Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

Bunker müəllimi: illüziya və reallıq

Bunker müəllimi: illüziya və reallıq

Bakı, 8 iyun, Təhminə Verdiyeva, AZƏRTAC

Təhsil cəmiyyətin və dövlətin gələcəyidir. “Bunker müəllim”lər kimlərdir?

Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrdə təhsilin inkişafı üçün mühüm tədbirlər həyata keçirib. Ümummilli Lider deyirdi: “Bu təhsil sisteminin nə qədər dəyərli olduğunu ondan görmək olar ki, Azərbaycanda yüksək savada, biliyə, ixtisasa, yüksək elmə malik insanlar var və onlar cəmiyyətin çox hissəsini təşkil edir. Əgər bunlar olmasaydı, Azərbaycanın iqtisadiyyatı belə güclü inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, Azərbaycan elmi inkişaf edə bilməzdi. Bunlar olmasaydı, biz indi Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi idarə edə bilməzdik. Onları qiymətləndirmək lazımdır və on illərlə əldə etdiyimiz nailiyyəti heç vaxt unutmamalıyıq”.

Cəmiyyətin və dövlətin gələcəyi olan təhsili rəqabət sahəsi kimi deyil, əmsallar sahəsi kimi göstərmək daha doğrudur. Yəni, ali məktəbə qəbul olunması asan, məzun olunması isə əziyyətli olan bir sahədir. Təhsilin bu unikal keyfiyyəti müxtəlif dövlətlər üçün dərk olunmuş həqiqətdir. Bu səbəbdən irəli gələrək həmin ölkələrdə təhsilin bütün xərclərini dövlət öz üzərinə götürür. Sadə dillə deyə bilərik ki, belə dövlətlərdə təhsil “pulsuzdur”. Adətən təhsildən məqsəd kimi istifadə edirik, amma ondan vasitə kimi istifadə etmək mümkündür. Hazırda təhsil sistemində dövlət məktəbləri ilə yanaşı, özəl məktəblər də mövcuddur. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxunda təhsilə biznes sahəsi kimi baxılır. Dövlət təhsilə sosial sahə kimi baxır, gənclərin təhsil almasına kömək göstərir, dəstək verir. Bundan əlavə, hesab edilir ki, övladına təhsil vermək valideynin borcudur.

