İQTİSADİYYAT


Aydın Əhmədov: Azərbaycan dövləti sahibkarların fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması üçün geniş imkan yaradıb

Bakı, 9 iyul, AZƏRTAC

Müstəqil və azad bir ölkənin vətəndaşı olmaq böyük fəxarətdir. Qədim tarixə, zəngin mədəniyyətə malik ölkəmizə təşrif buyuran hər kəsə fəxrlə təqdim edəcəyimiz bir salnaməmiz var. Bu gün Azərbaycan müstəqillik yolu ilə inamla addımlayır və hədəflərinə doğru qətiyyətlə irəliləyir. Fəaliyyət göstərdiyim sahə ilə əlaqədar bir çox səfərlərdə oluram və ölkəmizi təmsil edirəm. Hər səfərimdə işimizin keyfiyyəti ilə bərabər, ölkəmizi necə təmsil etməyim də mənim üçün çox önəm daşıyır. Çünki hər birimiz bu müqəddəs diyarın bir parçasıyıq və bu gün dünyada baş verən proseslər, mediadan izlənilən məlumatlar bəzən hər hansı bir ölkə haqqında yanlış təsəvvürlərə şərait yarada bilir.

Bu fikirləri AZƏRTAC-a açıqlamasında “BF-Group” şirkətinin rəhbəri Aydın Əhmədov deyib.

Aydın Əhmədov bildirib ki, Azərbaycan sosial-iqtisadi inkişafının yeni yüksəliş dövrünü yaşayır. Əlverişli geosiyasi mövqeyə malik olan ölkəmiz özünün müstəqil iqtisadi siyasəti sayəsində dünyanın ən sabit və davamlı inkişaf edən ölkəsinə çevrilib. Son illərdə həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar, bir sıra ümummilli proqramlar, mühüm infrastruktur layihələrinin uğurla reallaşdırılması ölkəmizin sosial-iqtisadi mənzərəsini xeyli dərəcədə dəyişib, tarazlı inkişaf və davamlı yüksəliş üçün möhkəm əsas yaradıb. Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətini stimullaşdırmaq, sahibkarlara dəstək olmaq, onların mövcud və yarana biləcək problemlərinin aradan qaldırılması məqsədilə, ümumilikdə, 2004–2018 –ci illəri (hər biri 4 il olmaqla 3 proqram) əhatə edən regionların sosial–iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları qəbul edilib. Bu 3 proqramın icrası gedişində sahibkarların mövcud problemləri müəyyən edilməklə onların aradan qaldırılmasında mühüm işlər görülüb. Yeni iqtisadi münasibətlər mərhələsinə keçid edən ölkəmiz bu mərhələyə asanlıqla gəlməyib. Respublikamız sosial-iqtisadi sahədə nailiyyətlər sayəsində mühüm iqtisadi strategiyaya nail olub. Bunların hamısı xalqın təkidi ilə növbəti dəfə hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider Heydər Əliyevin başlatdığı dərin siyasi proseslər nəticəsində əldə edilib. 1993-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə yenidən qayıtması və bundan sonra məqsədyönlü siyasətin tətbiqi, makroiqtisadi və siyasi məkanda sabit tempin qorunması nəticəsində sahibkarlar qrupunun formalaşması, təşəkkül tapması üçün həm hüquqi baza formalaşdırıldı, həm də özəl sektorun inkişafı üçün hərtərəfli yardım göstərildi. Ulu Öndərin bu siyasətini layiqincə davam etdirən Prezident İlham Əliyevin başçılığı ilə respublikanın hərtərəfli inkişafının təminatı üçün yeni mərhələ yaşanır. Ölkə rəhbərinin göstərişi ilə həyata keçirilən siyasət bilavasitə sosial istiqamətli olması, yaranan problemlərin həlli yolunun tapılmasında iqtisadi aspektin mövcudluğunun önə çəkilməsi ilə seçilir. Dövlət özünün mövcud imkanları ilə yeni sahibkarlıq subyektlərinin iqtisadiyyatın bütün sahələrində formalaşmasına şərait yaratmaqla, sahibkarların öz potensial imkanlarından səmərəli şəkildə istifadə edə bilmələri üçün geniş imkan yaradıb. Ölkəmizdə bu məqsədlə reallaşdırılan iqtisadi siyasət sahibkarlıq fəaliyyətinin sürətlənməsinə, iqtisadi və sosial sahələrdə mövcud olan problemlərin həllində onların rolunun artmasına, dövlətin bu sahədə qayğısının gücləndirilməsinə və sahibkarlarda olan potensialın reallaşdırılmasına yönəldilib.

