AXTARIŞ
AXTARIŞ NƏTİCƏLƏRİ

Yekun nəticələr: 978

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİ

29.01.2002 [14:15]
Yanvarın 25-də Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Moskva Dövlət Universitetinə gəldi. Dövlətimizin başçısını universitetin rektsoru Viktor Sadovniçi səmimiyyətlə qarşıladı. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİ

25.01.2002 [23:23]
Rusiyada dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev yanvarın 25-də “Naməlum əsgər” xatirə abidəsinin yerləşdiyi Aleksandr bağına gəldi. ...

BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ MDU-nun REKTORU İLƏ GÖRÜŞ

20.08.2001 [22:22]
Bakı Dövlət Universitetində professor-müəllim heyətinin və M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin bu məşhur ali məktəbin rektoru, Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Viktor Sadovniçi ilə görüşü keçirilmişdir ...