Ümumiyyətlə, təhsildə ən vacib prosedurlardan biri imtahandır. Bu üsulla minlərlə abituriyent imtahan edilir. Mütərəqqi metod sayılan testdən dünyada geniş istifadə edirlər. Test imtahanlarının ruhu isə dövrün tələbinə uyğun gəlməlidir. O zaman müsbət nəticələrə nail olmaq mümkündür. Bundan başqa, test balı biliyi birqiymətli əks etdirmir, bu, insan faktorundan asılı olan bir məsələdir. Həmçinin imtahan suallarının hər biri orta məktəb proqramı çərçivəsində olmalıdır. Orta məktəb dərsliklərindən tərtib olunan suallar yüksək nəticə göstərən şagirdlərin sayına da müsbət təsir edir. Bu sualları tərtib edənlər isə “bunker müəllim”lərdir. Onlar qəbul imtahanları testlərinin tərtib olunması prosesində ya iştirak ediblər, ya da bu prosesdən xəbərdardırlar. Bir sözlə, “bunkerlər” Dövlət İmtahan Mərkəzinin (DİM) həyata keçirdiyi qəbul kampaniyasında sual tərtibçisi, imtahanlara nəzarət edən müəllimlərdir. DİM elmi gücünə, metodiki hazırlığına, cəmiyyətdə qazandığı nüfuza görə hər fənn üzrə 2-3 müəllimi qəbul imtahanlarında iştirak etməyə dəvət edir. Onlar qəbul imtahanlarının təlimatı ilə tanış olandan sonra hər müəllimdən ikirəqəmli bir sayın adını çəkmək təklif olunur. İmtahan rəhbəri məhz onların söylədiyi nömrələrlə işarə olunmuş test bloklarını müəllimlərə təqdim edir. İmtahan testləri də məhz bu variantlardan seçilir. Deməli, bunkerə dəvət edilmiş müəllimin vəzifəsi əsasən bundan ibarət olur. DİM-də xüsusi prosedur qaydalarına müvafiq formada təchiz edilən otaqlar var. Suallar məhz o otaqda üç gün ərzində incələnir, dərsliklərə uyğunluğu yoxlanılır, məntiqi ardıcıllığı və anlaşılan olmasına diqqət edilməklə seçilir. Bu prosesə təkcə şəhərlərdə deyil, regionlarda, ən ucqar kənd məktəblərində çalışan müəllimlər də cəlb edilirlər. Həmin suallardan ibarət bir “sual toplusu” formalaşır. Bu topluda bəlkə də iyirmi mindən çox sual toplanır. Yekunda bu suallardan neçəsinin seçiləcəyi, hansı müəllimlərin tərtib etdiyi sualların imtahana düşəcəyi barədə isə məlumat tam məxfi saxlanılır. Otaqda yalnız təhlükəsizlik kameraları, iş masası, televizor və asudə vaxt, istirahət üçün nəzərdə tutulan köşə mövcuddur. Otağa daxil olmazdan öncə bütün müəllimlər hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən yoxlanılır, bütün texnoloji vasitələr, elektron avadanlıqlar götürülür. Asudə vaxtda oxumaq üçün kitab götürmək olar, amma o da vərəq-vərəq yoxlanılır, qeydə alınır. Müəllimlər üç gün üçün özlərinə geyim və müəyyən qidalar götürə bilərlər. Amma bu, könüllüdür. Çünki DİM tərəfindən müəllimlərin üç gün ərzində qidalanması təmin edilir. Müəllimlər bu prosesə cəlb ediləcəklərini ya bir gün, ya da bir neçə saat öncə bilirlər. Bəzən məxfilik üçün heç ailə üzvlərinə belə, üç gün ərzində “bunker”də olduqlarını demirlər, hətta bu, şərtlərdən biridir. DİM-in şəffaflıq, ədalətlilik və obyektivlik kimi iş prinsipləri var. Suallar hazırlananda birmənalı surətdə orta məktəblərdə tədris olunan dərsliklərdən istifadə olunur. Hətta bunu qeyd etmək olar, tutaq ki, bu il 7 və 10-cu siniflər üçün yeni dərsliklər nəşr olunubsa, amma keçən ilin 10-cu sinifləri bu il imtahan verirlərsə, suallar onların xeyrinə salınır. Suallar seçilərkən həm köhnə, həm də yeni nəşrlərdən olmasına diqqət edilir. Yəni birində olub, digərində olmayan, bir-birinə zidd olan məqamlardan əsla sual salına bilməz. Bu prinsip xüsusi diqqətdə saxlanılır. DİM-in ekspertləri də illərin təcrübəsinə əsaslanan müəllimlərdən seçilirlər. Deməli, ölkənin bütün ali məktəblərinin, Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri, həmçinin ölkənin qabaqcıl orta məktəb müəllimləri – yəni kim istəyirsə, bu prosesdə iştirak edə, suallar yaza bilər. Ekspertlər sualların qəbul proqramına, dərsliklərə uyğunluğunu yoxlayırlar və bundan sonra bu suallar yığılır. Fərz edək ki, bu il imtahanda bir neçə variantda 30 sual olmalıdır. Ümumilikdə 90 sual olursa, həmin 90 sual içərisində ən təkmil olanları seçilir. Bu suallar bir neçə mərhələdən keçirilir. Birincidə ekspert müəllimlər sualları yazırlar. İkincidə – Dövlət İmtahan Mərkəzinin ekspertləri onları yoxlayır, ekspertizadan keçirirlər. Üçüncü mərhələdə isə bunkerdə olan ekspert sonuncu dəfə sualları yoxlayır ki, gözdən qaçan məqam var, yoxsa yox.