Azərbaycanın iqtisadi sistemində özəl sektorun üstünlüyü neft hasilatının və ondan gələn gəlirlərin düzgün şəkildə idarəsi ilə yanaşı, qeyri–neftlə bağlı olan sahələrin inkişafının da xüsusi önəm daşıması dövlət rəhbərinin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin əsasıdır. Bu gün sahibkarlığın inkişafı ölkə iqtisadiyyatının diversifikasiyası baxımından həyata keçirilən dövlət siyasətinin aparıcı istiqamətlərindən birini təşkil edir. Bu siyasət, eyni zamanda, iqtisadiyyatın bütün sahələrində işgüzar fəaliyyət üçün normativ-hüquqi, təşkilati və maliyyə təminatı səviyyəsinin yüksəldilməsinə yönəldilir. Bununla yanaşı, davamlı iqtisadi inkişafın reallaşdırılması baxımından kiçik və orta sahibkarlığın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, ixrac potensialının artırılmasında və cəmiyyətin sosial problemlərinin həllində onların rolunun gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Qlobal və regional səviyyədə mürəkkəb siyasi-iqtisadi proseslərin hökm sürdüyü, iqtisadiyyata xarici neqativ təsirlərin gücləndiyi indiki şəraitdə sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycanda reallaşdırılan sistemli tədbirlər mühüm önəm daşıyır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlar paketi çərçivəsində son illərdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı imzaladığı mühüm sənədlər strateji əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, sahibkarlığın inkişafı Azərbaycanın ümumi tərəqqisinin əsas şərtidir. Son vaxtlar qəbul edilən qərarlar, imzalanan qanun və sərəncamlar sahibkarlığın inkişafında nəzərəçarpan süni əngəllərin aradan qaldırılması, sahibkarların maksimum dərəcədə sərbəst, rahat şəraitdə işləmələri və Azərbaycanda biznes mühitinin daha da yaxşılaşması məqsədi daşıyır.

Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən bir sahibkar kimi bizlərə yaradılan bu şəraitdən istifadə edərək, öz növbəmizdə, fəaliyyətimizlə ölkəmizə töhfə verməyə çalışırıq. Turizm həm iqtisadiyyatın güclü amili, həm təsirli sosial institut, həm də cəmiyyətdə ictimai rifah və mədəniyyətin göstəricisi kimi insanın həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə, mənəvi zənginləşməsinə kömək edir. Azərbaycan dövləti milli turizm sahəsinin inkişaf etdirilməsini iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru üzrə prioritet istiqaməti elan edib. Son illər turizmin təşviqi ilə bağlı görülən işlər, qəbul edilən dövlət proqramları, normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi bunu bir daha sübut edir. Dövlət və regional səviyyələrdə həyata keçirilən sosial siyasətdə turizm strateji əhəmiyyətli məsələ kimi önə çəkilir. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra yeni ictimai-iqtisadi inkişaf yoluna qədəm qoyan, açıq bazar iqtisadiyyatı sisteminin tələbləri əsasında inkişaf edən Azərbaycan beynəlxalq aləmə inteqrasiya prosesləri çərçivəsində dünya dövlətləri ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndirib. Ölkəmizdə bu əlaqələrin bir qolu olan beynəlxalq turizm münasibətlərinin inkişafı istiqamətində də təqdirəlayiq işlər görülüb.

Azərbaycanda milli turizm sektorunu inkişaf etdirmək və turizm ehtiyatlarından əhalinin sosial rifahı yönündə səmərəli istifadə etmək siyasətinin əsası, bütün sahələrdə olduğu kimi, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Məlum olduğu kimi, Ümummilli Lider ölkəmizdə turizmin inkişafına xüsusi önəm verirdi. 1999-cu ildə Ulu Öndərin müvafiq Fərmanı əsasında qəbul edilmiş “Turizm haqqında” Qanun və 2002-ci ildə həyata vəsiqə almış “2002-2005-ci illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafı proqramı” sonrakı dövrlərdə ölkəmizdə turizm sektorunun inkişafına təkan verdi. Azərbaycan çox nadir təbii, mədəni, milli, etnoqrafik obyektlər kompleksinə malikdir. Əlverişli coğrafi mövqeyi, doqquz iqlim qurşağı, flora və faunasının müxtəlifliyi və zənginliyi, dəniz sahilində yerləşməsi, mədəni-tarixi irsi, ləziz mətbəxi, yüksək qonaqpərvərlik ənənələri ölkəmizdə turizmin inkişafı üçün böyük perspektivlər açır. Azərbaycanda turizm sahəsində mövcud olan geniş imkanlar ölkəmizin bir sıra beynəlxalq təşkilatlarla turizmin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır. Bu beynəlxalq qurumlar arasında Dünya Turizm, İslam Əməkdaşlıq təşkilatları, GUAM-ın, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin və digər təşkilatların adlarını çəkmək olar. Azərbaycanda turizmin inkişafı sahəsində qarşıya qoyulan əsas məqsədlər sırasında turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və onların genişləndirilməsi, turistlərin istirahəti, onların tələbatının ödənilməsi üçün zəruri olan xidmətlərin genişləndirilməsi və müasir standartlara uyğunlaşdırılması, sanatoriya-kurort sərvətlərinin öyrənilməsi o cümlədən mehmanxanaların, turizm obyektlərinin tikintisinin sürətlənməsi, turizm marşrutlarının artırılması bu sahənin inkişaf etdirilməsindən xəbər verir.

