Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə təhsil islahatları- araşdırma

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə təhsil islahatları-  araşdırma

Bakı, 28 may, AZƏRTAC

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) geniş fəaliyyət istiqamətlərindən biri də təhsil siyasəti ilə bağlı olub. Dövlətçilik tariximizdə birinci respublika olan AXC hökumətinin həyata keçirdiyi təhsil siyasətinin araşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Cümhuriyyət dövründə mədəni-maarif sahəsində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Hökumətin 1918-ci il 30 iyun tarixli qərarına əsasən Gəncədə Xalq Maarif Nazirliyinin dəftərxanası yaradıldı. Nazirliyin səlahiyyətinə xalq maarifinə aid qanun layihələri hazırlamaq, ölkədə maarifin və elmin inkişafı üzrə tədbirlər planı müəyyənləşdirmək, ümumiyyətlə, təhsillə bağlı məsələlərin icrası daxil idi. Nazirliyin nəzdində ali və orta ixtisas, xalq və peşə təhsilləri üzrə üç şöbə yaradılmışdı. Gənc respublikada milli təhsil quruculuğu istiqamətində nazirlik tərəfindən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilirdi. Cümhuriyyət fəaliyyətinin ilk günlərindən təhsilin milli əsaslar üzərində qurulması və inkişaf etdirilməsi məsələlərini diqqət mərkəzində saxlayırdı.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sektor müdiri Əfqan Vəliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə elm və təhsil islahatları” sərlövhəli məqaləsində yer alıb.

Məqalədə bildirilir ki, AXC hökumətinin 1918-ci il 27 iyun tarixli qərarına əsasən, o zaman türk dili adlanan Azərbaycan dili dövlət dili elan edildi. Təhsil sahəsində həyata keçirilən ilk mühüm tədbir məktəblərin milliləşdirilməsi oldu. Hökumətin 1918-ci il 28 avqust tarixli qərarında göstərilirdi ki, bütün ibtidai tədris müəssisələrində təhsil şagirdlərin öz ana dilində aparılmalıdır. Dövlət dilinin tədrisi icbari surətdə həyata keçirilməli idi. Tədrisi dövlət dilində olmayan məktəblərin yuxarı siniflərində Azərbaycan dili həftədə 4 saatdan az olmamaqla məcburi fənn kimi tədris edilirdi. Azərbaycan hökuməti ölkədə yaşayan digər xalqların övladlarının öz dillərində təhsil almasına da müvafiq şərait yaradırdı. Maarif sisteminin milliləşdirilməsi sahəsində ən böyük çətinlik müəllim kadrların çatışmazlığı ilə bağlı idi. Müəllimlərə olan ehtiyacı ödəmək üçün 1918-ci ildə Gəncə, Şəki və Zaqatalada qısamüddətli pedaqoji kurslar yaradıldı və həmin kurslara 150 nəfər cəlb edildi. Azərbaycan hökuməti 1918-ci il iyunun 22-də Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycana köçürülməsi haqqında qərar qəbul etdi. Azərbaycanda hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində 1919-cu ilin əvvəllərində 637 ibtidai, 23 orta ixtisas təhsili məktəbləri var idi. Orta məktəblər arasında 6 kişi və 4 qadın gimnaziyası, 5 realnı məktəb, 3 müəllimlər seminariyası (Bakı, Gəncə və Qazax), 3 Müqəddəs Nina (Bakı, Gəncə və Şəki) qız tədris müəssisəsi, Bakıda politexnik və ticarət məktəbləri var idi. 1919-cu ilin sentyabrında Lənkəranda kişi və qadın gimnaziyaları fəaliyyətə başlamışdı. 1919-cu il sentyabrın 11-də Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə “Müqəddəs Nina” məktəblərinin adları dəyişdirilərək, Bakı birinci milli qadın gimnaziyası, Gəncə qadın gimnaziyası və Şəki qadın gimnaziyası adlandırıldı. 1919-cu ildə Maarif Nazirliyi Bakı, Şəki, Şuşa, Göyçayda realnı və müəllim hazırlayan məktəblər açılması haqqında parlamentə qanun layihəsi təqdim etdi və layihə bəyənildi. Həmin dövrdə tədris prosesinin təşkili üçün ən ümdə vəzifələrdən biri müəllim kadrlarına olan tələbatın ödənilməsini təmin etmək idi. O zaman Gəncədə seminariya fəaliyyət göstərirdi, Qori Seminariyasının Azərbaycan şöbəsinin Qazaxa köçürülməsi də müəllim hazırlığı baxımından atılmış məqsədyönlü addım idi. Həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində təhsil müəssisələrinin şəbəkəsi getdikcə genişləndi. 1919-1920-ci dərs ilinin ilk yarısında müəllim seminariyaları istisna olmaqla, digər məktəblərdə 9611 nəfər təhsil alırdı ki, onlardan 3115 nəfəri azərbaycanlı idi. Hökumətin qərarı ilə Bakı politexnik və kommersiya məktəbləri, 3-cü, 4-cü Bakı məktəbləri və 2-3-4-cü Bakı qadın gimnaziyaları istisna olmaqla, ölkədəki bütün orta məktəblərdə tədris Azərbaycan dilində aparılırdı.

