Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

ELM VƏ TƏHSİL

“Elm haqqında” Qanun həm imtiyazlar, həm də məsuliyyət deməkdir

“Elm haqqında” Qanun həm imtiyazlar, həm də məsuliyyət deməkdir

Bakı, 10 avqust, AZƏRTAC

Azərbaycanda elmin inkişafı daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Elmin inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni inkişafı ilə sıx əlaqədədir. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan elm və təhsil siyasəti bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla, yeni çalarlarla davam etdirilir.

Prezident İlham Əliyev sosial-iqtisadi inkişafın yeni və mürəkkəb mərhələsində ölkənin intellektual gələcəyini təmin etməyin yolunu elm və təhsil sahələrinin inkişafında, onların müasir tələblər səviyyəsinə çatdırılmasında və həmin proseslərdə alimlərin böyük potensialından düzgün istifadədə görür.

Müasir dövrdə dayanıqlı inkişafın əsasında elmi-texniki tərəqqinin rolunu və əhəmiyyətini ciddi bir faktor kimi qəbul edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son illər ölkəmizdə elmin inkişafı, elmi-texniki potensialın qorunub saxlanılması və modernləşdirilməsi, elm və təhsil sahəsində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması, onlara daim qayğı göstərilməsi, cəmiyyətdə alimlərin, elm və təhsil işçilərinin nüfuzunun artırılması və Azərbaycanda alınmış elmi nəticələrin xaricdə tanıdılması, elmi tədqiqatların infrastrukturunun modernləşdirilməsi sahəsində bir sıra mühüm qərarlar qəbul edib.

Dövlətimizin başçısı son illərdə elmin inkişafına, bu sahədə problemlərin kompleks həllinə xidmət edən bir çox sərəncamlar və fərmanlar imzalayıb, Dövlət proqramları təsdiq edib. Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 4 may tarixli “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”nın və “Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında”, 2009-cu il 22 may tarixli “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında” sərəncamları bu baxımdan xüsusi vurğulanmalıdır.

Prezident İlham Əliyev “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 14 iyun tarixli 271-VQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə Fərman imzalayıb. Artıq qüvvəyə minən bu Qanun ölkədə elmi fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, elmi fəaliyyət subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, elmin maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılması və onlardan istifadənin təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir, ölkənin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafının təmin edilməsi, hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının rifahının və elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi, yeni biliklərə yiyələnməsi və dünyanı dərk etmək kimi təbii və mənəvi ehtiyaclarının ödənilməsində elmin aparıcı rolunu və vəzifələrini müəyyənləşdirir.

Elm sahəsində mövcud olan münasibətlərin tənzimlənməsinin təşkilati-hüquqi bazası olan Qanun ən müxtəlif səviyyələrdə müzakirəyə çıxarılıb, alimlərin və ictimaiyyət nümayəndələrinin, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının və digər məsul qurumların irad və təklifləri nəzərə alınıb, ilkin variantından fərqli olaraq, kifayət qədər təkmilləşdirilərək mükəmməl bir sənədə çevrilib. Bu işdə Milli Məclisin elm və təhsil komitəsinin, onun sədri, akademik İsa Həbibbəylinin səyləri xüsusi olaraq qeyd edilməlidir. Məmnunluq hissi ilə bildirmək lazımdır ki, Elmin İnkişafı Fondu da bu müzakirələrdə fəal iştirak edib, verilən rasional təkliflər nəzərə alınıb.

Xüsusi vurğulanmalıdır ki, Qanunun mühüm üstünlüklərindən biri də elmin fəaliyyətin maliyyələşdirilməsinin konkret mexanizmlərinin təsbit olunmasıdır. Baza, proqram məqsədli və qrant maliyyələşdirilməsi elmin inkişafına xidmət edən müxtəlif qurumlar arasında əlaqələndirmə işini asanlaşdırmaqla, çevik qərarlar qəbul edilməsinə də imkan verəcək.

Elmi infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə şərait yaradan Qanun maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi zamanı qanunvericilik çərçivəsində güzəşt və imtiyazlardan istifadəni də nəzərdə tutur.

Qeyd etmək lazımdır ki, humanitar faktoru əsas götürən Qanun elmi fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin qabaqcıl prinsipi kimi ilk olaraq məhz elmi yaradıcılıq və tədqiqat sərbəstliyini əsas qəbul edir. Elm, təhsil və iqtisadiyyatın vəhdəti, elmi-innovasiya fəaliyyəti, elmi innovasiya subyektləri Qanunda prioritet olaraq öz yerini tapıb.

