Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Bunker müəllimi: illüziya və reallıq

Bunker müəllimi: illüziya və reallıq

Bakı, 8 iyun, Təhminə Verdiyeva, AZƏRTAC

Təhsil cəmiyyətin və dövlətin gələcəyidir. “Bunker müəllim”lər kimlərdir?

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə təhsilin inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirib. Ümummilli Lider deyirdi: “Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq”.

Cəmiyyətin və dövlətin gələcəyi olan təhsili rəqabət sahəsi kimi deyil, əmsallar sahəsi kimi göstərmək daha doğrudur. Yəni, ali məktəbə qəbul olunması asan, məzun olunması isə əziyyətli olan bir sahədir. Təhsilin bu unikal keyfiyyəti müxtəlif dövlətlər üçün dərk olunmuş həqiqətdir. Bu səbəbdən irəli gələrək həmin ölkələrdə təhsilin bütün xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Sadə dillə deyə bilərik ki, belə dövlətlərdə təhsil “pulsuzdur”. Adətən təhsildən məqsəd kimi istifadə edirik, amma ondan vasitə kimi istifadə etmək mümkündür. Hazırda təhsil sistemində dövlət məktəbləri ilə yanaşı, özəl məktəblər də mövcuddur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxunda təhsilə biznes sahəsi kimi baxılır. Dövlət təhsilə sosial sahə kimi baxır, gənclərin təhsil almasına kömək göstərir, dəstək verir. Bundan əlavə, hesab edilir ki, övladına təhsil vermək valideynin borcudur.

