Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

RƏSMİ SƏNƏDLƏR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə Tailand xalqı adından və şəxsən öz adımdan Sizi ürəkdən təbrik edirəm, Zati-alilərinizə xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayır, Azərbaycan Respublikasına və onun xalqına əmin-amanlıq və çiçəklənmə arzulayıram.

Pumipon Adulyadet

Tailandın kralı

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin