RƏSMİ XRONİKA


DİNİ VƏ MİLLİ ƏNƏNƏLƏRİMİZƏ SƏDAQƏT
RESPUBLİKA PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ORUCLUQ BAYRAMI GÜNÜ MÜQƏDDƏS YERLƏRİ ZİYARƏT ETMİŞDİR

Bütün müsəlmanlar üçün müqəddəs olan Ramazan ayının başa çatdığı gün – Orucluq bayramı respublikamızda da geniş qeyd olunmuşdur. Belə günlərdə inanc yerlərimizi ziyarət etmək, onlardan mənəvi kömək almaq xüsusi məna kəsb edir. “İndi hər bir azərbaycanlının qəlbində bir niyyət var və bu amalla da müqəddəslərimizə üz tuturuq. Torpaqlarımızı erməni qəsbkarlarından azad etmək, azad etmək, ərazi bütövlüyümüzü və sərhədlərimizin toxunulmazlığını təmin etmək, respublikamızın tam müstəqilliyinə nail olmaq hamımızın ən ülvi istəyidir. Bu niyyətlə də müqəddəs Orucluq bayramında inanc yerlərimizi ziyarət edirik. Haqq işimizdə Allah köməyimiz olsun!” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin martın 14-də - Orucluq bayramı günü Bakıdakı bir neçə məscid və ziyarətgahda olarkən söylədiyi bu fikir ziyarətə gələnlərin “Amin” sədaları ilə qarşılandı.

Həmin gün Heydər Əliyev günortadan sonra Şüvəlan qəsəbəsinə, Mirmöhsün ağanın (Ətağanın) qəbrini ziyarətə gəldi. Milli paltar geymiş məktəblilər dövlət başçısını xonçalarla, gül dəstələri ilə qarşıladılar. Xalqın ümid yeri olan Prezidentin ayaqları altında qurban kəsildi. Ziyarətə gələnlər, möminlər respublika Prezidentini mehribanlıqla qarşıladılar.

Xalqımızın adət-ənənəsinə görə, ziyarətə gələnlər qəlblərində bir niyyət tuturlar. Jurnalistin “Bu bayram günündə Siz ürəyinizdə hansı niyyəti yaşadırsınız?” sualına cavabında Heydər Əliyev dedi:

- Bir vaxtlar niyyətim o olub ki, Azərbaycan Respublikası müstəqil dövlət olsun, xalqımız azadlığa çıxsın, istiqlal əldə edilsin. Allaha şükürlər olsun ki, biz artıq bu günlərə gəlib çıxmışıq. Respublikamız müstəqil dövlətdir, dünya tərəfindən tanınır. Xalqımız azaddır, özü də özü öz taleyinin sahibidir, bundan sonra da azad olacaqdır. Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar Vətənini, xalqını sevən hər bir vətənpərvər azərbaycanlının niyyəti olub. Uzun illər dövlət işləri ilə və siyasi fəaliyyətlə məşğul olduğum üçün bu fikirlər bəlkə də mənə daha doğma, daha əziz olub. Niyyətimizə çatmışıq.

Heydər Əliyev Mirmöhsün ağanın qəbrini ehtiramla ziyarət etdi. Burada Prezidentə Məkkədən gətirilmiş Quran, təsbeh, gözmuncuğu bağışladılar.

Heydər Əliyev ziyarətgaha toplaşanlar qarşısında çıxış edərək dedi:

- Əziz həmvətənlər, bu gün müsəlmanlar üçün xoşbəxt bir gündür, bayram günüdür. Ramazan ayı başa çatıb. Müsəlmanlar Allahın, Məhəmməd peyğəmbərin yolu ilə gedərək oruc tutublar. Bu bir ay müddətində dini ənənələrə görə hər bir müsəlman mənəviyyatca daha da paklaşır, təmizlənir, eyni zamanda öz torpağına, öz Vətəninə, öz xalqına, dininə daha da sədaqətlə xidmət edir, saf niyyətlə yaşayaraq ibadət edir, oruc saxlayır. Bir ay başa çatıb. İndi bunu bayram edirik. Bu bayram hər bir müsəlmanın, adət-ənənələrimizə riayət edən hər bir şəxsin qəlbində olan bayramdır. Güman edirəm ki, bu bayram gələcək günlərdə xalqımıza xoşbəxtlik gətirəcəkdir. Hər halda niyyətimiz həmişə saf olub. Biz xalqımızı həmişə saflığa, paklığa dəvət etmişik, ona görə Allah da bizə yar olacaq. Cənab Məhəmməd peyğəmbərin qoyduğu yol həmişə bizim üçün işıqlı olacaq və biz bütün bu qaranlıqlardan, çətinliklərdən çıxacağıq.

Burada çox arzular eşitdim ki, müharibə qurtarsın, əmin-amanlıq olsun. Bizim ən böyük arzumuz bundan ibarətdir. Müharibəni biz başlamamışıq. Torpağımıza yağılar tərəfindən təcavüz olub. Bu müharibə torpaqlarımız azad olunanadək gedəcək. Çünki hər bir insan üçün torpaq, Vətən ülvidir, hər bir şeydən ucadır, üstündür. Yaşayırıq ona görə ki, torpağımıza, dinimizə, milli ənənələrimizə sadiq olaq. Bu yolda hamımız bir olmalıyıq, hamımız da olacağıq. Şəhidlər vermişik, Allahın əmri ilə onların hamısı cənnətdədir. O şəhidlərin hamısı xalqımızın qəlbindədir. Onları heç vaxt unutmayacağıq. Bugünkü arzumuz müharibəni qurtarmaq, xalqımızı əmin-amanlığa çıxarmaq, xoşbəxt gələcəyə aparmaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, bir Prezident kimi mən bu yolla gedirəm və bu yolla gedəcəyəm. Bu müqəddəs bayramı sizinlə bir yerdə keçirməyimdən çox məmnunam. Bu müqəddəs amallar bizim hamımızı xoşbəxt gələcəyə aparacaqdır.

