Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

SİYASƏT

Ermənistanın Qarabağa göndərdiyi pullar nəyə xərclənir? – Araşdırma

Ermənistanın Qarabağa göndərdiyi pullar nəyə xərclənir? – Araşdırma

Bakı, 27 may, AZƏRTAC

Qarabağdakı qondarma rejimin mövcudluğunu qoruması üçün onun Ermənistan tərəfindən maliyyələşdirilməsi davam etdirilir. Ermənistan hökuməti bununla qondarma rejimi ayaqda saxlamağa və ondan siyasi təsir vasitəsi kimi istifadə etməyə çalışır. İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra qondarma rejimin iqtisadi resurslarının azalması onun Ermənistandan asılılığını daha da artırıb. Müharibədən sonra qondarma rejimin iqtisadi imkanlarının daralmasına baxmayaraq, o, Ermənistandan köçürülən vəsaitlər vasitəsilə əhalinin Qarabağda qalmasını təmin etməyə çalışır, eyni zamanda, “digər xərclər” adı altında gizlətdiyi vəsaitlər hesabına özünün korrupsiya əməllərini davam etdirir. Qondarma rejimin büdcə xərclərinin strukturu bunları deməyə əsas verir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu fikirlər Cənubi Qafqaz Tədqiqatlar Mərkəzinin (CQTM) baş elmi işçisi, iqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru Orxan Bağırovun “Ermənistanın Qarabağa göndərdiyi pullar nəyə xərclənir?” sərlövhəli araşdırmasında yer alıb.

Araşdırmada göstərilir ki, qondarma rejimin təqdim etdiyi statistik rəqəmlərə əsasən, 2022-ci ildə rejimin büdcə xərcləri 546,93 milyon dollar həcmində olub. 2023-cü ildə isə guya əvvəlki illə müqayisədə 7,64 milyon dollar və ya 1 faiz artırılaraq 554,57 milyon dollara çatdırılacaq (Cədvəl 1).

Cədvəl 1. Qondarma rejimin “büdcəsi”nin strukturu (milyon dollar)

 

2022

2023

Gəlirlər

467,14

478,99

Xərclər

546,93

554,57

Büdcə kəsri

79,79

75,57

Qeyd etmək lazımdır ki, qondarma rejimin büdcə gəlirlərinin əsaslı hissəsini Ermənistan tərəfindən “dövlətlərarası kredit” adı altında verilən vəsaitlər təşkil edir. Ermənistanın rəsmi məlumatlarına görə, 2022-ci ildə bu ölkədən Qarabağa 350 milyon dollar həcmində vəsait ayrılıb ki, bu da ümumi büdcə gəlirlərinin 74 faizini təşkil edib. 2023-cü ildə isə hazırkı məzənnə ilə hesabladıqda guya 372 milyon dollar vəsaitin ayrılacağı proqnozlaşdırılır. Bu da ümumi gəlirlərin 77 faizini təşkil edir. Dövlətlərarası kreditin faiz dərəcəsi 0,01 faiz səviyyəsində müəyyən edilir. Ümumiyyətlə, son illərdə Ermənistandan qondarma rejimə köçürülən vəsaitlər “kredit adı” altında verilsə də, sonradan hökuməti tərəfindən bağışlanılır.