Müəllif qeyd edir ki, təhsil müəssisələrinin şəbəkəsinin genişləndirilməsi, fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması, milliləşdirilməsi baxımından həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri də 1919-cu ilin yayında məktəblərin aşağı siniflərində dərs keçmək üçün qısamüddətli pedaqoji kurslarda müəllim hazırlığına başlanılması idi. Hökumətin qərarına görə, bu məqsədlə Xalq Maarifi Nazirliyinin sərəncamına 2 milyon 390 min manat vəsait ayrılmışdı. Bakı, Gəncə və Şəki şəhərlərində kişi və qadın, Şuşa, Qazax, Qusar, Salyan və Zaqatalada kişi pedaqoji kursları açılmışdı. Bu kursların hər birində azı 50 nəfər təhsil alırdı. Kursları bitirənlər məktəblərdə müəllim kimi işlə təmin olunurdu. Ehtiyac nəzərə alınaraq o vaxt qardaş Türkiyədən 50 nəfərə yaxın müəllim dəvət edilmişdi. Onlar 1919-cu ilin oktyabr ayında Azərbaycana gəlib pedaqoji fəaliyyətə başlamışdılar.

Xalq Maarifi Nazirliyinin başqa planları da var idi. Məsələn, nazirliyin hazırladığı bir layihədə imkansız 650 şagirdə təqaüd təyin olunması, Bakıda qızlar üçün 25 nəfərlik pansionatın təşkili, xaricdən gətirilən tədris-çap məhsullarının gömrük rüsumundan azad olunması və sair təklif olunurdu. Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə yaşlı əhalinin təhsilə cəlb olunması sahəsində bir sıra işlər görülmüş, savadsızlığın ləğv edilməsi üçün mühüm addımlar atılmışdı. 1919-cu ildə Bakı, Gəncə, Şuşa, Şəki, Zaqatala və Qazaxda yaşlı əhali üçün Azərbaycan dili üzrə axşam kursları açılmışdı. Bu kurslarda təhsil 1919-cu il sentyabrın 15-dən 1920-ci il aprelin 1-nə qədər davam etmişdi. Maraqlıdır ki, həmin kurslar Azərbaycan dilini və yazmağı bilməyənlər, dili bilib yazmağı bacarmayanlar, dili və yazmağı bilib, elmi ifadələri, Azərbaycan dilində dərs keçmək üsullarını öyrənənlər olmaqla üç qrupa ayrılırdı. Bakıda birinci realnı məktəbin binasında açılmış kurslara Bakı Müəllimlər Seminariyasının direktoru, maarifçi yazıçı Rəşid bəy Əfəndiyev rəhbərlik edirdi. Sultanməcid Qənizadənin və parlamentin bir neçə digər üzvünün iştirakı ilə 1919-cu il sentyabrın 17-də fəaliyyətə başlamış kursların 500 nəfərə qədər müdavimi var idi. Onların sırasında idarə və müəssisələrin əməkdaşları üstünlük təşkil edirdi. 1919-cu ilin noyabrında Bakıda azərbaycanlı fəhlələr üçün mühəndis-texnik Əliheydər Babayevin rəhbərliyi ilə texniki bilikləri öyrədən axşam kursları da açılmışdı. İndiki anlayışla desək, o illərdə ixtisasartırma təhsili sahəsində də bəzi addımlar atılmışdı. Məsələn, Bakıda parlamentin üzvü, tanınmış maarif xadimi Abdulla bəy Əfəndizadənin rəhbərliyi ilə ibtidai məktəb müəllimləri üçün xüsusi kurslar təşkil edilmişdi. Həmin kurslarda müdavimlərə pedaqogika və Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası tədris olunurdu ki, bu da müəllimlərin ixtisas biliklərinin, peşə hazırlığının təkmilləşməsinə xidmət göstərirdi.