Texniki imkanlar imtahan prosesini olduqca asanlaşdırır, rahat və qısamüddətli edir. Təhsil sferasının öyrədən və öyrənən iki subyektli sadə sistemi mövcuddur. Bu sistemdə adətən öyrədən öyrənənə test üsulunu mütləq surətdə qüsursuz öyrətməyə çalışır. Bütünlüklə biliyini ona verərək, öyrənəndən müsbət nəticələr gözləntisində olur. Bu baxımdan test üsulunu təhsil sferasında həm operativ, həm də iqtisadi cəhətdən səmərəli hesab edə bilərik. “Bunker müəllim”lər sualları tərtib edərkən orta məktəb dərsliklərindən kənara çıxmamalı, imtahanların sərt deyil, yumşaq test ilə aparılmasına nail olmalıdır. Beləliklə, yalnız bu halda milli əhəmiyyətli böyük nəticələr uğurla əldə edilər. Nəticədə, təhsilin keyfiyyəti olduqca yüksələr. Bu kiçik taktiki gediş böyük strateji əhəmiyyət kəsb edir. Belə bir məqam da var ki, “bunker müəllim”lər testləri tərtib edərkən onun məsuliyyətini və testin nəticəsindən asılı olaraq məzunların sonrakı həyat yolu üçün hansı rol oynayacağını yaxşı anlamalıdır. Doğrudan da bu imtahanlar şagirdləri qorxutmamalıdır, əksinə, Azərbaycan məktəblisinin, məktəbinin, valideynlərin xeyrinə olmalıdır. Texniki imkanlar imtahan prosesini olduqca asanlaşdırır, rahat və qısamüddətli edir. “Bunker müəllim” belə imkanların mühitində özünü sərbəst hiss etməli, qoyulmuş konkret məqsədlərə asanlıqla nail olmalıdır. Bu vəziyyət müəllimin peşə hazırlığına, onun metodik ustalığına yeni bir komponenti – “texniki hazırlıq mədəniyyəti” komponentini əlavə edir. “Bunker müəllim” öz fənnini tədris etməklə yanaşı, həm də təhsil müəssisəsinin mühüm fəaliyyət istiqamətlərində praktik işlər təşkil etməli, onları əlaqələndirməli və səmərəli idarə etməlidir. “Bunker müəllim” daim inkişafda, real həyatın tələblərinə cavab verməyə hazır olmalıdır. Bu mənada müəllim hazırlığı dəyişən zamanın, informasiya cəmiyyətinin sürətlə dəyişən tələblərinə uyğunlaşmalıdır. Bu gün “bunker müəllim”lərin informasiya təhsil məkanında, təhsilin müasir şəraitində səmərəli işləyə bilməsi üçün onlar sistemli şəkildə, kompleks hazırlanmalıdır. “Bunker müəllim” hazırlığının məzmun və forması informasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı ilə uzlaşmalıdır. Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə təhsil sistemi real praktikanı qabaqlamalıdır, onda “bunker müəllim” hazırlığının məzmunu bu günə yox, sabaha yönəlməli, bu sahənin inkişaf perspektivlərini nəzərə almalıdır.

Qabaqcıl dünya təcrübəsi ilə müqayisədə Azərbaycanda təhsil sahəsi. Müasir dünya ölkələri, o cümlədən bütün inkişaf etmiş ölkələr təhsilin strateji üstün sahə olduğunu qeyd edir, bununla da ölkələrinin gələcək inkişafının təhsil sisteminin səviyyəsindən asılı olduğunu etiraf edir. Hərtərəfli və davamlı inkişafın etibarlı yolu isə elm və təhsilə daha çox diqqət və qayğı göstərilməsindən, onun müasir dünya standartlarına uyğun təşkilindən keçir. Təhsilin daxili inkişaf dinamikası dünyanın ümumi inkişaf dinamikasından sürətli olmalıdır. Mövcud intellektual potensialın zənginləşdirilməsi Azərbaycanda da aktuallığını qoruyub saxlayır.

Ölkəmizdə təhsil sisteminin yeni mahiyyətdə formalaşmasının əsas göstəricilərindən biri də uğurla həyata keçirilən, şagird və tələbələrlə təhsil müəssisələri arasında münasibətlərin müasir formasını əks etdirən layihələrdir. Bu baxımdan “Məktəblinin dostu”, “İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı”, “STEAM”, “Rəqəmsal bacarıqlar”, “Peşə təmayüllü siniflərin təşkili”, “Sabah qrupları”, “Study in Azerbaijan” layihələrini xüsusi vurğulamaq lazımdır. Azərbaycanın müasir təhsil sistemi müəyyənləşdirilmiş hədəflər çərçivəsində uğurla inkişaf etməkdədir və zəngin intellektual potensiala malik, savadlı gənclərin yetişməsinə töhfə verməkdədir.