Bu gün Azərbaycan turizmin inkişaf sürətinə görə dünyada aparıcı yerlərdən birini tutur. Bu, ilk növbədə, regionun başqa turizm ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda hökm sürən ictimai-siyasi sabitlik və təhlükəsizlik nəticəsində mümkün olub. Digər tərəfdən, ölkəmizdə yaradılan böyük turizm kompleksləri onların rahatlığı baxımından böyük imkanlar yaradır. Turizmin inkişafı üçün mövcud olan dəyərləri qorumaq, bütün regionlarda turizmin balanslaşdırılmış səviyyədə inkişafını təmin etmək, düzgün idarəetmə və turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə mexanizmlərini qurmaq üçün respublikanın bütün bölgələrində müasir tələblərə cavab verən, rəqabətədavamlı turizm xidməti sahələri yaradılıb. Son vaxtlar elektron vasitələrin mühüm və effektiv marketinq kanalına çevrilməsi turizm sahəsində ondan daha geniş istifadə edilməsi üçün zəmin yaradıb. Tədqiqatlar göstərir ki, inkişaf etmiş Avropa, Asiya və Amerika ölkələrində elektron marketinq üsullarından daha geniş istifadə olunur və bu, daha böyük potensiala malikdir. Bunları nəzərə alaraq, elektron vasitələrlə Azərbaycanın turizm potensialının xarici ölkələrdə reklamının aparılması təbliğat siyasətimizin əsas istiqaməti olmalıdır. Azərbaycanda turizmin inkişafı üçün mükəmməl imkanlar mövcuddur. Bizlərin isə məqsədi bu gün həmin imkanlardan istifadə edərək, fəaliyyət istiqamətimizi daha da mükəmməlləşdirmək, turizminin inkişafına töhfə verərək bu sahədə geniş potensialı olan dövlətimizi sabit ölkə kimi tanıtmaqdır. Qlobal və regional səviyyədə mürəkkəb siyasi-iqtisadi proseslərin hökm sürdüyü, iqtisadiyyata xarici neqativ təsirlərin gücləndiyi indiki şəraitdə turizmin inkişaf etdirilməsi, biznes mühitinin davamlı olaraq yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycanda reallaşdırılan sistemli tədbirlər mühüm önəm daşıyır. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin iqtisadi islahatlar paketi çərçivəsində son illərdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı imzaladığı mühüm sənədlər strateji əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan sahibkarları bu gün dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin hərtərəfli diqqət və qayğısı ilə əhatə olunub. İş adamları bundan ruhlanaraq qeyri-neft sektorunun inkişafında, əhalinin daimi iş yerləri ilə təmin olunmasında, ölkəmizin ixrac potensialının artmasında və sosial layihələrin icrasında fəallıq göstərir, bütün səylərini Azərbaycan iqtisadiyyatının möhkəmlənməsinə, ölkəmizin daha da qüdrətlənməsinə səfərbər edirlər.

Ölkə sahibkarları əmindirlər ki, qətiyyətli və güclü liderimizin düşünülmüş və uzaqgörən siyasəti Azərbaycanımızın yeni uğurlarına zəmin yaradacaq və qarşıdakı illərdə xalq–iqtidar həmrəyliyi nəticəsində ən ümdə arzumuzun reallaşmasının təntənəsini yaşayacağıq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr olunmuş konfransda dediyi kimi, ölkəmizin inkişafı sahibkarlığın inkişafından asılıdır. Biz bu istiqaməti seçmişik və bu istiqamət bizə uğurlar gətirir.

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin

MÜƏLLİFLƏ ƏLAQƏ

* işarəsinin olunduğu yerləri doldurun.

Zəhmət olmasa, yuxarıdakı şəkildə göstərilən hərfləri daxil edin.
Hərflərin böyük və ya balaca olmasının fərqi yoxdur.