Qondarma rejimin büdcə xərclərinin strukturuna baxdıqda məlum olur ki, xərclərin ən böyük hissəsi sosial müdafiə üçün ayrılır. Belə ki, 2022-ci ildə bu istiqamətə 133,23 milyon dollar ayrılıb ki, bu da ümumi xərclərin 24,4 faizini təşkil edib (Cədvəl 2). 2023-cü ildə sosial müdafiə xərclərinin daha da artırılaraq 187,99 milyon dollara çatdırılacağı gözlənilir ki, nəticədə onun ümumi xərclərdə payı 33,9 faizə qədər yüksələcək. Sosial istiqamətə böyük diqqətin ayrılması bir tərəfdən müharibədəki məğlubiyyətlə əlaqəlidirsə, digər tərəfdən qondarma rejimin əhalinin Qarabağı tərk etməsinin qarşısını almağa çalışdığını göstərir. Yəni, Ermənistan hökuməti sosial müdafiə xərclərini artırmaqla əhalinin Qarabağda qalmasını təmin etməyə çalışırlar. Bunu həm də müharibədən əvvəlki dövrlə müqayisədə sosial müdafiə xərclərinin kəskin artırılması sübut edir. Belə ki, 2020-ci ildə qondarma rejim sosial müdafiə istiqaməti üçün 55,5 milyon dollar ayırmışdı. Bu, 2023-cü ildə planlaşdırılan məbləğdən 3,4 dəfə azdır. Aydındır ki, bu artımda Ermənistanın milli valyutası dramın bahalaşması da rol oynayır. Lakin artımın çox kiçik hissəsi valyutanın bahalaşması ilə əlaqəlidir. Onu da nəzərə alsaq ki, artıq müharibədən 2 il yarımdan çox vaxt keçib və müharibə ilə əlaqəli sosial müdafiə problemlərinin əsas hissəsi həll edilib, o zaman xərclərin azaldılmasını gözləmək olardı. Bunun əksinə olaraq, xərclərin artması isə bir daha onu göstərir ki, əsas məqsəd əhalinin Qarabağda saxlanılmasıdır.

Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, Laçın dəhlizində ekoaksiyanın keçirilməsi nəticəsində qondarma rejimin iqtisadi və sosial vəziyyətinin pisləşməsi 2023-cü ildə büdcə layihəsinin tərtib edilməsində sosial müdafiə xərclərinin artırılmasına təsir göstərib. Bundan başqa, sosial müdafiə xərclərinin artırılmasına Qarabağda qanunsuz fəaliyyət göstərən “Base Metals” şirkətinə məxsus mis-molibden yatağının fəaliyyətinin dayandırılması da təsir edib. Çünki yataqda 1300-dək insan işləyirdi və hazırda onların əksəriyyəti işsiz qalıb. Qondarma rejim onların sosial təminatını gücləndirməyə məcburdur. Büdcə gəlirlərinin çox böyük hissəsinin Ermənistandan köçürülən vəsaitlər hesabına təmin edilməsi isə onu deməyə əsas verir ki, əhalinin Qarabağda qalmasında Ermənistan hökuməti birbaşa iştirak edir.

Cədvəl 2. Qondarma rejimin “büdcə xərcləri”nin strukturu (faizlə)

 

2022

2023

Publik xidmətlər

15,0%

15,0%

Müdafiə

0,9%

0,9%

Təhlükəsizlik, polis, prokurorluq, xilasetmə

8,6%

10,5%

İqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, yanacaq, enerji, nəqliyyat

10,2%

7,8%

Tikinti və kommunal xidmətlər

4,5%

3,1%

Səhiyyə

7,2%

6,2%

Təhsil

8,0%

7,2%

Sosial Müdafiə

24,4%

33,9%

Digər Xərclər

19,6%

13,8%

Qeyd olunur ki, 2022-ci ildə qondarma rejim büdcə xərclərinin 47,27 milyon dollarını və ya 8,6 faizini təhlükəsizlik, polis, prokurorluq, xilasetmə istiqaməti üzrə xərcləyib (Cədvəl 2). Cari il üçün isə bu istiqamətdə ayrılacaq vəsaitlərin həcmi artırılaraq 58.36 milyon dollara çatdırılıb. Nəticədə, bu istiqamətin büdcə xərclərində payı 10.5 faizə qədər artacaq. Təhlükəsizlik istiqamətində xərclərin artırılması qondarma rejimin bu istiqamətdə risklərin artacağını gözlədiyini deməyə əsas verir. Ona görə də bu istiqamətdə xərclər 10 milyon dollara qədər artırılacaq. Bu istiqamətə böyük həcmdə xərclərin ayrılmasını da əhalinin Qarabağda saxlanılmasına yönəldilən addım kimi qiymətləndirmək olar. Ona görə ki, əhalinin saxlanılmasını təmin etmək üçün onların sosial müdafiəsi ilə yanaşı, təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də vacibdir.