Son 20 ildə respublikamızda təhsil infrastrukturunun yenilənməsi sahəsində böyük uğurların əldə olunduğunu deyə bilərik. Təhsil infrastrukturunun yenilənməsi həm ümumtəhsil məktəblərini, həm də ali təhsil ocaqlarını əhatə edib. Prezident İlham Əliyev bu barədə deyibdir: “Son illər ərzində təhsilin maddi-texniki bazasının böyük dərəcədə yenilənməsi artıq həll olunub, 3500-dən çox məktəb ya yenidən tikilib, ya da ki, əsaslı təmir edilib. Azərbaycanda ali məktəblərin mütləq əksəriyyəti müasir standartlara cavab verir, yeni binalar, korpuslar tikilib, yeni ali məktəblər yaradılıb. Hesab edirəm ki, bu sahədə işlərin böyük hissəsi görülüb. Təhsilin keyfiyyəti artmalıdır və artır. Bunu müxtəlif reytinqlər göstərir və əlbəttə, burada əsas məsələlərdən biri müəllimlərin peşəkarlığıdır. Çünki təhsilin səviyyəsi müəllimlərin peşəkarlığından asılıdır. Müəllimlər uşaqları necə öyrədirlərsə, uşaqlar da buna uyğun şəkildə biliklər əldə edirlər”.

Güclü və dinamik inkişaf edən Azərbaycana yüksək intellektli kadrlar lazımdır. Bu cür kadrların hazırlanması üçün mükəmməl təhsil sisteminin olması başlıca şərtlərdən biridir və Dövlət Strategiyasında göstərildiyi kimi, islahatların aparılması daha da yetkin vətəndaşların yetişdirilməsinə zəmin yaradacaq. Strategiyanın reallaşdırılması təhsilin məzmununun, kadr hazırlığının, təhsildə idarəetmənin yenidən qurulmasına imkan verəcək, davamlı inkişafı təmin edəcək.

Bu yazı Azərbaycan Respublikası Dövlət İmtahan Mərkəzinin “Bunker müəllimi: illüziya və reallıq” mövzusunda təşkil etdiyi müsabiqəyə təqdim olunur.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Paytaxtın bir sıra yollarında tıxac yaranıb

“Airbus” Çində istehsalını genişləndirir

ABŞ Müdafiə Nazirliyi kütləvi qırğın silahlarına qarşı mübarizə strategiyasını açıqlayıb

Bakıda “İdman hamı üçün” layihəsi çərçivəsində avarçəkmə təlimi keçiriləcək

Baydenin ən yaxın köməkçiləri məxfi sənədlərlə bağlı dindirilib

ABŞ Ekvador prezidentliyinə namizədin qətlində əli olanlar barədə məlumata görə 5 milyon dollar təklif edib

İspaniyada balıqçı gəmisində bir ton kokain ələ keçirilib

Səkkiz ayda 273 min 750 daşınmaz əmlakın texniki inventarlaşdırılması aparılıb

Mülkiyyət hüquqlarının qeydiyyatı aparılan əmlakların statistikası açıqlanıb

Almaniya Kansleri Berlində Mərkəzi Asiyanın beş ölkəsinin liderləri ilə birgə görüşəcək

Dünyaya qəbul etdirilən Azərbaycan həqiqəti - Açıqlama

Monenin indiyədək sərgilənməmiş rəsm əsəri 65 milyon dollara satıla bilər

Bakıda Rusiya ali məktəblərinin təhsil sərgisi açılacaq

Bu ilin yanvar-avqust ayları ərzində 337 min 787 çıxarış verilib

MDU-nun koordinatoru olduğu Erasmus+ layihəsinin növbəti təlimlərinə start verilib

Milli Məclisin sədri: Heç bir suveren dövlət, o cümlədən də Azərbaycan öz ərazisində qanunsuz hərbi mövcudluğu qəbul edə bilməz

Sahibə Qafarova fransalı spikerə: Qəbul etdiyiniz qətnamələr beynəlxalq hüququn prinsiplərinə ziddir

Azərbaycan millisinin Karate1 turniri üçün heyəti açıqlanıb

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qənirə Paşayevanın dəfni ilə bağlı məsələləri nəzarətə götürüb

UNESCO-da Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 200 illiyinə həsr edilmiş fotosərginin açılışı olub

Elçin Əmirbəyov: Qarabağ bölgəsinin erməni sakinlərinin Azərbaycan ərazisini tərk etməsi onların könüllü və fərdi qərarıdır