Elmi işçilərin sosial müdafiəsi və onların maddi həvəsləndirilməsi üçün imkanların Qanunda nəzərdə tutulması elmi fəaliyyət üçün stimulu artıracaq, elmi nəticələrin şəffaflığı və ictimaiyyətə açıqlığı, elmin ictimai həyata inteqrasiyası isə elmin və elmi işçilərin cəmiyyətdə nüfuzunun daha da artmasına əlavə şərait yaradacaq. Dünya elm məkanına inteqrasiyanı nəzərdə tutan Qanun Azərbaycanda alınan elmi nəticələrin tanıdılmasına, yeni elmi əlaqələrin qurulmasına imkan verəcək.

Elm sahəsində dövlət siyasətinin əsas prioritetlərinin Qanunda öz əksini tapması isə qrant maliyyələşdirilməsində layihələrin seçimi işində öncül istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsində orientir olacaq.

Əqli mülkiyyət hüquqlarının qorunmasının təminatının və elmi etikanın Qanunda təsbit edilməsi isə bu sənədin əhəmiyyətini və nüfuzunu daha da artırır, məsuliyyəti müəyyənləşdirir. Elmi fəaliyyətin subyektlərinin, iştirakçılarının sistemləşdirilməsi və konkretləşdirilməsi, vəzifə və hüquqların müəyyənləşdirilməsi informativ, terminologiya və hüquqi-normativ təyinat (funksiya) sahəsində dağınıqlığı aradan qaldıraraq unifikasiya olunmuş bir mənbəyə çevirir.

Qanun yüksəkixtisaslı kadr hazırlığını, kadrların attestasiyasını, fəaliyyətin ekspertizasını dünya standartları nəzərə alınmaqla nəzərdə tutur, elmi tədqiqat fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün müvafiq Şuranın vəzifələrini konkret olaraq müəyyənləşdirir

Elm dövlətin davamlı sosial-iqtisadi və mədəni inkişafını təmin edən mühüm amillərdən biridir. Bu mənada tamamilə əminik ki, “Elm haqqında” Qanun elmin inkişafına dövlət səviyyəsində qayğının təzahürü olmaqla, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsinə, xalqın milli-mədəni tərəqqisinə və rifah halının yüksəldilməsinə xidmət edən siyasətin tərkib hissəsi kimi fəaliyyət göstərəcək.

Elmi tədqiqatların ölkədə aparılan iqtisadi siyasətlə bağlılığının diqqətdə saxlanılması vacib şərtdir. “Elm haqqında” Qanun Azərbaycanın elmi-texniki potensialının, innovasiya siyasətinin, kadr hazırlığının imkanlarına əsaslanır, ixtisaslaşdırılmış elmi-tədqiqat institutlarının və yaradılması nəzərdə tutulmuş tədqiqat universitetlərinin, həm də ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə dövlət siyasətinə cavabdeh olan rəsmi strukturların, o cümlədən Elmin İnkişafı Fondunun qarşısına mühüm vəzifələr qoyur.

Azərbaycan alimlərinin cəmiyyətin inkişafında və bu istiqamətdə qarşıya çıxan problemlərin həllində rolunu artırmaq, ölkənin gələcək inkişafında iştirakını və məsuliyyətini yüksəltmək, həmçinin beynəlxalq aləmə inteqrasiyasını sürətləndirmək Qanunun qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdəndir.

Elmin innovasiyalı inkişaf strategiyasını və elmdə sahibkarlıq fəaliyyətini nəzərdə tutan Qanun qlobal rəqabət şəraitində ölkənin elmi potensialının davamlı şəkildə yüksəldilməsini, yaradıcı, yüksək intellektual səviyyəli alimlərin istedadından maksimum şəkildə istifadə olunmasını ehtiva edir.

“Elm haqqında” Qanun imkan verəcək ki, alimlərimiz Azərbaycan xalqının və ölkənin rifahına və tərəqqisinə, dövlətin möhkəmləndirilməsinə, elmin yüksək xətlə inkişaf strategiyasının həyata keçirilməsinə və onun təkmilləşdirilməsinə, elmi-tədqiqat proqramlarının və layihələrinin uğurla reallaşdırılmasına və ölkədə elm sahəsində dünyamiqyaslı və rəqabət apara biləcək elmi nəticələrin alınmasının yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə və bu nəticələrin xaricdə də tanıdılmaqla, tezliklə iqtisadiyyatda, həyatda öz tətbiqini tapmasına yüksək səviyyədə xidmət etsinlər. Elmin İnkişafı Fondu bu şərəfli və məsuliyyətli vəzifələrin yerinə yetirilməsində alimlərə daima dəstək olacaq.