Həyata keçirilən tədbirlərdən biri də təhsilin təşkilində ən mühüm amillərdən olan dərsliklər məsələsinin diqqətdə saxlanılması idi. Bunun ifadəsidir ki, cümhuriyyət hökuməti məktəblərin dərsliklər və digər zəruri tədris avadanlıqları ilə təminatı məsələsinə ciddi önəm verir, çoxşaxəli, sistemli tədbirlər həyata keçirirdi. Bu məqsədlə Xalq Maarifi Nazirliyinin xüsusi komissiyası fəaliyyət göstərirdi.

Məktəblərin tələbatını ödəmək üçün 1919-cu ildə “Türk əlifbası”, “Təzə elmi-hesab”, “Rəhbər cəbr”, “Tarixi-təbii”, “İkinci il”, “Yeni məktəb”, “Ədəbiyyat dərsləri”, “Müntəxəbat”, “Türk çələngi”, “Milli qiraət” kimi dərsliklər nəşr olundu. Dərsliklərin hazırlanmasında Azərbaycan maarifinin tanınmış nümayəndələrindən Mahmud bəy Mahmudbəyov, Abdulla Şaiq, Hüseyn Cavid, Fərhad Ağazadə, Camo bəy Cəbrayılbəyli, Səməd ağa Ağamalıoğlu, Ağa bəy İsrafilbəyov, Abdulla bəy Əfəndizadə və başqaları fəal iştirak edirdilər. Məsələn, tanınmış ədiblər Hüseyn Cavidlə Abdulla Şaiqin birlikdə hazırladıqları “Ədəbiyyat dərsləri” adlı dərslik ədəbiyyat nəzəriyyəsi üzrə bilikləri şagirdlərə sistemli şəkildə çatdırmaq məqsədi daşıyırdı. Abdulla Şaiqin hazırladığı “Müntəxəbat”, “Türk çələngi”, “Milli qiraət” kimi dərsliklər də elmi-pedaqoji səviyyəsi ilə maraq doğururdu. Bununla yanaşı, Azərbaycan parlamentinin 1919-cu il 18 sentyabr tarixli qərarı ilə təhsil ocaqları üçün Türkiyədən də bir sıra yeni dərsliklərin və digər tədris vəsaitlərinin alınması məqsədilə Xalq Maarifi Nazirliyinə 1 milyon manat pul ayrılmışdı.

Cümhuriyyətin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri də Azərbaycanda ali təhsilin təşkili və bu sahədə milli kadrların hazırlanması idi. Azərbaycanda ali məktəb yaradılması sahəsində də ilk addım Cümhuriyyət dövründə atılmışdı. Böyük maarifçi Məhəmməd ağa Şahtaxtlı “Azərbaycan” qəzetinin 1919-cu il 28 iyul tarixli sayında dərc etdirdiyi “Azərbaycanda darülfünun” məqaləsində universitetləri “mədəni həyatın mənbəyi” kimi yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Darülfünundan əl çəkmək mədəni həyatdan rugərdan olmaqdır”.