Təhlükəsizlik xərclərinin əksinə olaraq, 2023-cü ildə iqtisadiyyat, o cümlədən kənd təsərrüfatı, yanacaq, enerji və nəqliyyat istiqamətləri üzrə xərclərin azaldılması planlaşdırılır. Bu xərclər 2023-cü ildə 12,4 milyon dollar azaldılaraq 43,34 milyon səviyyəsinə endiriləcək və ümumi xərclərdə payı 10,2 faizdən 7,8 faizə qədər azalacaq (Cədvəl 2). Görünən odur ki, iqtisadi imkanlar məhdudlaşdığından bu istiqamətdə xərclərin artırılması qondarma rejim tərəfindən məqsədəuyğun hesab edilmir. Ona görə ki, İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra böyük həcmdə iqtisadi imkanlar, o cümlədən kənd təsərrüfatı və enerji resursları qondarma rejimin əlindən çıxıb və iqtisadi sahədə fəaliyyət imkanları daralıb. Buna görə də bu istiqamətdə xərclər azaldılaraq əvəzində təhlükəsizlik və sosial müdafiə istiqamətlərində xərclər artırılır. Bu da onu göstərir ki, qondarma rejim iqtisadiyyatın inkişafı hesabına deyil, süni şəkildə, yəni, təhlükəsizliyin və sosial müdafiənin Ermənistandan alınan vəsaitlər ilə təmin edilməsi sayəsində əhalinin Qarabağda saxlanılmasına çalışır. İstənilən halda, iqtisadi imkanlar olmadıqda gənc əhalinin uzunmüddətli dövrdə Qarabağda qalması real görünmür.

İqtisadi sahə ilə yanaşı, səhiyyə, təhsil, tikinti və kommunal xidmətlər istiqamətində də xərclərin azaldılması nəzərdə tutulub. Azalma nəticəsində ümumi xərclərdə təhsil xərclərinin payı 8 faizdən 7,2 faizə, səhiyyə xərclərinin payı isə 7,2 faizdən 6,2 faizə, tikinti və kommunal xidmətlər üzrə xərclərin payı isə 4,5 faizdən 3,1 faizə qədər azalmış olacaq. Diqqətçəkən məqam isə müdafiə xərclərinin həcminin çox kiçik olmasıdır. Qondarma rejimin təqdim etdiyi statistik rəqəmlərə görə, 2022-ci ildə müdafiə xərclərinin həcmi cəmi 5,07 milyon dollar səviyyəsində olub və bu da ümumi xərclərin 0,9 faizini təşkil edib. 2023-cü ildə də bu istiqamətdə ayrılacaq xərclərin həcmində dəyişiklik olmayacaq. Qarabağda hazırda minlərlə hərbçinin olması şəraitində müdafiə xərclərinin bu qədər az olması real görünmür. Martın 21-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinkenlə telefon danışığı zamanı deyib: “Ermənistanın Laçın yoluna köməkçi yoldan istifadə edərək Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi ərazilərimizdə qanunsuz hərbi daşımalar, şəxsi heyətin rotasiyasını həyata keçirməsi, habelə Ermənistan silahlı qüvvələrinin 10 minə yaxın hərbçisinin hələ də Azərbaycan ərazisində olması ciddi narahatlıq doğurur”. Digər tərəfdən Ermənistanda dövlət sertifikasiyasını keçmiş, müqavilə ilə işləyən hərbçilərə ayda hazırkı məzənnə ilə 1082 dollar əməkhaqqı verilir. Əgər ən pis halda 10 min hərbçinin yarısı ayda 1000 dollar məvacib alarsa, o zaman təkcə onların əməkhaqqı 5 milyon dollar edir. Hərbçilərin qidalanması, hərbi infrastrukturun saxlanılması və digər bu kimi xərclərin də olduğunu nəzərə aldıqda, hərbi xərclərin 5 milyon dollar səviyyəsində olmasının qeyri-mümkünlüyü ortaya çıxır.