Elçin Babayev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında

Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Milli Kitabxanada 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı virtual sərgi istifadəçilərə təqdim olunub

Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

Xalqımız şanlı Zəfərin memarlarına bir daha minnətdarlığını ifadə etmək üçün onların uyuduğu müqəddəs məkanları ziyarət edir

Xalqa bağışlanmış ömürdən anlar: 2002-ci ilin iyunu

Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyat sıxlığı müşahidə olunur

Hər biri Azərbaycan tarixinə şanlı səhifə kimi yazılan 44 gün

Valideynlərinə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

Cənubi Afrikada elektrik cərəyanı vurması nəticəsində 8 nəfər ölüb

Meksikalı tələbələrə Azərbaycanla bağlı geniş təqdimat keçirilib

İraqda toyda baş verən yanğın 100 nəfərin ölümünə səbəb olub

“Eurovision” mahnı müsabiqəsinin qalibi Ruslana: Musiqi müharibədə silah kimidir

Kaliforniyada silah vergiləri ikiqat artıb

UNESCO 42 yeni obyekti Dünya İrs Siyahısına daxil edib

“Lego Group” şirkəti emal edilmiş plastik şüşələrdən konstruktorlar hazırlamağı dayandıracaq

“Geri Qaytarılan Ərazilərə Qayıdışın Hüquqi Əsaslarına” dair təlim keçirilib

Saatlıda “Sürətli hesablama ilə beyin gimnastikası” adlı layihəyə start verilib

Yanvar–avqust aylarında banklar 724.2 milyon manat xalis mənfəət əldə ediblər

Məhkəmə sabiq prezidenti dələduzluqda təqsirli bilib

İraq mətbuatında Vətən müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar məqalə dərc olunub

Mehriban Əliyeva: Vətən uğrunda həlak olmuş qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsi qəlbimizdə daim yaşayacaqdır!

Belqradda Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunan idman tədbiri keçirilib

DQİDK sədri Gürcüstan parlamentində və xarici işlər nazirliyində görüşlər keçirib

Vüqar Rəhimzadə: 27 sentyabr şanlı Qələbə salnaməmizin ilk günü kimi tarixə əbədi həkk olunub

Prezidentin Mətbuat Xidmətinin məlumatı

Malayziya nəşri Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki antiterror tədbirlərindən yazır

Tərtər şəhərində şəhidlərin adını daşıyan küçələrdə təmir işləri aparılıb

AZƏRTAC-ın jurnalistlərinin iş prosesi “TRT Haber” ekranlarında VİDEO

FHN: Xankəndi yaxınlığında yanacaqdoldurma məntəqəsində baş vermiş yanğın söndürülüb VİDEO

Azərbaycanın müdafiə naziri ilə ABŞ müdafiə katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini arasında telefon danışığı olub

Prezident İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar paylaşım edib

Vitse-spiker Adil Əliyev Milli Məclisdə vətəndaşlarla görüşüb

Anım Gününə həsr olunmuş “Vətən müharibəsi xatirələrdə” adlı tədbir təşkil edilib

AZƏRTAC 27-ci “ZOOM” Beynəlxalq Xəbər Görüntüləri Müsabiqəsinin birincisidir VİDEO

ADA Universitetində Bakı Kamera Orkestrinin konserti olub

“Həqiqətin onomastikası” kitabı rus dilində nəşr edilib

Naxçıvan görüşü bütün dünyaya Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığının məkrli planlara qarşı bir sədd olduğunu göstərdi - ŞƏRH

Xocalıda növbəti silah-sursat anbarı aşkar edilib VİDEO

Polis əməkdaşları üçün cüdo təlimi keçirilib

Azərbaycanla Türkiyənin birgə reallaşdırdığı layihələr regional məsələlərin həllinə təkan verir

Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Qənirə Paşayevanın səhhəti üzrə daha bir konsilium olub

Baş nazir Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatının Bakıda keçirilən tədbirlərində iştirak edən nazirlərlə görüşüb VİDEO

“Bülbül vokal məktəbi” adli filmin təqdimatı olub

2018-2019-cu illərdə Rumıniyanın Baş nazirinin müavini, ədliyyə naziri,Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Ana Birçaldan

Qarabağ işğal dövründə dünyanın ən çox hərbiləşmiş zonalarından birinə çevrilib - AÇIQLAMA

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı

Naxçıvanda imzalanan sənədlər vahid strateji planın ayrı-ayrı hissələrini birləşdirən halqadır - RƏY

Azərbaycan paracüdoçusu Bakıda keçirilən Qran-Pridə bürünc medal qazanıb

Xankəndiyə yanacaq daşıyan daha iki avtomobil göndərilib

Moldova parlamentinin sədri Ermənistanın müharibə cinayətləri barədə məlumatlandırılıb

Zəfər zirvəsinə yüksələn qəhrəmanlar – Xətai rayonunda tədbir

2012-2017-ci illərdə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Qəyyumlar Şurasının üzvü Rosen Plevnelievdən

