIXIŞI

28.04.2003 [18:05]
-Hörmətli Əli İnsanov! Dəyərli nümayəndələr, konfrans iştirakçıları! Mən sizin hamınıza Türkiyədən böyük sevgilər və salamlar gətirmişəm. ...

ƏZİZ ƏLİYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT HƏKİMLƏRİ TƏKMİLLƏŞDİRMƏ İNSTİTUTUNUN DİREKTORU AKADEMİK MİRMƏMMƏD CAVADZADƏNİN ÇIXIŞI

28.04.2003 [18:00]
- Möhtərəm həmkarlar və qonaqlar! Tarixdə çox az nümunələrə rast gələrsən ki, elmi rəhbər istedadı və bacarığı, tükənməz əməksevərlik və qəlblərə hakim kəsilən nəzakət bir insanın simasında bu dərəcədə heyrətamiz şəkildə təcəssüm etmiş olsun. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ PREZİDENTİ MAHMUD KƏRİMOVUN ÇIXIŞI

28.04.2003 [17:55]
-Hörmətli konfrans iştirakçıları! Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! Respublikamızın elmi ictimaiyyəti Azərbaycan oftalmologiya məktəbinin banisi Zərifə Əziz qızı Əliyevanın ...

SƏHİYYƏ NAZİRİ ƏLİ İNSANOVUN ÇIXIŞI

28.04.2003 [17:50]
Hörmətli İlham müəllim! Zərifə xanımın ailə üzvləri! Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar! Biz bu gün bu gözəl mədəniyyət məbədinə Azərbaycanın görkəmli oftalmoloqu, dünya şöhrətli alimi, ...

AKADEMİK ZƏRİFƏ XANIM ƏLİYEVANIN 80 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ “OFTALMOLOGİYA VƏ İRİDOLOGİYANIN AKTUAL PROBLEMLƏRİ” MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANS

28.04.2003 [17:45]
Aprelin 28-də Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında akademik Zərifə xanım Əliyevanın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Oftalmologiya və iridologiyanın aktual problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans ...

İNGİLTƏRƏ-AZƏRBAYCAN CƏMİYYƏTİNİN SƏDRİ LORD FREYZER BAKIYA GƏLMİŞDİR

28.04.2003 [17:40]
Böyük Britaniya parlamentinin üzvü, ölkənin keçmiş energetika naziri, İngiltərə-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri lord Freyzer Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun dəvəti ilə aprelin 28-də Bakıya gəlmişdir. ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV İRAN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

28.04.2003 [17:35]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 28-də Prezident iqamətgahında ölkəmizə səfərə gəlmiş İran İslam Respublikasının xarici işlər naziri Kamal Xərrazinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul ...