SON XƏBƏRLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [21:17]
Çox hörmətli İlham Heydər oğlu!
İcazə verin, dahi insan, müdrik və uzaqgörən siyasətçi, bütün ömrünü öz ölkəsinin inkişafına və tərəqqisinə həsr etmiş Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vaxtsız vəfatı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [21:14]
Hörmətli cənab Prezident,
İcazə verin, ağır itki – Prezident Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar Sizə, ailənizə və bütün Azərbaycan xalqına səmimi qəlbdən və dərin hüznlə başsağlığı verim.
...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [21:14]
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının rəyasət heyəti və şəxsən mən XX əsrin görkəmli dövlət xadimi və siyasətçisi, öz doğma ölkəsinin böyük vətənpərvəri və “dünya vətəndaşı” Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəfatı ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [21:04]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Dünya miqyaslı görkəmli siyasətçi, aqil və nəcib insan, müdrik ata və sadiq yoldaş, şəxsən çox yaxşı tanıdığım və həmişə böyük hörmət və rəğbət bəslədiyim ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [20:43]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Azərbaycanın görkəmli lideri və atanız Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar ən səmimi başsağlığımı qəbul edin. Azərbaycanın müasir tarixi, ölkədə aparılan siyasi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [20:41]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Prezident Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəfatı, Sizin üçün, yaxınlarınız üçün xüsusilə çox ağır itki ilə əlaqədar səmimi qəlbdən və dərin hüznlə başsağlığı verirəm. Bu ...

GÖRKƏMLİ DÖVLƏT XADİMİ HEYDƏR ƏLİYEVİN XATİRƏSİNİ SANKT-PETERBURQDA EHTİRAMLA YAD EDİRLƏR

19.12.2003 [20:29]
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin vəfatı Sankt-Peterburqda dərin kədər hissi ilə qarşılanmış və şəhər ictimaiyyətini sarsıtmışdır.
Respublikamızın Rusiyanın bu böyük və qədim şəhərindəki konsulluğundan ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [20:22]
Hörmətli İlham Heydər oğlu,
Heydər Əlirza oğlunun vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığımı qəbul edin. Mən onu şəxsən tanıyırdım və təkcə öz ölkəsi üçün deyil, həm də Müstəqil ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [20:11]
Hörmətli cənab Prezident!
Ölkənizin böyük lideri Heydər Əliyeviç Əliyevin vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar Sizə və dost Azərbaycan xalqına dərin hüznlə və səmimi başsağlığı verirəm.
Şübhə yoxdur ki, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [20:10]
Çox hörmətli İlham Heydər oğlu,
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, görkəmli siyasi və ictimai xadim Prezident Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət Nazirliyi, ölkəmizin çoxsaylı mədəniyyət və ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:58]
Hörmətli İlham Heydər oğlu,
Prezident Heydər Əlirza oğlunun vəfatı ilə əlaqədar ən səmimi başsağlığımı qəbul edin. Azərbaycan xalqı əvəzsiz itki vermişdir. İstedadlı siyasətçi, böyük islahatçı rəhbər, dərin biliyə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:48]
Əziz cənab Prezident,
Mən istərdim ki, atanız Prezident Heydər Əliyevin vəfatı ilə bağlı Prezident Buşun ifadə etdiyi kədər hisslərinə öz dərin kədərimi də əlavə edim.
Hazırda ölkələrimizin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:46]
Zati-aliləri,
Hörmətli Prezident,
Zati-aliləri cənab Heydər Əliyevin vəfatı ilə bağlı kədərli xəbəri eşidərkən dərindən qəmə batdım. Prezident Heydər Əliyevin bizim təşkilatın işini dəstəkləməsi və xüsusilə də ATƏT-in ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:46]
Hörmətli İlham Heydər oğlu,
Azərbaycan xalqına, doğmalarınıza və əzizlərinizə, ailənizə üz vermiş ağır itki – görkəmli dövlət xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar ən səmimi ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:42]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Sizə, ailənizə və bütün Azərbaycan xalqına üz vermiş kədər, əvəzsiz itki - hamımızın əzizi Heydər Əlirza oğlunun vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığımı qəbul ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:41]
Çox hörmətli cənab Prezident!
Atanızın – Azərbaycan xalqının Böyük oğlu, məşhur beynəlxalq siyasi xadim Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar dövlətiniz üçün bu hüznlü günlərdə səmimi başsağlığımı ...

ALLAH HEYDƏR ƏLİYEVƏ BÜTÜN FƏZİLƏTLƏRİ BƏXŞ ETMİŞDİR

19.12.2003 [19:41]
- Hamımız bu gün dərk edirik ki, Azərbaycanın böyük rəhbəri, dünya miqyasında müdrik siyasətçi Heydər Əliyev əbədiyyətə qovuşmuşdur. Hələ onun yoxluğuna inana bilmədiyimiz bu kədərli anlarda söz demək çox ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:30]
Hörmətli cənab Prezident!
Atanızın – Prezident Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığımı bildirirəm.
Azərbaycan tarixində bütöv bir epoxa, onun müstəqil, suveren dövlət kimi təşəkkül tapması Heydər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:29]
Zati-aliləri!
Hörmətli cənab Prezident!
Atanızın – Rusiyanın böyük dostu, Sovet İttifaqının görkəmli siyasi xadimi, Azərbaycan Respublikasının böyük oğlu Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vaxtsız vəfatı xəbərini dərin kədər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:16]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Sizə və bütün Azərbaycan xalqına üz vermiş ağır itki ilə əlaqədar dərin hüznlə başsağlığımızı qəbul edin.
Əsl vətənpərvər, böyük dövlət xadimi və gözəl ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:16]
Çox hörmətli İlham Heydər oğlu!
İcazə verin, hamımıza əziz olan insanın, zəmanəmizin görkəmli siyasi xadimi Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar Sizə dərin hüznlə başsağlığı verim. Münasibətlərimizin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:13]
Əziz İlham Heydər oğlu!
Müasir Azərbaycan tarixinin görkəmli şəxsiyyəti olan atanızın vəfatı ilə əlaqədar səmimi başsağlığımı qəbul edin.
Səmimiyyətlə, Sizin,
J.Alfyorov,
Rusiya Dövlət dumasının deputatı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [19:12]
Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Azərbaycan xalqına ağır, əvəzsiz itki üz vermişdir və bu günlərdə biz Sizinlə birlikdə kədərlənirik. Sizə üz vermiş kədər – Heydər Əlirza oğlu Əliyevin vəfatı ...

ƏDƏBİ İCTİMAİYYƏTİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ DƏRİN KƏDƏR İÇİNDƏDİR

19.12.2003 [18:48]
Müdrikliyi və dahiliyi yoxluğundan sonra anbaan, günbəgün daha dərindən hiss edilən Prezident Heydər Əliyevin vəfatı ölkənin ədəbi ictimaiyyətini də sonsuz dərəcədə kədərləndirmişdir. Onlar bu əvəzsiz itki barədə öz hisslərini ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLHAM ƏLİYEVƏ

19.12.2003 [18:34]
Zati-aliləri cənab Prezident!
İcazə verin, Dünya Skaut Hərəkatı Təşkilatı adından Azərbaycanın ümummilli lideri, ictimai-siyasi xadim və dünya miqyaslı siyasətçi, Prezident cənab Heydər Əliyevin vəfatı ilə əlaqədar bütün Azərbaycan ...