Azərbaycan səfiri Kolumbiya Konqresində ölkəmizlə bağlı təqdimatla çıxış edib

Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu Tbilisi İlahiyyat Akademiyası və Seminariyası ilə əməkdaşlıq edəcək

Bakı-Quba yolunda iki yük maşını toqquşub, ölən və xəsarət alanlar var

Soçidə MDB ölkələrinin əmək, məşğulluq və əhalinin sosial müdafiəsi üzrə Məşvərət Şurasının iclası olub

Sahibə Qafarova Parlament Spikerlərinin Avropa Konfransının açılış mərasimində iştirak edib

Vüqar Rəhimzadə: Qondarma qurumun tarixin zibilliyinə atılması 200 illik erməni layihəsinin darmadağın edilməsidir

Bakıda Kosmik Nəsil Məşvərət Şurasının 21-ci Kosmik Nəsil Konqresi keçirilir

Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva vəfat edib

Türkiyənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının iclasında Azərbaycana dəstəyin davam edəcəyi bildirilib

Ceyhun Bayramov Böyük Britaniyanın Avropa regionu üzrə dövlət nazirini bölgədəki mövcud vəziyyət barədə məlumatlandırıb

Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan və Ermənistanın mehriban qonşu olmaqdan başqa yolu yoxdur

Çin Xalq Respublikasının yaradılmasının 74 illiyi münasibətilə Bakıda rəsmi qəbul təşkil edilib

Şahin Mustafayev: Hazırda Azərbaycan-Çin münasibətləri hərtərəfli inkişaf dövrünü yaşayır

Çin ilə Azərbaycan arasında humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq inkişaf edir

Baş nazir Əli Əsədov Tacikistan Baş nazirinin dəvəti ilə Düşənbəyə işgüzar səfərə gəlib

Azad rəqabət mühitinin formalaşdırılmasında Heydər Əliyevin roluna həsr olunmuş forum keçirilib

Səfir: Çin və Azərbaycan qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirir, ənənəvi dostluğu möhkəmləndirir

Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

Sosial və İqtisadi məsələlər üzrə Üçtərəfli Komissiyanın növbəti iclası olub

Dövlət Komitəsinin sədri Tbilisidə bir sıra görüşlər keçirib

Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız və şəhid ailələri ilə görüş keçirilib

Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun iclasında Azərbaycan Prokurorluğunun sorğusu əsasında qərar qəbul edilib

Zəngilan şəhərində 160 yerlik uşaq bağçasının təməli qoyulub YENİLƏNİB VİDEO

Müşavir: Türkiyə Azərbaycanı hər zaman dəstəkləyəcək

Söyüdlüdəki şirkətin fəaliyyətinin bərpasına tələblərdən biri - yeni texnologiyaların tətbiqidir

Prezident İlham Əliyev Zəngilan şəhərində 4-cü yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak edib YENİLƏNİB VİDEO

AHİK-in VI Məclisinin iştirakçıları Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıblar

Prokurorluq orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı müsabiqə üzrə test imtahanının tarixi açıqlanıb

Jurnalistlər üçün Azərbaycanın xarici siyasəti mövzusunda təlim keçirilib

Zəngilan şəhərində 3-cü yaşayış kompleksinin təməli qoyulub YENİLƏNİB VİDEO

Allahşükür Paşazadə Təzəpir məscidini inşa etdirmiş xeyriyyəçinin nəvəsi ilə görüşüb

İrpen Humanitar Liseyi ilə Naxçıvanın Şahtaxtı kənd tam orta məktəbi arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən inşa edilən Zəngilan şəhər məscidində görülən işlərlə tanışlıq YENİLƏNİB VİDEO

Şirkət rəhbəri: Söyüdlü sakinlərini öncədən məlumatlandırmalı idik

Səudiyyə Ərəbistanının nəşri Azərbaycanın Qarabağda suverenliyini tam bərpa etməsindən yazıb

Zəngilan şəhərində 2-ci yaşayış kompleksinin təməli qoyulub YENİLƏNİB VİDEO

Azərbaycan beynəlxalq axtarışda olan üç nəfəri Rusiyaya təhvil verib

TRASEKA Fondunun sənədlərinin yenidən işlənməsi üzrə İşçi qrupu işə başlayıb

“AzerGold” istiqrazlarının tədavülü uğurla yekunlaşıb

Fövqəladə hallarla bağlı davranış qaydaları barədə ümumtəhsil məktəblərinin direktorlarına məlumat verilib