Ümumiyyətlə, təhsildə ən vacib prosedurlardan biri imtahandır. Bu üsulla minlərlə abituriyent imtahan edilir. Mütərəqqi metod sayılan testdən dünyada geniş istifadə edirlər. Test imtahanlarının ruhu isə dövrün tələbinə uyğun gəlməlidir. O zaman müsbət nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bundan başqa, test balı biliyi birqiymətli əks etdirmir, bu, insan faktorundan asılı olan bir məsələdir. Həmçinin imtahan suallarının hər biri orta məktəb proqramı çərçivəsində olmalıdır. Orta məktəb dərsliklərindən tərtib olunan suallar yüksək nəticə göstərən şagirdlərin sayına da müsbət təsir edir. Bu sualları tərtib edənlər isə “bunker müəllim”lərdir. Onlar qəbul imtahanları testlərinin tərtib olunması prosesində ya iştirak ediblər, ya da bu prosesdən xəbərdardırlar. Bir sözlə, “bunkerlər” Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) həyata keçirdiyi qəbul kampaniyasında sual tərtibçisi, imtahanlara nəzarət edən müəllimlərdir. DİM elmi gücünə, metodiki hazırlığına, cəmiyyətdə qazandığı nüfuza görə hər fənn üzrə 2-3 müəllimi qəbul imtahanlarında iştirak etməyə dəvət edir. Onlar qəbul imtahanlarının təlimatı ilə tanış olandan sonra hər müəllimdən ikirəqəmli bir sayın adını çəkmək təklif olunur. İmtahan rəhbəri məhz onların söylədiyi nömrələrlə işarə olunmuş test bloklarını müəllimlərə təqdim edir. İmtahan testləri də məhz bu variantlardan seçilir. Deməli, bunkerə dəvət edilmiş müəllimin vəzifəsi əsasən bundan ibarət olur. DİM-də xüsusi prosedur qaydalarına müvafiq formada təchiz edilən otaqlar var. Suallar məhz o otaqda üç gün ərzində incələnir, dərsliklərə uyğunluğu yoxlanılır, məntiqi ardıcıllığı və anlaşılan olmasına diqqət edilməklə seçilir. Bu prosesə təkcə şəhərlərdə deyil, regionlarda, ən ucqar kənd məktəblərində çalışan müəllimlər də cəlb edilirlər. Həmin suallardan ibarət bir “sual toplusu” formalaşır. Bu topluda bəlkə də iyirmi mindən çox sual toplanır. Yekunda bu suallardan neçəsinin seçiləcəyi, hansı müəllimlərin tərtib etdiyi sualların imtahana düşəcəyi barədə isə məlumat tam məxfi saxlanılır. Otaqda yalnız təhlükəsizlik kameraları, iş masası, televizor və asudə vaxt, istirahət üçün nəzərdə tutulan köşə mövcuddur. Otağa daxil olmazdan öncə bütün müəllimlər hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən yoxlanılır, bütün texnoloji vasitələr, elektron avadanlıqlar götürülür. Asudə vaxtda oxumaq üçün kitab götürmək olar, amma o da vərəq-vərəq yoxlanılır, qeydə alınır. Müəllimlər üç gün üçün özlərinə geyim və müəyyən qidalar götürə bilərlər. Amma bu, könüllüdür. Çünki DİM tərəfindən müəllimlərin üç gün ərzində qidalanması təmin edilir. Müəllimlər bu prosesə cəlb ediləcəklərini ya bir gün, ya da bir neçə saat öncə bilirlər. Bəzən məxfilik üçün heç ailə üzvlərinə belə, üç gün ərzində “bunker”də olduqlarını demirlər, hətta bu, şərtlərdən biridir. DİM-in şəffaflıq, ədalətlilik və obyektivlik kimi iş prinsipləri var. Suallar hazırlananda birmənalı surətdə orta məktəblərdə tədris olunan dərsliklərdən istifadə olunur. Hətta bunu qeyd etmək olar, tutaq ki, bu il 7 və 10-cu siniflər üçün yeni dərsliklər nəşr olunubsa, amma keçən ilin 10-cu sinifləri bu il imtahan verirlərsə, suallar onların xeyrinə salınır. Suallar seçilərkən həm köhnə, həm də yeni nəşrlərdən olmasına diqqət edilir. Yəni birində olub, digərində olmayan, bir-birinə zidd olan məqamlardan əsla sual salına bilməz. Bu prinsip xüsusi diqqətdə saxlanılır. DİM-in ekspertləri də illərin təcrübəsinə əsaslanan müəllimlərdən seçilirlər. Deməli, ölkənin bütün ali məktəblərinin, Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri, həmçinin ölkənin qabaqcıl orta məktəb müəllimləri – yəni kim istəyirsə, bu prosesdə iştirak edə, suallar yaza bilər. Ekspertlər sualların qəbul proqramına, dərsliklərə uyğunluğunu yoxlayırlar və bundan sonra bu suallar yığılır. Fərz edək ki, bu il imtahanda bir neçə variantda 30 sual olmalıdır. Ümumilikdə 90 sual olursa, həmin 90 sual içərisində ən təkmil olanları seçilir. Bu suallar bir neçə mərhələdən keçirilir. Birincidə ekspert müəllimlər sualları yazırlar. İkincidə – Dövlət İmtahan Mərkəzinin ekspertləri onları yoxlayır, ekspertizadan keçirirlər. Üçüncü mərhələdə isə bunkerdə olan ekspert sonuncu dəfə sualları yoxlayır ki, gözdən qaçan məqam var, yoxsa yox.