Azərbaycan parlamentinin qərarına əsasən 1919-cu il sentyabrın 1-dən Bakıda ali məktəblər təşkil edilməsi haqqında 10 maddəli qanun hazırlandı. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, hökumət başlanğıc mərhələdə ölkədə üç ali məktəbin açılmasını nəzərdə tuturdu: Bakı Dövlət Universiteti, Kənd Təsərrüfatı İnstitutu və Dövlət Konservatoriyası. Lakin dövrün sosial-iqtisadi çətinlikləri və digər problemlər nəticəsində bunlardan yalnız birinin – Bakı Dövlət Universitetinin yaradılması reallaşdı. Hökumətin 1919-cu il 8 aprel tarixli iclasında Bakıda universitet təşkili barədə qərar qəbul edildi. Qərara görə, 1919-1920-ci tədris ilinin əvvəlində Bakıda universitet açılması məqsədilə ümumi həcmi 10 milyon manatdan çox olmamaqla müvafiq smeta hazırlanıb hökumətə təqdim edilməli idi. 1919-cu il mayın 19-da Azərbaycan hökuməti Bakı Universitetinin yaradılması üçün müvafiq işlərin daha sistemli şəkildə görülməsini təmin etmək məqsədilə təşkilat komissiyası yaratdı. 1919-cu il mayın 23-dən sentyabrın 9-dək komissiyanın 35 iclası keçirildi, qəbul olunan qərarların icrası üçün ardıcıl tədbirlər reallaşdırıldı.

Universitetin dörd fakültədən: Tarix-filologiya (Şərq şöbəsi də daxil olmaqla), Fizika-riyaziyyat, Hüquq və Tibb fakültələrindən ibarət olması nəzərdə tutulsa da, 1919-1920-ci tədris ilində yalnız iki fakültə – Tibb və Tarix-filologiya fakültələri fəaliyyətə başladı. 1919-cu il noyabrın 15-də universitetin auditoriyalarında ilk mühazirələr aparıldı. 1919-1920-ci tədris ilində universitetdə 1094 tələbə təhsil alırdı ki, onların da 217 nəfəri azad dinləyici idi. Universitetdə tədris prosesinə tanınmış alimlər cəlb olunmuşdular. Maddi-texniki avadanlıq və kitablar alınması üçün 1 milyon manat vəsait ayrılmışdı. Universitetin ilk rektoru tanınmış tibb alimi, cərrah Vasili İvanoviç Razumovski təyin edilmişdi. Məhəmməd ağa Şahtaxtlı, Əlicabbar Orucəliyev, Mirzə Rəhim Mirzəyev, Rəşid bəy Kaplanov və başqa ziyalılar universitetin yaradılması və fəaliyyətində yaxından iştirak etmişdilər.

Həmin dövrdə elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasına da diqqət xeyli artmışdı. Bakı Universitetinin nəzdində yaradılmış “Müsəlman Şərqini öyrənən cəmiyyət” Azərbaycan tarixi, ədəbiyyatı və mədəniyyətini araşdırmaq, təbliğ etmək istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərirdi. 1920-ci ilin əvvəllərində Xalq Maarifi Nazirliyində təşkil olunmuş Arxeologiya şöbəsi də bu baxımdan xatırladıla bilər.