Diqqətçəkən digər məqam isə təyinatı məlum olmayan “digər xərclər “kimi müəyyənləşdirilmiş xərclərin həcminin kifayət qədər böyük olmasıdır. Bu kateqoriya üzrə xərclər 2022-ci ildə 107 milyon dollar səviyyəsində olub və ümumi xərclərin 19,6 faizini təşkil edib. 2023-cü ildə bu xərclərin 76,4 milyon dollara qədər azaldılması nəzərdə tutulsa da, ümumi xərclərin kifayət qədər böyük hissəsini, yəni, 13,8 faizini təşkil edəcək. Qondarma rejimin təqdim etdiyi büdcə strukturunda bütün əsas xərc kateqoriyaları yer alıb. Yəni, istər müdafiə, istər təhlükəsizlik, istər iqtisadiyyat, istərsə də sosial istiqamət üzrə xərclər mövcuddur. Belə olan halda, yerdə qalan “digər xərclər”in həcminin kiçik olacağını gözləmək olardı. Lakin bu xərclərin həcminin böyük olması və ümumi xərclərdə payına görə ikinci ən böyük kateqoriya kimi çıxış etməsi bu xərclərin təyinatı ilə bağlı suallar yaradır. Bütün əsas xərclər qarşılandıqdan sonra “digər xərclər”in hansı istiqamətlər üzrə xərcləndiyi maraqlıdır. Büdcə strukturunda hərbi xərclərin həddən artıq az göstərilməsi “əlavə xərclər” kimi müəyyən edilən vəsaitlərin tərkibində hərbi istiqamətin mühüm olduğunu ehtimal etməyə əsas verir. Qondarma rejim hərbi xərcləri az göstərməklə orada çox sayda əsgərin olmadığını və Ermənistandan müqavilə əsasında muzdluların cəlb edilmədiyini göstərməyə çalışa bilər. Rejim bununla müdafiələrini özlərinin təmin etməsi mənzərəsini yaratmağa çalışır.

Bildirilir ki, eyni zamanda, qondarma rejimdə ən çox korrupsiyalaşmış və oradakı separatçılar tərəfindən vəsaitlərin mənimsənildiyi sektor müdafiə sektorudur. Bu yeyintilərin izini itirmək üçün də hərbi xərclərinin böyük hissəsinin “digər xərclər” kateqoriyasına daxil edilməsi mümkündür. Bundan başqa, qondarma rejimin mövcud olduğu ərazidə tikinti sektoru ən çox vəsaitlərin cəlb edildiyi və işçi qüvvəsini özündə cəmləmiş sahədir. Lakin bu sektorun kommunal xidmətlər ilə eyni kateqoriyaya salınmasına baxmayaraq, iki istiqamət birlikdə büdcədə kiçik paya sahibdir (2023-də 3,1 faiz). Halbuki, kommunal xidmətlər üçün də qondarma rejim böyük həcmdə pul xərcləməli olur. Ona görə də tikinti xərclərinin bir hissəsinin də “digər xərclər” kateqoriyası altında gizlədildiyini ehtimal etmək olar. Tikinti sektoru da korrupsiyanın geniş yayıldığı sektor olduğu üçün böyük ehtimalla qondarma rejim bu sektordakı yeyintilərin izini itirmək üçün bu sahədəki xərcləri büdcədə “digər xərclər” kateqoriyası üzrə rəsmiləşdirir. Ona görə də deyə bilərik ki, qondarma rejim daxilində korrupsiya vasitəsilə gəlir əldə edilməsi baxımından mübarizə məhz “digər xərclər” kateqoriyasına aid edilən vəsaitlər uğrunda gedir ki, bu vəsaitlər də qondarma qurumun xərclərinin kifayət qədər böyük hissəsini təşkil edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, 2023-cü ildə “digər xərclər”in əvvəlki illə müqayisədə azaldılaraq müəyyən edildiyi məbləğ (76,4 milyon dollar) belə müharibədən əvvəlki dövrlə müqayisədə yüksəkdir. Bu məbləği 2020-ci ildə “digər xərclər” istiqaməti üçün ayrılmış vəsaitlə müqayisə etsək, onun 53 faiz daha çox olduğunu görərik. Bu isə onu göstərir ki, qondarma rejimdə yeyintiyə gedən vəsaitlər 2021-ci illə müqayisədə 40 faiz azaldılsa belə, müharibədən əvvəlki dövrlə müqayisədə kifayət qədər yüksəkdir.