Texniki imkanlar imtahan prosesini olduqca asanlaşdırır, rahat və qısamüddətli edir. Təhsil sferasının öyrədən və öyrənən iki subyektli sadə sistemi mövcuddur. Bu sistemdə adətən öyrədən öyrənənə test üsulunu mütləq surətdə qüsursuz öyrətməyə çalışır. Bütünlüklə biliyini ona verərək, öyrənəndən müsbət nəticələr gözləntisində olur. Bu baxımdan test üsulunu təhsil sferasında həm operativ, həm də iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab edə bilərik. “Bunker müəllim”lər sualları tərtib edərkən orta məktəb dərsliklərindən kənara çıxmamalı, imtahanların sərt deyil, yumşaq test ilə aparılmasına nail olmalıdır. Beləliklə, yalnız bu halda milli əhəmiyyətli böyük nəticələr uğurla əldə edilər. Nəticədə, təhsilin keyfiyyəti olduqca yüksələr. Bu kiçik taktiki gediş böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir məqam da var ki, “bunker müəllim”lər testləri tərtib edərkən onun məsuliyyətini və testin nəticəsindən asılı olaraq məzunların sonrakı həyat yolu üçün hansı rol oynayacağını yaxşı anlamalıdır. Doğrudan da bu imtahanlar şagirdləri qorxutmamalıdır, əksinə, Azərbaycan məktəblisinin, məktəbinin, valideynlərin xeyrinə olmalıdır. Texniki imkanlar imtahan prosesini olduqca asanlaşdırır, rahat və qısamüddətli edir. “Bunker müəllim” belə imkanların mühitində özünü sərbəst hiss etməli, qoyulmuş konkret məqsədlərə asanlıqla nail olmalıdır. Bu vəziyyət müəllimin peşə hazırlığına, onun metodik ustalığına yeni bir komponenti – “texniki hazırlıq mədəniyyəti” komponentini əlavə edir. “Bunker müəllim” öz fənnini tədris etməklə yanaşı, həm də təhsil müəssisəsinin mühüm fəaliyyət istiqamətlərində praktik işlər təşkil etməli, onları əlaqələndirməli və səmərəli idarə etməlidir. “Bunker müəllim” daim inkişafda, real həyatın tələblərinə cavab verməyə hazır olmalıdır. Bu mənada müəllim hazırlığı dəyişən zamanın, informasiya cəmiyyətinin sürətlə dəyişən tələblərinə uyğunlaşmalıdır. Bu gün “bunker müəllim”lərin informasiya təhsil məkanında, təhsilin müasir şəraitində səmərəli işləyə bilməsi üçün onlar sistemli şəkildə, kompleks hazırlanmalıdır. “Bunker müəllim” hazırlığının məzmun və forması informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə uzlaşmalıdır. Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə təhsil sistemi real praktikanı qabaqlamalıdır, onda “bunker müəllim” hazırlığının məzmunu bu günə yox, sabaha yönəlməli, bu sahənin inkişaf perspektivlərini nəzərə almalıdır.

Qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə müqayisədə Azərbaycanda təhsil sahəsi. Müasir dünya ölkələri, o cümlədən bütün inkişaf etmiş ölkələr təhsilin strateji üstün sahə olduğunu qeyd edir, bununla da ölkələrinin gələcək inkişafının təhsil sisteminin səviyyəsindən asılı olduğunu etiraf edir. Hərtərəfli və davamlı inkişafın etibarlı yolu isə elm və təhsilə daha çox diqqət və qayğı göstərilməsindən, onun müasir dünya standartlarına uyğun təşkilindən keçir. Təhsilin daxili inkişaf dinamikası dünyanın ümumi inkişaf dinamikasından sürətli olmalıdır. Mövcud intellektual potensialın zənginləşdirilməsi Azərbaycanda da aktuallığını qoruyub saxlayır.

Ölkəmizdə təhsil sisteminin yeni mahiyyətdə formalaşmasının əsas göstəricilərindən biri də uğurla həyata keçirilən, şagird və tələbələrlə təhsil müəssisələri arasında münasibətlərin müasir formasını əks etdirən layihələrdir. Bu baxımdan “Məktəblinin dostu”, “İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı”, “STEAM”, “Rəqəmsal bacarıqlar”, “Peşə təmayüllü siniflərin təşkili”, “Sabah qrupları”, “Study in Azerbaijan” layihələrini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Azərbaycanın müasir təhsil sistemi müəyyənləşdirilmiş hədəflər çərçivəsində uğurla inkişaf etməkdədir və zəngin intellektual potensiala malik, savadlı gənclərin yetişməsinə töhfə verməkdədir.