Məqalədə vurğulanır ki, Cümhuriyyət dövründə azərbaycanlı gənclərin həm də xarici ölkələrin universitetlərində təhsil alması istiqamətində məqsədyönlü addımlar atılmışdı. Belə ki, gənc müstəqil dövlətin inkişafı üçün yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasının vacibliyi nəzərə alınaraq cümhuriyyət hökuməti 1919-1920-ci tədris ilində yüz nəfər azərbaycanlı gəncin xarici ölkələrin ali məktəblərində müxtəlif ixtisaslar üzrə dövlət hesabına oxumağa göndərilməsi barədə qərar qəbul etmişdi. Bu məqsədlə dövlət büdcəsindən müvafiq vəsait də ayrılmışdı. Avropa universitetlərinə təhsil almağa göndəriləcək hər tələbə üçün 400 frank təqaüd və 1000 frank yol xərci nəzərdə tutulurdu. Qərara görə, dövlət hesabına xaricdə təhsil alacaq tələbələr ali məktəbi başa vurduqdan sonra azı dörd il Azərbaycan hökumətinin göndərdiyi təyinat yerində çalışmalı idilər. Xaricə göndərilən gənclərin ən layiqlilər sırasından obyektiv şəkildə seçilməsini təmin etmək üçün respublikanın rəhbər vəzifəli şəxslərindən, tanınmış maarif xadimlərindən ibarət müsabiqə komissiyası da yaradılmışdı. Komissiyanın qərarına əsasən ali təhsil almaq üçün 45 nəfər Fransaya, 23 nəfər İtaliyaya, 10 nəfər İngiltərəyə, 9 nəfər Türkiyəyə göndərilmişdi. 13 nəfər isə Rusiyada ali təhsil almaq üçün seçilmişdi. Lakin Rusiyadakı vətəndaş müharibəsinə görə həmin ölkəyə təhsil üçün göndəriş baş tutmamışdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkədə təhsilin milli əsaslar üzərində qurulması və inkişaf etdirilməsi istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdi. 1920-ci ilin 28 aprel işğalı digər sahələrdə olduğu kimi, təhsilin inkişafına yönəlmiş planların da bir çoxunu yarımçıq qoydu. 23 ay yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti sübut etdi ki, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamağa, öz dövlətçilik ənənələrini bərpa etməyə qadirdir. Azərbaycan xalqı 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ideallarını davam etdirərək bu tarixi varislik üzərində yeni müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı.

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 2018-ci ildə respublikamızda geniş şəkildə qeyd olundu. Bu tariximizə və tarixi mirasımıza sahib çıxmağın ən yüksək göstəricisi idi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin də dediyi kimi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti gərgin və mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə cəmi 23 ay fəaliyyət göstərsə də, sonrakı nəsillərin yaddaşında xalqımızın tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri kimi həmişə qalacaq. O, demokratik dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində atdığı mühüm addımları başa çatdıra bilməsə də, onun qısa müddətdə həyata keçirdiyi tədbirlər xalqımızın tarixində silinməz iz buraxdı, milli dövlətçilik ənənələrimizin bərpası işində böyük rol oynadı. Ən əsası odur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti az yaşasa da, xalqımızda azadlıq, müstəqillik fikirlərini daha da gücləndirmiş oldu.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Bakıda II Beynəlxalq Onkoloji Konfrans keçirilir

ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Qazaxıstana səfər edə bilər

“Azərkosmos” Ümumdünya Kosmos Həftəsinə hazırlaşır

Qohumunu öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs barəsində cinayət işi məhkəməyə göndərilib

AFFA-da qadın məşqçilər üçün UEFA kursu təşkil olunub

Deputat: Təəssüf ki, hazırda beynəlxalq hüquq işləmir

İAF rəsmisi: Azərbaycanda güclü kosmik ekosistem yaradılıb

Hesablama Palatasının sədri MDB-yə üzv dövlətlərin AAO Rəhbərləri Şurasının iclasında iştirak edib

Zəngilanda 2-ci Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunun açılış mərasimi keçirilib 
Prezident İlham Əliyev forumun açılış mərasimində çıxış edib YENİLƏNİB

Qudyalçay üzərində yeni körpünün inşasına start verilib

Rəvan Həsənov: Ermənistan regiondakı prosesləri təhrif edərək "etnik təmizləmə" kimi təqdim edir

Vətən müharibəsinin xronikası: 29 sentyabr

Mixail Qusman: Fəxr edirəm ki, vətənimin lideri İlham Əliyevlə Prezident Ərdoğan arasında belə yaxın münasibətlər var

MN: Qarabağ bölgəsindəki mülki obyektlərdə aşkarlanan külli miqdarda silah-sursat müsadirə edilib

İşğaldan azad edilmiş Dövlətyarlı kəndində günəş panelləri quraşdırılacaq

® Müştərilər sentyabr ayında “OBA” ilə 70 faizədək qənaət etdi

Dövlətyarlı kəndində “Ağıllı kənd” təsərrüfatı yaradılacaq

® “Nar” “Sənə ən yaxın” konsepsiyasını təqdim edir

FHN: Ötən sutka ərzində üçü azyaşlı olmaqla 8 nəfər xilas olunub

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında VIII tura start veriləcək