Büdcə xərclərinin strukturunun təhlili və 2023-cü ildə əvvəlki illə müqayisəsi onu göstərir ki, qondarma rejimin iki əsas məqsədi vardır. Birinci məqsəd özünün separatçı siyasətini davam etdirmək üçün əhalinin Qarabağda saxlanılmasını təmin etməkdir. Ona görə də cari ildə maliyyə resurslarının böyük hissəsinin bunun üçün səfərbər edilməsi planlaşdırılır. Bunun nəticəsidir ki, əhalinin Qarabağda qalmasına daha çox xidmət edən sosial müdafiə və təhlükəsizlik xərcləri ümumilikdə 2023-cü ildə 65,85 milyon dollar artırılacağı halda, iqtisadiyyat, tikinti və kommunal, səhiyyə və təhsil xərclərinin 28,23 milyon dollar azaldılması planlaşdırılır. Hətta Qarabağda yeyinti mənbəyi olan və “digər xərclər” kateqoriyasına aid edilən xərclərin də ciddi şəkildə azaldılması (31 milyon) planlaşdırılır.

İkinci məqsəd isə Ermənistandan köçürülən vəsaitlərin bir hissəsini korrupsiya əməllərinin davam etdirilməsi yolu ilə mənimsəməkdir. Buna görə də ən çox yeyintinin olduğu müdafiə və tikinti sektorlarının xərcləri ayrıca kateqoriya kimi büdcənin strukturunda çox az göstərilir. Əvəzində bu sahələrə ayrılan vəsaitlərin əsas hissəsi büdcənin “digər xərclər” kateqoriyasına daxil edilərək gizli şəkildə mənimsənilir.

 

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Müəlliflə əlaqə

Bakıda “Azərbaycan- Belarus: sərmayələr, ticarət və logistika” mövzusunda seminar keçiriləcək

Burkina-Fasoda 20-dən çox silahlı məhv edilib

Okeanın duzlaşması yosunların məhvinə səbəb ola bilər

Avropanın ən çirkli havası olan şəhərlərin adları açıqlanıb

Beynəlxalq Gəmiçilik Palatası yaxın gələcəkdə gəmilərin pilotsuz idarə olunmasının zəruriliyini bildirir

Azərbaycandan Aİ ölkələrinə metanol ixracı 26,6 faiz artıb

Hindistan “Google”a rəqib olacaq yeni tətbiq platformasını istifadəyə verib

Vaşinqton Polşa ordusunun modernləşdirilməsinə 2 milyard dollar kredit ayırıb

Azərbaycan səfiri İtaliyanın “Radicale” radiosunda Qarabağ həqiqətlərindən danışıb

İraqın təhlükəsizlik xidməti ölkənin şimal-şərqində İŞİD komandirini saxlayıb

Səkkiz ayda 140 qadın sahibkara 9,9 milyon manat güzəştli kredit verilib

Türkiyə mətbuatı prezidentlər İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Naxçıvan görüşünə geniş yer verib

Eldəniz Əzizli: Uğurlarımız bununla bitməyəcək

Braziliyanın xəbər agentliyində Qarabağ həqiqətlərindən danışılıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı

Rafiq Hüseynov: Bu komandanın üzvü olduğuma görə fəxr edirəm

Vüqar Rəhimzadə: Azərbaycan-Türkiyə birliyi Türk dünyasının həmrəyliyinə böyük töhfədir

Bakıda Qazax Dövlət Dram Teatrının 85 illiyi münasibətilə “İnan mənə” tamaşası təqdim olunub

Şirvanda şəhid ailələri ziyarət olunub

Xankəndidə benzin çəninin partlaması nəticəsində yaralananlara tibbi yardım göndərilib FOTO VİDEO

Cəlilabadda ağır yol qəzasında sürücü ölüb

“Əl-Cəzirə” telekanalında Qarabağda yaşayan ermənilərin reinteqrasiyası tədbirlərindən danışılıb