Son 20 ildə respublikamızda təhsil infrastrukturunun yenilənməsi sahəsində böyük uğurların əldə olunduğunu deyə bilərik. Təhsil infrastrukturunun yenilənməsi həm ümumtəhsil məktəblərini, həm də ali təhsil ocaqlarını əhatə edib. Prezident İlham Əliyev bu barədə deyibdir: “Son illər ərzində təhsilin maddi-texniki bazasının böyük dərəcədə yenilənməsi artıq həll olunub, 3500-dən çox məktəb ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı təmir edilib. Azərbaycanda ali məktəblərin mütləq əksəriyyəti müasir standartlara cavab verir, yeni binalar, korpuslar tikilib, yeni ali məktəblər yaradılıb. Hesab edirəm ki, bu sahədə işlərin böyük hissəsi görülüb. Təhsilin keyfiyyəti artmalıdır və artır. Bunu müxtəlif reytinqlər göstərir və əlbəttə, burada əsas məsələlərdən biri müəllimlərin peşəkarlığıdır. Çünki təhsilin səviyyəsi müəllimlərin peşəkarlığından asılıdır. Müəllimlər uşaqları necə öyrədirlərsə, uşaqlar da buna uyğun şəkildə biliklər əldə edirlər”.

Güclü və dinamik inkişaf edən Azərbaycana yüksək intellektli kadrlar lazımdır. Bu cür kadrların hazırlanması üçün mükəmməl təhsil sisteminin olması başlıca şərtlərdən biridir və Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, islahatların aparılması daha da yetkin vətəndaşların yetişdirilməsinə zəmin yaradacaq. Strategiyanın reallaşdırılması təhsilin məzmununun, kadr hazırlığının, təhsildə idarəetmənin yenidən qurulmasına imkan verəcək, davamlı inkişafı təmin edəcək.

Bu yazı Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Bunker müəllimi: illüziya və reallıq” mövzusunda təşkil etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Xarici ölkələrin hərbi attaşeləri Şuşaya səfər ediblər

Zelim Tçkayev “Böyük dəbilqə” turnirində qızıl medal qazanıb

Hidayət Heydərov: Azarkeşlərin ümidini doğrultdum

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib  YENİLƏNİB

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı

Ermənistanın böyük şəhərlərində hökumət əleyhinə aksiyalar keçirilir

Hidayət Heydərov “Böyük dəbilqə” turnirində qızıl medal qazanıb

Fransa, Almaniya və Avropa İttifaqının ədalətsiz mövqeyi onların qərəzli siyasi məqsədlərini təsdiqləyir - ŞƏRH

Avropa Kuboku: "Kür" Mingəçevirdə İtaliyanın “Jomi Salerno" klubunu qəbul edir

Dövlət qurumlarının əməkdaşları arasında atıcılıq üzrə yarışa start verilib

Corcio Napolitano ilə vida mərasimi sentyabrın 26-da keçiriləcək

Karyerasını bitirən Azərbaycan cüdoçuları ilə görüş keçirilib

Beynəlxalq Teatr İttifaqları Konfederasiyasının nümayəndələri ölkəmizə səfər ediblər

T.S.Süleymanovun 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Yanvar-avqust aylarında pensiya ödənişlərinə 3 milyard 797 milyon manat vəsait yönəldilib

Jurnalistlərə lokal xarakterli antiterror tədbirləri zamanı informasiya sferasında atılmış addımlara dair məlumat verilib

Nazirlər Kabinetinin geniş iclası keçirilib

Ağdamdan Xankəndiyə yanacaq göndərilib VİDEO

Azərbaycanda xanım vəkillərin sayı əhəmiyyətli dərəcədə artıb

Azərbaycan və Gürcüstan parlamentlərinin Mədəniyyət komitələri arasında Memorandum imzalanıb

Deputat: Azərbaycanın irəli sürdüyü təkliflər regionun və Qarabağda yaşayan vətəndaşların rifahına yönəlib

Prokurorluq əməkdaşları Abşeron rayonunda 1500-dən çox ağac əkib

Milli Müdafiə Universitetində Polşa nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

Fransa İtaliya üzərindən mühacir axınının qarşısını almağa çalışır

Elm və təhsil naziri Əməkdar müəllim Faina Ələkbərova ilə görüşüb

Azərbaycan və Pakistan sahibkar qadınları arasında iqtisadi əlaqələr müzakirə olunub