Kitabxanada “Azad Mirzəcanzadə - 95” adlı virtual kitab sərgisi hazırlanıb

Tam orta təhsil bazasında kolleclərin boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilir

Naxçıvanda Azərbaycan və Türkiyə nümayəndə heyətləri arasında görüş keçirilib

Düşənbədə Baş nazir Əli Əsədov Tacikistanın Baş naziri Koxir Rasulzoda ilə görüşüb

Beynəlxalq axtarışda olan Moldova vətəndaşı Britaniyadan Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bakıda "Müasir çağırışlar: birgəyaşayışın Azərbaycan nümunəsi” mövzusunda konfrans işə başlayıb

İqlim dəyişikliyi problemlərinin həllində İKT tətbiqinin konseptual əsaslarına dair məruzə dinlənilib

“Neftçi”nin futbolçusu: Tovuza üç xal qazanmaq üçün gedirik

İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin rəhbər şəxsləri nüfuzlu beynəlxalq mükafata layiq görülüblər

Lasaqabaster: Mesenat Tağıyevin hələ ötən əsrin əvvəllərində önəm verdiyi təhsil bu gün UNESCO-nun əsas prioritetidir

ADPU: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tələbələrin pedaqoji internatura keçmələri planlaşdırılır

Qənirə Paşayeva İkinci Fəxri xiyabanda dəfn edilib

Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

Adı dəyişdirilən basketbol klubu Xaçmazı təmsil edəcək

Riskli vergiödəyicisi kimdir və riskli əməliyyatlara qarşı mübarizə necə aparılır?

“AzerGold” QSC-nin Müşahidə Şurasının növbəti iclası olub

XVI-XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanın İrəvan vilayətində demoqrafik durum - BDU-da elmi seminar

Sentyabrın 29-u Ümumdünya Ürək Günüdür

Üzeyir Hacıbəyli XV Beynəlxalq Musiqi Festivalı başa çatıb

Azərbaycan regional və Avropa miqyasında təhlükəsiz və dayanıqlı enerji təchizatçısına çevriləcək

Fuad Nəcəfli: Dövlət Proqramına uyğun olaraq Naxçıvanda elektroenergetika sistemi tamamilə yenidən qurulacaq

Çin şirkətləri Azərbaycanda elm tutumlu istehsal müəssisələri yaradılmasına maraq göstərir

ARDNF-də “Uğurlu Səhm” müsabiqəsinin ilkin mərhələsi başa çatıb

Azərbaycan və Fransa parlamentlərinin sədrləri Dublində görüşüblər

Mərhum deputat Qənirə Paşayeva ilə vida mərasimi keçirilib CANLI

“Acwa Power” şirkəti ilə yaşıl enerji sahəsində potensial layihələrin reallaşdırılması müzakirə olunub

Alparslan Bayraktar: Azərbaycan ilə Türkiyə arasında elektrik enerjisinin idxal-ixrac infrastrukturunun yaradılması nəzərdə tutulur

Frilanser kimi çalışan vergiödəyicisinin hansı öhdəlikləri yaranır?

Diplomatımız “Əl-Ərəbiyə” telekanalında Qarabağda antiterror tədbirlərinin zəruriliyindən danışıb

Böyük Teatrın səhnəsində “1001 gecə” baletinin möhtəşəm ifası ilə yaddaqalan tamaşalar böyük maraqla qarşılanıb

Akademik Azad Mirzəcanzadə Azərbaycan elminin və təhsilinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib

Premyer Liqa: VIII turun hakim təyinatları açıqlanıb

MN: Bir həftədə 199 tank əleyhinə, 94 piyada əleyhinə mina aşkarlanıb VİDEO

Rəhman Hacıyev: Qarabağı yüksək rifahlı regiona çevirmək üçün həmrəylik mütləqdir

Energetika naziri: Naxçıvan yaşıl enerjinin istehsalı ilə yanaşı, ixrac mənbəyinə də çevriləcək

Nazir: Almaniyanın “Notus” şirkəti Naxçıvanda yaşıl enerji layihələri reallaşdırmaq niyyətindədir