Xankəndidə yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

İsveçdə məsciddə güclü yanğın baş verib

“Qarabağ” “Qəbələ”yə qalib gələrək üçüncü pilləyə yüksəlib

Mərkəzi Aran RTİ ilə MDU-nun əməkdaşlığı çərçivəsində “Nümunəvi məktəb” modeli üçün meyarlar hazırlanacaq

Ermənistan üçün seçim: Ya sülh və “Qafqaz evi”, ya da “dəmir yumruq”

“Dövlət siyasətimizin və qələbəmizin uğurları” mövzusunda konfrans təşkil olunub

Baş prokuror Londonda işgüzar səfərdədir

Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının Naxçıvan səfərində bir çox vacib məqamlar var - ŞƏRH

Əziz Ələkbərli: Dünyanın müxtəlif ölkələrində Qərbi Azərbaycan İcmasının ofisləri yaradılır

Parlamentin daha bir komitəsinin payız sessiyası üçün iş planı təsdiqlənib

Qarabağ bölgəsində müsadirə edilmiş döyüş texnikası, silah və sursat - SİYAHI

Bakıda Türk Dövlətləri Təşkilatının kənd təsərrüfatı üzrə İşçi qrupunun III iclası keçirilib

Ukraynalı ekspert: Azərbaycanın ərazilərini azad etməsi Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən strategiyasının nəticəsidir

DQİDK sədri Gürcüstanda müsəlman din xadimləri ilə görüşüb

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana rəsmi səfəri başa çatıb VİDEO

Zığ qəsəbəsinin bir hissəsinə içməli suyun verilməsində məhdudiyyətlər olacaq

İqdır-Naxçıvan qaz xətti Muxtar Respublikanı etibarlı və dayanıqlı enerji ilə təmin edəcək - ŞƏRH

Ali qonağın şərəfinə rəsmi nahar

Parlamentdə Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı dinləmə: Erməni cinayətləri barədə saysız-hesabsız faktlar var

Ekspert:Türkiyə Prezidentinin səfəri Zəngəzur dəhlizini bloklamağa çalışan güclərə mesajdır

Məndən şəhid qoxusu gəlir…

“Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında” yeni qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə olunub

Azərbaycan boksçuları beynəlxalq turniri altı medalla başa vurublar

Türkiyə Prezidenti: Ermənistanın ona uzadılan sülh əlini tutmasını və səmimi addımlar atmasını gözləyirik

Ərdoğan: Azərbaycanlı qardaşlarımız Türk millətinin ədalət və mərhəmətini bütün dünyaya göstərdilər

Türk ekspert: İğdır-Naxçıvan qaz kəməri muxtar respublikanın enerji təminatında mühüm rol oynayacaq

Sentyabrın 18-dən 24-dək Azərbaycanda COVID-19 əleyhinə 282 doza vaksin vurulub

Ötən həftə Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına 229 yoluxma faktı qeydə alınıb

Türkiyə Prezidenti: İğdır-Naxçıvan qaz kəməri layihəsi Avropanın da enerji təhlükəsizliyinə töhfə verəcək

Rusiya XİN Qarabağ ətrafında və Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı bəyanatla çıxış edib

Elçin Cəfərov: Yunan-Roma güləşçilərimizin qazandığı nəticələr möhtəşəmdir

Bolqarıstanın Burqas vilayətindən idxal olunan heyvandarlıq məhsullarına məhdudiyyət qoyulub

Liviyada daşqından ən çox zərər çəkən Derna şəhərinin meri həbs olunub

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİ ADMİNİSTRASİYASININ VƏTƏNDAŞ QƏBULU MƏRKƏZİNDƏ 2023-cü ilin oktyabr ayında vətəndaşların qəbulu CƏDVƏLİ

“Süni İntellekt Satınalması üzrə Təlimatlar” layihəsinin təqdimatı keçirilib

Azərbaycan Respublikasının ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması barədə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin QƏRARI

Bu il vəkil qurumlarında 304 tələbə təcrübə keçib

Misirdə prezident seçkiləri dekabrın 10-12-də keçiriləcək

Prezident Ərdoğan: Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri dünyada bənzəri olmayan müstəsna səviyyədədir VİDEO

Azərbaycanın və Gürcüstanın dini qurumlarla iş üzrə dövlət qurumları əməkdaşlıq memorandumu imzalayıblar