Təhsildə Yeni Çağırışlar IV Beynəlxalq Forumuna qeydiyyat aparılır

Gəncə Dövlət Universitetinin bir qrup tələbəsi ikili diplom proqramı çərçivəsində Türkiyədə təhsil alacaq

Gəncədə Mühəndislik elmləri üzrə II Beynəlxalq Konfrans öz işinə başlayıb

Azərbaycanın iki cüdoçusu Böyük Dəbilqə turnirində finala vəsiqə qazanıb

Azərbaycanın 2024-cü il və sonrakı üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri bəyənilib

Albert Aqarunovun vurduğu erməni tankı Bakıdakı Hərbi Qənimətlər Parkında nümayiş olunur VİDEO

Müharibə zamanı tədris üçün təlimə dair layihə çərçivəsində seminar

KOBİA nümayəndələri Avstraliyada sahibkarlıqla məşğul olan iş adamları ilə görüşüb

Şərqşünas alim antiterror tədbirləri haqqında ərəb telekanallarına müsahibələr verib

Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il üzrə dövlət büdcəsinin və icmal büdcənin layihələri və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəriciləri, Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il və sonrakı üç il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəriciləri haqqında
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların Siyahısı”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 15 iyul tarixli 118 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 24 iyun tarixli 117 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) təhsilinin məzmunu və təşkili Qaydaları”nda dəyişiklik edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparatının və strukturuna daxil olan qurumların işçilərinin ümumi say həddinin təsdiq edilməsi, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparatının, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin və regional təhsil idarələrinin işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi, “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin mərkəzi aparatının ştat sayının artırılması haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 23 fevral tarixli 15 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi və “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin bəzi məsələləri barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2006-cı il 25 oktyabr tarixli 230 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi haqqında” 2022-ci il 4 fevral tarixli 39 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi və “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi Aparatının işçilərinin say həddinin müəyyən edilməsi haqqında” 2016-cı il 11 avqust tarixli 304 nömrəli Qərarının ləğv edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Dubayda dünyanın ilk üzən məscidi tikiləcək

Prezident İlham Əliyev İtaliya xalqına başsağlığı verib

Azərbaycanın dövlət qurumlarının “İnformasiya Texnologiyaları rəhbərlərinin II Zirvə toplantısı” yekunlaşıb

Heydər Əliyev adına Hərbi İnstitutda təhsilin təşkili qaydası dəyişib

Ordunuzun yüksək peşəkarlığı antiterror tədbirlərinin qısa zamanda yekunlaşması ilə nəticələndi – Hərbi ekspert

Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə qəti qələbəsi böyük epoxanın sonu oldu

Tarix Muzeyində 27 Sentyabr - Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib

Elm və Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların siyahısı təsdiqlənib

Şərqşünaslıq İnstitutunun nəşrləri Türkiyə 29 Mayıs Universitetinin kitabxanasına hədiyyə edilib

Masallıda avtomobil 65 yaşlı kişini vuraraq öldürüb

Elm və Təhsil Nazirliyinin Aparatının və strukturuna daxil olan qurumların işçilərinin say həddi müəyyənləşib

İtaliya Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab Sercio Mattarellaya

Beynəlxalq axtarışa verilmiş şəxs Almaniyadan ölkəmizə gətirilib

XİN-də diplomatik xidmətə qəbul imtahanının növbəti mərhələsi keçirilib

Xəbərdarlıq: Rayonlarda hava qeyri-sabit olacaq

Magistratura səviyyəsinə qəbul imtahanına hazırlaşan bakalavrların nəzərinə

Qazaxıstan Türkiyə ilə gömrük nəzarəti prosedurunu sadələşdirir

London və Mançesterdə Ermənistanın mina terroru ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası təşkil edilib

Azərbaycan Ordusu Vətən müharibəsindən sonra hərb sahəsində yeni bir modelin müəllifi oldu - ŞƏRH

Zelim Tçkayev və Hidayət Heydərov yarımfinala vəsiqə qazanıblar

Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ekoloji zərbə ilə bağlı BMT-də məsələ qaldırılıb VİDEO