Baş nazir Əli Əsədov “Düşənbə-2023” Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edib

Pərviz Şahbazov: Azərbaycandan Türkiyəyə 10,2 milyard kubmetr təbii qazın nəql edilməsi nəzərdə tutulub

“İnkişaf etməkdə olan kosmik ölkələr üçün çağırışlar və potensial inkişaf imkanları" mövzusunda seminar işinə başlayıb

Məhkəmə-Hüquq Şurasının növbəti iclasında cari məsələlərə baxılıb

Milli Şəhərsalma forumları - Azərbaycanın şəhərsalma təcrübəsini bölüşdüyü beynəlxalq platforma

Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə 3-cü Enerji Forumu keçirilir

ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Ukraynaya 300 milyon dollarlıq yardım layihəsini təsdiqləyib

Bu gün Turizm İşçiləri Günüdür

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac yaranıb

“Airbus” Çində istehsalını genişləndirir

ABŞ Müdafiə Nazirliyi kütləvi qırğın silahlarına qarşı mübarizə strategiyasını açıqlayıb

Bakıda “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində avarçəkmə təlimi keçiriləcək

Baydenin ən yaxın köməkçiləri məxfi sənədlərlə bağlı dindirilib

ABŞ Ekvador prezidentliyinə namizədin qətlində əli olanlar barədə məlumata görə 5 milyon dollar təklif edib

İspaniyada balıqçı gəmisində bir ton kokain ələ keçirilib

Səkkiz ayda 273 min 750 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılıb

Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan əmlakların statistikası açıqlanıb

Almaniya Kansleri Berlində Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsinin liderləri ilə birgə görüşəcək

Dünyaya qəbul etdirilən Azərbaycan həqiqəti - Açıqlama

Monenin indiyədək sərgilənməmiş rəsm əsəri 65 milyon dollara satıla bilər

Bakıda Rusiya ali məktəblərinin təhsil sərgisi açılacaq

Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində 337 min 787 çıxarış verilib

MDU-nun koordinatoru olduğu Erasmus+ layihəsinin növbəti təlimlərinə start verilib

Milli Məclisin sədri: Heç bir suveren dövlət, o cümlədən də Azərbaycan öz ərazisində qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz

Sahibə Qafarova fransalı spikerə: Qəbul etdiyiniz qətnamələr beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir

Azərbaycan millisinin Karate1 turniri üçün heyəti açıqlanıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qənirə Paşayevanın dəfni ilə bağlı məsələləri nəzarətə götürüb

UNESCO-da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 200 illiyinə həsr edilmiş fotosərginin açılışı olub

Elçin Əmirbəyov: Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin Azərbaycan ərazisini tərk etməsi onların könüllü və fərdi qərarıdır

Azərbaycan səfiri Kolumbiya Konqresində ölkəmizlə bağlı təqdimatla çıxış edib

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Tbilisi İlahiyyat Akademiyası və Seminariyası ilə əməkdaşlıq edəcək

Bakı-Quba yolunda iki yük maşını toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

Soçidə MDB ölkələrinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının iclası olub

Sahibə Qafarova Parlament Spikerlərinin Avropa Konfransının açılış mərasimində iştirak edib

Vüqar Rəhimzadə: Qondarma qurumun tarixin zibilliyinə atılması 200 illik erməni layihəsinin darmadağın edilməsidir

Bakıda Kosmik Nəsil Məşvərət Şurasının 21-ci Kosmik Nəsil Konqresi keçirilir

Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva vəfat edib

Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycana dəstəyin davam edəcəyi bildirilib

Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət nazirini bölgədəki mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb

Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan və Ermənistanın mehriban qonşu olmaqdan başqa yolu yoxdur

Çin Xalq Respublikasının yaradılmasının 74 illiyi münasibətilə Bakıda rəsmi qəbul təşkil edilib

Şahin Mustafayev: Hazırda Azərbaycan-Çin münasibətləri hərtərəfli inkişaf dövrünü yaşayır

Çin ilə Azərbaycan arasında humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir

Baş nazir Əli Əsədov Tacikistan Baş nazirinin dəvəti ilə Düşənbəyə işgüzar səfərə gəlib