Bakıda Türk Dövlətlərinin Diaspor Gənclərinin I Forumu işə başlayıb YENİLƏNİB

Heydər Əliyev Mərkəzində “Liderin ürəyi” sənədli filmi təqdim olunacaq

ARDNF-nin icraçı direktoru İspaniyada Suveren Fondların Beynəlxalq Forumunun illik iclasında iştirak edir

Oğuzda narkotik satışı ilə məşğul olan keçmiş məhkum saxlanılıb VİDEO

UNEC-də Türk ədəbiyyatı adları lüğətinin təqdimatı olub

UEFA Superkuboku uğrunda növbəti oyunun yeri bəlli olub

Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Naxçıvan görüşü Gürcüstan mediasının diqqət mərkəzində

DYP Anım Günü ilə bağlı müraciət edib

Ucqar kəndlərdən olan məktəbli qızlar üçün sosial ekskursiya təşkil edilib

Musiqi Mədəniyyəti Dövlət Muzeyində “Zəfərə doğru 44 gün” adlı tədbir keçirilib

UEFA-ya yeni vitse-prezident təyin olunub

Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

Türkmənistanın Prezidenti Zati-aliləri cənab Sərdar Berdiməhəmmədova

DİM-də rəqəmsal SAT imtahanı keçiriləcək

Vətən müharibəsi ilə əlaqədar əlilliyi olan daha 50-dək şəxs peşə-əmək reabilitasiyasına cəlb edilib

Avropa çempionatlarına ev sahibliyi edəcək ölkələr açıqlanıb

Aşqarlar Kimyası İnstitutunda tədbir: Vətən müharibəsi şəhidlərini hörmət və ehtiramla anırıq

Bosniya və Herseqovinanın Serb Respublikasının Prezidenti Milorad Dodikdən

Sumqayıt Tibb Mərkəzində Vətən müharibəsi qəhrəmanları anılıb

Qeyri-dəqiq məlumatlar insanların sağlamlıqları ilə bağlı səhv qərar verməsinə səbəb ola bilər

Zaqatalada şəhid ailələri diqqət və qayğı ilə əhatə olunublar

BDU-da “Başlıbel faciəsi: erməni vandalizminin izi ilə” mövzusunda maarifləndirmə tədbiri keçirilib

Qubada hüquqşünaslar maarifləndirici təlimlərə cəlb olunublar

Səfir Viktoriya Romero: Mərkəzlə Latın Amerikası səfirliklərinin birgə layihələri davam etdirilməlidir

® Məhsulların təhlükəsiz, sağlam çatdırılması necə təmin edilir?

TDT Kənd Təsərrüfatı Nazirlərinin II Toplantısının Yekun Bəyannaməsi qəbul olunub

Bu il Bakıda ICESCO-nun Regional ofisi açılacaq

Hamburqdakı azərbaycanlılar Ermənistanın terrorçu siyasəti ilə əlaqədar beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ediblər

® “Azerçay” “Bakı Böyük Dəbilqə 2023” turnirinə dəstək verdi

Parlamentdə Rəqabət Məcəlləsinin layihəsi ilə bağlı ictimai dinləmə keçirilib YENİLƏNİB

Çexiyanın enerji nümayəndələri təcrübələrini AERA-nın mütəxəssisləri ilə bölüşüblər

Rusiya və İran prezidentləri Qarabağ ətrafındakı məsələni müzakirə ediblər

Keçmiş məcburi köçkünlərin müraciətləri dinlənilib

Macarıstanla iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı məktəblilərlə görüşüb

Bakıda Türk Dövlətləri II Aqrobiznes Forumu çərçivəsində panel sessiyalar keçirilib

“Real Madrid”in türk futbolçusu yenidən zədələnib

Sentyabrın 26-na USD/AZN rəsmi məzənnəsi

Rusiyalı alim: Ermənistanda “miatsum” ideyasına kütləvi dəstək yoxdur

İlahiyyat İnstitutunda Anım Gününə həsr olunan film nümayiş etdirilib

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 9-cu Baş katibi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Ekmələddin İhsanoğludan

Qarabağı tərk edən ermənilərin təhlükəsiz və maneəsiz keçidi təşkil olunur VİDEO

ASAN könüllülərindən növbəti sosial təşəbbüs

Botanika İnstitutu Belarus Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlıq edəcək

“Heydər Əliyev İli”nə bp-nin töhfəsi

AzMİU-ya yeni qəbul olan tələbələrin ingilis dili bilikləri yoxlanılır

Bakı-Quba yolunun bir hissəsində təmir-bərpa işləri yekunlaşıb VİDEO

“DokuBaku” VII Beynəlxalq Sənədli Filmlər Festivalı başlayıb