SON XƏBƏRLƏR

“HEYDƏR ƏLİYEV İRSİNİ ÖYRƏNİRİK” LEKTORİYASININ İLK MƏŞĞƏLƏSİ

16.04.2003 [10:00]
Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2003- cü ilin Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə bağlı Muxtar Respublika Dövlət tarix muzeyində ”Heydər Əliyev irsini öyrənirik” lektoriyasının ilk məşğələsi keçirilmişdir. Lektoriyanın 60- dan çox dinləyicisi vardır. ...

AŞPA ÇEÇENİSTAN ÜZRƏ YENİ MƏRUZƏÇİ TƏYİN EDƏCƏKDİR

16.04.2003 [09:00]
Aprelin 26-da və 27-də Almaniyanın Berlin şəhərində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi və insan hüquqları məsələləri komitələrinin iclasları keçiriləcəkdir. ...

TERRİ DEVİS: “UZUN MÜDDƏT ÇADIRLARDA AĞIR ŞƏRAİTDƏ YAŞAMAQ ÇOX ÇƏTİNDİR”

15.04.2003 [18:00]
AŞPA Siyasi Məsələlər Komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devis Biləsuvar rayonunda məskunlaşmış qaçqınlarla görüşdükdən sonra səfərinin yekunları ilə bağlı AzərTAc-ın müxbirinə müsahibə vermişdir. ...

AŞPA-NIN DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİ  ÜZRƏ MƏRUZƏÇİSİ TERRİ DEVİSİN AZƏRBAYCANA SƏFƏRİ BAŞA ÇATMIŞDIR

15.04.2003 [17:55]
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan AŞPA Siyasi Məsələlər Komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devis aprelin 15-də Milli Məclisdə səfərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçirmişdir. ...

İNANIRIQ Kİ, BU AĞRILI PROBLEMƏ OBYEKTİV YANAŞACAQSINIZ
 BU SÖZLƏR TERRİ DEVİSƏ TARİXÇİ ALİMLƏRLƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÜNVANLANMIŞDIR

15.04.2003 [17:50]
Aprelin 15-də AŞPA Siyasi Məsələlər Komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devis Milli Elmlər Akademiyasında tanınmış tarixçi alimlərlə- akademiklər İqrar Əliyev, Cəmil Quliyev, Tofiq Köçərli, tarix elmləri doktorları Məşədixanım Nemətova, Fəridə Məmmədova və digərləri ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ TARİXİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ SESSİYANIN VII İCLASI

15.04.2003 [17:45]
Aprelin 14-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin aktual problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi sessiyanın növbəti iclası keçirilmişdir. ...

AZƏRBAYCAN ÖZ TORPAQLARININ BİR QARIŞINI DA HEÇ KİMƏ VERMƏYƏCƏKDİR

15.04.2003 [17:40]
Aprelin 14-də Azərbaycanın müdafiə naziri general- polkovnik Səfər Əbiyev Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Məsələlər Komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devis ilə görüşmüşdür. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SƏHİYYƏ NAZİRLİYİNİN ƏHALİYƏ MÜRACİƏTİ

15.04.2003 [17:35]
Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə, Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinin əhalisi arasında mənşəyi məlum olmayan virusun dövr etməsi nəticəsində ağır kəskin respirator sindromu ilə xəstələnmə hallarının baş verməsi davam edir. ...

AZƏRBAYCAN JURNALİSTLƏRİNİN PEŞƏ DAVRANIŞI QAYDALARI

15.04.2003 [17:30]
Söz azadlığını ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin, demokratik sistemin dayağı və Xalqın Həqiqəti Bilmək Haqqının mühüm vasitəsi sayan biz jurnalistlər hər zaman və hər yerdə onun məhdudlaşdırılmasına qarşı çıxacağımızı ...

AŞ PA-NIN MƏRUZƏÇİSİ TERRİ DEVİS BİLƏSUVARDAKI ÇADIR ŞƏHƏRCİYİNDƏ OLMUŞDUR

15.04.2003 [17:25]
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Məsələlər Komitəsinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devis aprelin 15-də Biləsuvar rayonunda qaçqınların məskunlaşdığı çadır şəhərciyində olmuşdur. ...