“Gəncə” klubunun yeni baş məşqçisi: Bu şəhərə layiq komanda quracağıq

Ukrayna ordu üçün 125 mindən çox dron alıb

Prokurorluq orqanları şəhid olmuş əməkdaşlarının ailələrinə hər zaman dəstək olacaq

AZAL Turizm İşçiləri Günü münasibətilə 29 faiz endirim elan edir

Mərkəzi Elmi Kitabxanada keçirilən növbəti “Vikipediya” təlimləri yekunlaşıb

Bəşəriyyətə şölə saçan teatr günəşi

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zəngilan kəndinin təməlini qoyub YENİLƏNİB

Beynəlxalq Qızlar Günü ərəfəsində qızlar üçün kibertəhlükəsizlik təlimi keçiriləcək

Gənc Tamaşaçılar Teatrı oktyabr repertuarını açıqlayıb

Apellyasiya Arbitraj Tribunalı “Zirə” klubunun şikayətini qismən təmin edib

Nadir Zeynalov: Söyüdlüdə əhalinin sağlamlıq vəziyyəti kifayət qədər qənaətbəxşdir

Azərbaycan və Ukraynanın ümumi təhsil müəssisələri arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub

Milli Kitabxanada Azərbaycan bəstəkarlarının not məcmuələrinin təqdimat mərasimi olub

Prezident İlham Əliyev “AzərEnerji” ASC-nin “Cahangirbəyli” Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib YENİLƏNİB VİDEO

İndiyədək 23 aqropark qeydiyyata alınıb

AQTİ müvafiq sahələr üzrə ali təhsilli mütəxəssisləri əməkdaşlığa dəvət edir

Nüfuzlu “Turizm Oskarı”nın təqdimatı mərasimi ilk dəfə Gürcüstanda keçiriləcək

Çin şirkətləri ilə Azərbaycanda elektriklə işləyən avtobusların istehsalı müəssisələrinin yaradılması müzakirə olunub

Günay Əfəndiyeva Qırğızıstan Milli Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb

Honkonq bu il Rusiyadan qızıl idxalını 10 dəfə artırıb

Dmitri Peskov: Erməni əhalinin Qarabağdan getməsinin real səbəbləri yoxdur

Zəngilan Konqres Mərkəzi Kompleksinin açılışı olub YENİLƏNİB VİDEO

Vəkilliyə qəbulla bağlı yazılı test mərhələsi noyabrda keçiriləcək

“Qlobal İnnovasiya İndeksi - 2023” reytinqində Azərbaycan göstəricilərini dörd pillə yaxşılaşdırıb

“New Straits Times”: “Qarabağ: “Etnik təmizləmə”nin arxasında duran həqiqət” adlı məqalə yayıb

Sosial şəbəkələrdə vətəndaşları kiber üsullarla talayan şəxs saxlanılıb

“Zəfər dastanı” onlayn respublika şeir və mahnı müsabiqəsinə start verilir

Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri sentyabrda 58 terrorçunu zərərsizləşdirib

Məktəbəqədər təhsil mövzusunda görüş

1991-1994-cü illərdə Türkiyənin xarici işlər naziri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Hikmət Çətindən

Prezident İlham Əliyev Zəngilan rayonunun Alıbəyli kəndinin təməlini qoyub  YENİLƏNİB VİDEO

İraqda “Ortaq mədəniyyətin övladları - İraq türkmanları və Azərbaycan” kitabının təqdimatı keçirilib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı VİDEO

“Azərişıq” ASC-nin Cəbrayıl Rəqəmsal İdarəetmə Mərkəzi istifadəyə verilib YENİLƏNİB VİDEO

“Borçalıdan Şuşaya gedən yol” kitabının ikinci hissəsi çap olunub

AHİK sədrinə iki yeni müavin seçilib

Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu Sumqayıtda hüquqşünaslar üçün növbəti təlim təşkil edib

Kreml Ermənistanın Roma statutunu ratifikasiya etmək qərarını düşmənçilik kimi qiymətləndirib

Dövlətyarlı kəndi ən müasir texnologiyalara əsaslanan quruculuq konsepsiyası əsasında bərpa olunacaq