Fransada etiraz nümayişləri yenidən alovlanır

Mərkəzləşdirilmiş Antivirus Sistemi vasitəsilə birinci yarımildə 2,8 milyon zərərverici virus bloklanıb

"Neftçi" zədəli futbolçularının son vəziyyətini açıqlayıb

ADNSU-nun rektor əvəzi: Elektron universitet sistemi müəllimlər və tələbələr arasında sıx rabitəni yaratmağa kömək edəcək

Erməni sakinlərinin ilkin tibbi yardım və qida ilə təmin olunması üçün 1000 nəfərlik çadır düşərgələri qurulub 

Dünya seriyalı turnirdə uğurla çıxış edən stolüstü tennisçilərimiz Vətənə qayıdıb

Avropada dizel yanacağı bahalaşıb

Hüquq-mühafizə bölmələri başçıları komitəsinin iclasi keçirilib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı VİDEO

Bu gün SSRİ Xalq artisti Firəngiz Əhmədovanın doğum günüdür

DGK sədri Beynəlxalq Narkotiklərlə Mübarizə konfransında iştirak edib

Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan poçt markalarının möhürlənməsi mərasimi olub

2030-cu ilədək vərəmə son qoyulmalıdır

Ombudsman: Azərbaycan Qarabağın erməni sakinlərinin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir

Akademik İsa Həbibbəyli Beynəlxalq Elmi Şuranın Assambleyasının iclasında çıxış edib

Türkiyənin iki professoru MDU-da fəaliyyətə başlayıb

Kibertəhlükəsizlik sahəsində tədbirlərin keçirilməsi ölkəmizdə kiberməlumatlılığın artmasının bariz nümunəsidir

Bakıda “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində veloyürüş təşkil edilib

Fərdi sahibkar bank hesabı açmaq üçün nə etməlidir?

Bu gün Çində XIX Asiya oyunları start götürəcək

İmişlidə “Biz həmişə sizinləyik!” bədii-sənədli filmi böyük maraqla qarşılanıb

Nazirlik: Məktəblərdə hər 11 şagirdə 1 kompüter düşür

Xəzər Universiteti 23-cü Çin Beynəlxalq Sənaye Sərgisində təmsil olunub

Ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz keçəcək

Albert Aqarunovun vurduğu erməni tankı demontaj olunub və Bakıya gətirilib

Şəhid və qazi ailələrinin üzvləri üçün tibbi aksiya keçirilib

Peşə təmayüllü siniflərdə təhsil alan məzunların qəbul nəticələri açıqlanıb

İrakli Qaribaşvili: Gürcüstan regionda daimi sülh naminə Azərbaycan və Ermənistanla işləməyə hazırdır

Azərbaycan Cənubi Qafqazın münaqişə deyil, sülh, əməkdaşlıq regionu kimi tanınmasını istəyir - AÇIQLAMA

Azərbaycanın Rus İcması: Cənubi Qafqazda sülhün, inkişaf və tərəqqinin vaxtı gəlib çatıb

FHN: Ötən sutka ərzində 16 halda yanğına çıxış olub, bir nəfər xilas edilib

Qəbələdə şəhidlərin xatirəsinə həsr edilən film nümayiş olunub

Şəhid gizirin son arzusu yerinə yetirildi VİDEO

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qarabağdakı qanunsuz erməni hərbi birləşmələrini müasir silahlarla məhv etdi – ŞƏRH

DYP “Məktəblinin yol dostu” layihəsinə start verib

Co Bayden avtomobil sənayesi işçilərinin piketinə qoşulacaq

İlin birinci yarısında Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti 391,6 milyondan çox zərərli keçidi bloklayıb

Azərbaycan millisinin futzalçısı: Bakıda qələbə qazanmaq, Astanada isə uduzmamaq lazımdır

“MDB-nin iştirakçı dövlətlərində əhalinin sağlamlığı” strategiyası üzrə növbəti Tədbirlər Planı təsdiq edilib

Elmir Vəlizadə: Ötən 20 ildə Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində mühüm addımlar atılıb VİDEO