ELİZABET CONS: ABŞ QAFQAZ VƏ MƏRKƏZİ ASİYANIN SABİT VƏ İNKİŞAF ETMİŞ REGİON OLMASINI TƏMİN ETMƏLİDİR

15.04.2003 [17:20]
ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Elizabet Cons xarici siyasətdə sanksiya tətbiqinin əleyhinədir. O, bunu ABŞ-ın Montana Universitetində Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionunun coğrafi-strateji ...

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL ETMİŞDİR

15.04.2003 [17:15]
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev aprelin 15-də Prezident sarayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Siyasi Məsələlər Komitəsinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi üzrə məruzəçisi Terri Devisin ...

İSTANBULDA DÜNYA İNFORMASİYA AGENTLİKLƏRİ BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜ ÖZ İŞİNƏ BAŞLAMIŞDIR

15.04.2003 [17:10]
Aprelin 15-də İstanbulun füsünkar Çırağan sarayının konfrans salonunda dünya informasiya agentlikləri rəhbərlərinin zirvə görüşü öz işinə başlamışdır. ...

İKİ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADİMİ, SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT FƏHD BİN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

15.04.2003 [17:05]
Əlahəzrət, Qardaşınız Məcid bin Ədbüləziz Al Səudun vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI MƏMLƏKƏTİNİN VƏLİƏHDİ ƏLAHƏZRƏT ABDULLAH BİN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

15.04.2003 [17:00]
Əlahəzrət, Qardaşınız Məcid bin Ədbüləziz Al Səudun vəfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT TELEQRAF AGENTLİYİ - AZƏRTAC İLƏ ANADOLU AGENTLİYİ ARASINDA  ƏMƏKDAŞLIĞA DAİR MÜQAVİLƏ İMZALANMIŞDIR

15.04.2003 [16:00]
Aprelin 15-də İstanbulun tarixi Çırağan sarayında Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi – AzərTAc ilə Anadolu agentliyi arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanmışdır. ...

DANİMARKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ANDERS FOQ RASMUSSENƏ

15.04.2003 [15:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

DANİMARKANIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II MARQRETEYƏ

15.04.2003 [14:00]
Ülyahəzrət, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ROSTOKDA AZƏRBAYCAN GECƏSİ KEÇİRİLMİŞDİR

15.04.2003 [13:00]
Almaniyanın Meklenburq Forpommern federal əyalətinin “Herder-Gezellschaft” Cəmiyyəti Rostok şəhərində “Azərbaycan özünü təqdim edir” devizi altında gecə keçirmişdir. ...

FRANSIZ ALİMİNİN PROQNOZLARI

15.04.2003 [12:00]
Yaxın illər ərzində ABŞ Qafqaz və Mərkəzi Asiyaya nüfuz etməkdə davam edəcək, Avropa Birliyinin burada iştirakı isə Balkanda və Şərqi Avropadakı kimi fəal olmayacaqdır. Bunu Vaşinqtonun Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar ...

Y.H.RZAYEVİN LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

15.04.2003 [11:00]
Yaşar Höccətulla oğlu Rzayev Lənkəran Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

Z.S.NAĞDƏLİYEVİN LƏNKƏRAN ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

15.04.2003 [10:00]
Zeynal Səfər oğlu Nağdəliyev Lənkəran Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

İRPENDƏ AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN ADINA KÜÇƏ VƏ PARK VAR

15.04.2003 [09:00]
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan İqtisad Universitetinin rektoru Əli Abbasovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı səfirliyinin dəvəti ilə aprelin 13-də Kiyevə gəlmişdir. ...

TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİ DÜNYA İNFORMASİYA AGENTLİKLƏRİ SAMMİTİNİN İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞMÜŞDÜR

14.04.2003 [18:25]
Aprelin 15-də İstanbulda Dünya informasiya agentliklərinin sammiti öz işinə başlamışdır. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan aprelin 14-də “Mərmərə” mehmanxanasının böyük konfrans salonunda sammitdə iştirak etmək üçün gəlmiş informasiya agentliklərinin rəhbərləri ilə görüşmüşdür. ...

İRAN VƏ AZƏRBAYCANIN GÜC NAZİRLİKLƏRİ ARASINDA ƏMƏKDAŞLIQ GENİŞLƏNİR

14.04.2003 [18:20]
İran İslam Respublikasının daxili işlər naziri Əbdülvahid Musəvi Larinin dəvəti ilə Azərbaycanın daxili işlər naziri Ramil Usubovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin bu ölkəyə rəsmi səfəri başa çatmışdır. ...