“Allah-Təala sizi bizə çox görməsin. Bu müqəddəs gün sizi hifz eləsin, dostlarınızı əziz, düşmən olanları isə dost eləsin”, - deyə yerlərdən səslər ucaldı. Ziyarətə gələnlər Heydər Əliyevi xeyir-dua ilə yola saldılar.

Daha sonra Azərbaycan Prezidenti Buzovna qəsəbəsindəki Həzrət Əli qədəmgahı – Əliayağı məscid-ziyarətgahına yola düşdü. Burada onu din xadimləri, möminlər qarşıladılar. Heydər Əliyev toplaşanlarla mehribancasına görüşdü, bayram münasibətilə onları təbik etdi. Möminlər dövlət başçısını dualarla qarşıladılar, ona cansağlığı arzuladılar. Prezident məscidi ziyarət etdi və möminlərin qarşısında çıxış etdi.

... Maştağa qəsəbəsindəki Cümə məscidinin həyətində yüzlərlə adam var idi. Orucluq bayramı günü Prezidentin məscidə gələcəyini eşidən qəsəbə sakinləri buraya toplaşmışdılar. Məscidin axundu, hacılar, digər din xadimləri Heydər Əliyevi səmimiyyətlə qarşıladılar. Məscidin girəcəyində Prezidentin ayaqları altında qurbanlar kəsildi. Onun keçəcəyi yola naxışlı xalçalar sərilmiş, üzərinə tər qərənfllər səpilmişdi.

Heydər Əliyev məsciddə dini mərasimin icrasında iştirak etdi, möminləri təbrik etdi, bayram münasibətilə onlara xoşbəxtlik, səadət arzuladı və bildirdi ki, Allahın köməyi ilə tezliklə Vətənimizdə sülh bərqərar olacaq, torpaqlarımız düşmən işğalından azad ediləcəkdir. Heydər Əliyev bu məqsəd naminə respublikanın bütün sakinlərini həmrəyliyə çağırdı.

Daha sonra dövlət başçısı Nardaran pirini ziyarət etdi. Ziyarətgaha toplaşanlar Azərbaycan Prezidentini hərarətlə qarşıladılar. Heydər Əliyev möminlərlə birlikdə dini mərasimdə iştirak etdi, müqəddəs Orucluq bayramı münasibəti ilə hamını təbrik etdi. O, ziyarətgaha toplaşanlar qarşısında çıxış edərək dedi:

- Bir Prezident kimi arzu edirəm ki, xalqımız daim firavan, azad yaşasın. Lakin təəssüf edirəm ki, azadlığa keçid dövründə respublikamızda cürbəcür əcaib hallar da meydana çıxır. Bəziləri azadlığı hərc-mərclik kimi başa düşür. Bu isə çox vaxt qanunların pozulmasına, cinayətkarlığın artmasına, insanların əxlaqının pozulmasına, gənclərin pis yola düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da bizi ciddi narahat edir. Bunlar hamısı qanunlara, milli-dini ənənələrə zidd olan hallardır. Ona görə də hərə öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Xalqımız milli azadlığa çıxıb, dövlətimiz artıq müstəqildir, heç kəsdən asılı deyil. Deməli, biz öz evimizi necə istəsək, elə də quracağıq. “Ev” deyəndə mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam. Yaxşı çalışsaq, bu evi işıqlı quracağıq. Əgər biganə qalsaq, bəzi hallarda pozğunluğa yol versək bu binanı yaxşı tikə bilməyəcəyik. Gəlin, hamımız əl-ələ verərək müstəqil Azərbaycanın, böyük Azərbaycan xalqının binasını, möhtəşəm binanı birlikdə gözəl tikək.

Dövlət başçısı toplaşanlar arasında gənclərin çox olduğunu nəzərə alaraq onlara müraciətlə dedi:

- Əziz gənclər, biz müstəqil dövlət kimi torpaqlarımızın hər bir qarışına sahib olmalı, işğal olunmuş ərazilərimizi geri qaytarmalıyıq. Hər bir gənc, hər bir vətəndaş bu yolda fədakarlıq göstərməlidir. Mən sizi - gəncləri bu yola dəvət edirəm. Sizi Azərbaycanın müstəqilliyini qorumağa, torpaqlarımızın azad edilməsi uğrunda mübarizəyə hazır olmağa çağırıram. Arzu edirəm ki, gələn Ramazan bayramını qələbədən sonra qeyd edək.

Möminlər Heydər Əliyevin çıxışını alqışlarla, “Amin, inşallah” sözləri ilə qarşıladılar.

Müqəddəs yerlərə ziyarət zamanı Prezidenti Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri şeyxülislam hacı Allahşükür Paşazadə, dövlət müşaviri Qabil Hüseynli, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Rafael Allahverdiyev və digər rəsmi şəxslər müşayiət edirdilər.

Aslan Aslanov

AZƏRTAC-ın müxbiri 

© Materiallardan istifadə edərkən hiperlinklə istinad olunmalıdır
Mətndə səhv varsa, onu qeyd edib ctrl + enter düyməsini basaraq bizə göndərin