ÇEXİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VATSLAV HAVELƏ

26.10.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Çexiya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

26.10.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Moskvanın mərkəzində antiterror əməliyyatı aparılarkən çoxsaylı insan tələfatı olması xəbəri məni dərindən sarsıtdı. ...

AVSTRİYA RESPUBLİKASININ FEDERAL PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TOMAS KLESTİLƏ

25.10.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident, Avstriya Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB NURSULTAN NAZARBAYEVƏ

24.10.2002 [11:00]
Hörmətli Nursultan Abişoviç, Milli bayramınız – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Qazaxıstan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu gün Qazaxıstan dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi, demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi və dünya birliyinə inteqrasiya yolu ilə inamla gedir. ...

HÜSEYN CAVİDİN 120 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.10.2002 [12:00]
2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadənin) anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

22.10.2002 [15:30]
Çox hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının 11-ci ildönümü münasibətilə səmimi təbrikimi qəbul edin. ...

MACARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB FERENTS MADLA

22.10.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident, Macarıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

XƏZƏR DƏNİZİNDƏ AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XƏZƏR DƏNİZ GƏMİÇİLİYİNİN “MERKURİ-2” BƏRƏSİNİN QƏZAYA UĞRAMASI İLƏ ƏLAQƏDAR DÖVLƏT KOMİSSİYASININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.10.2002 [14:00]
2002-ci il oktyabrın 22-də Xəzər dənizində Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin “Merkuri-2” bərəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı xilasetmə işlərini təşkil etmək və hadisənin səbəblərini araşdırmaq məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİRZA OĞLU ƏLİYEVƏ

22.10.2002 [09:00]
Azərbaycan Respublikasının Müstəqillik günü münasibətilə Zati-alilərinizi böyük məmnuniyyətlə Küveyt dövlətinin xalqı adından və öz adımdan səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, dost xalqınıza davamlı tərəqqi və firavanlıq arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [19:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunduğuma görə Sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm.Azərbaycan mənim Vətənimdir və dünyanın idman meydanlarında onu şöhrətləndirməklə həmişə fəxr etmişəm. ...

VATİKAN DÖVLƏTİNİN BAŞÇISI PAPA II İOANN PAVEL HƏZRƏTLƏRİNƏ

21.10.2002 [19:05]
Möhtərəm Papa həzrətləri,Vatikan Dövlətinin milli bayramı – Müqəddəs taxta əyləşmə günü münsibətilə Sizi və bütün katolikləri səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi günü münasibətilə Vyetnam xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [14:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etməyə ürəkdən şadam. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [13:00]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu!Azərbaycan Respublikasının dövlət bayramı – Milli müstəqillik günü münasibətilə Tatarıstan Respublikasının çoxmillətli xalqı adından və şəxsən öz adımdan ən səmimi təbrikləri qəbul etməyinizi rica edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, 1993-cü ildə Siz Azərbaycan Respublikasının Prezidenti kimi fəxri vəzifə tutduğunuz vaxtdan bəri beynəlxalq ictimaiyyət arasında ölkənizin nüfuzu əhəmiyyətli dərəcədə artmağa başlamışdır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ QARDAŞIM HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [11:00]
Ölkənizin Dövlət müstəqilliyi günü münasibətilə fürsətdən istifadə edərək, Səudiyyə Ərəbistanı Məmləkətinin xalqı və hökuməti adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə ən səmimi təbriklərimi, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

21.10.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin Dövlət müstəqilliyi günü münasibətilə şəxsən Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi və arzularımı yetirir, xalqınıza firavanlıq və tərəqqi arzulayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ R.T.İBRAHİMOVUN İQAMƏTGAHI LONDON ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İRLANDİYA RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

19.10.2002 [20:05]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Rəfael Tofiq oğlu İbrahimov iqamətgahı London şəhərində olmaqla, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ R.T.İBRAHİMOVUN İQAMƏTGAHI LONDON ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSVEÇ KRALLIĞINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

19.10.2002 [20:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Rəfael Tofiq oğlu İbrahimov iqamətgahı London şəhərində olmaqla, ...