Rəcəb Tayyib Ərdoğan: Naxçıvanın əldə etdiyi inkişafı qürurla müşahidə etdim

BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının sədri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Volkan Bozkırdan

Azərbaycan Prezidenti: Türkiyə ilə ticarət dövriyyəmizin artırılması istiqamətində önəmli addımlar atılıb

Beyləqanda pambıq yığımına başlanılıb

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının məlumatı

Azərbaycan beynəlxalq nüfuzlu texnologiya tədbirində təmsil olunub

Azərbaycan və Türkiyə prezidentləri Naxçıvan Bərpa-istehsalat hərbi kompleksinin açılışında iştirak ediblər YENİLƏNİB VİDEO

Prezident: Bu gün Azərbaycan-Türkiyə əlaqələri ən yüksək zirvədədir

Naftalanda Anım Günü ərəfəsində şəhid ailələri ziyarət edilib

Prezident İlham Əliyev: Qars-Naxçıvan dəmir yolunun inşasına dair niyyət protokolunun imzalanması tarixi hadisədir

Kəlbəcər rayonu ərazisində növbəti dəfə döyüş texnikası müsadirə edilib VİDEO

Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər YENİLƏNİB-2 VİDEO

“Səbail”in idman direktoru: Komandanın qarşısına avrokuboklara çıxmaq vəzifəsi qoyulmayıb

Rusiyanın Cənubu Qafqazda köçürmə siyasəti - Tarix İnstitutunda seminar

Prezident İlham Əliyevdən Ərdoğana: BMT-də Azərbaycanın maraqlarını ifadə edən bəyanatlarınız növbəti qardaşlıq addımıdır

Oxşar talelər

MSN-in Milli Aerokosmik Agentliyi ilə Türkiyənin Qazi Universiteti arasında əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb

Şərqşünaslıq İnstitutunda şəhidlərimizin xatirəsi anılıb

Azərbaycanın bölgələrində özünümaliyyələşdirmə səviyyəsi qiymətləndirilib

Prezident: Əminəm ki, Qarabağda yaşayan erməni əhalisinin Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya prosesi uğurla gedəcək

İlk dəfə Bülbülün adını daşıyan vokal məktəbi yaradılıb

Prezident: Qarabağ bölgəsində yaşayan insanlar milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycan vətəndaşlarıdır

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə Qırğızıstan arasında əməkdaşlığın aktual məsələləri ətrafında müzakirələr aparılıb

Prezident İlham Əliyev: Beş gün bundan əvvəl Azərbaycan öz suverenliyini tam təmin etmişdir VİDEO

Pedaqoji Universitetin 80 məzunu təhsillərini xarici ölkələrdə davam etdirir

Qlobal e-ticarət bazarlarını hədəfləyən KOB-lar üçün təlimlər keçiriləcək

Azərbaycan Prezidenti: Ermənistanın Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları var idi

Azərbaycan-Türkiyə sənədləri imzalanıb YENİLƏNİB VİDEO

Atropatena və Albaniya tarixinin öyrənilməsində müəyyən boşluqlar var - dəyirmi masa

Prezident İlham Əliyev: İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin çəkilişi əlaqələrimizə yeni təkan verəcək VİDEO

Moskva Azərbaycan və Türkiyə liderləri arasında görüşün regionda təhlükəsizliyə kömək edəcəyinə ümid edir

FHN-in əməkdaşları beynəlxalq xilasetmə çoxnövçülük yarışında iştirak ediblər

Azərbaycan beynəlxalq forumda təmsil olunub

Prezident İlham Əliyev və Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan İğdır-Naxçıvan qaz kəmərinin təməlinin qoyulması mərasimində iştirak ediblər  YENİLƏNİB VİDEO

Naxçıvanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə təkbətək görüşü olub  YENİLƏNİB VİDEO

Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları çərçivəsində 29 əcnəbi Azərbaycanda təhsil alacaq

“Qarabağ” – “Sumqayıt” oyununun stadionu dəyişdirilib

“Azəriqaz”ın nümayəndələri Şabranda sahibkarlarla görüşəcək