Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyi

İQTİSADİYYAT

İcbari Sığorta Bürosu icbari sığortası olmayan avtomobillərlə sağlamlığına zərər vurulmuş vətəndaşlara kompensasiya verir

İcbari Sığorta Bürosu icbari sığortası olmayan avtomobillərlə sağlamlığına zərər vurulmuş vətəndaşlara kompensasiya verir

Bakı, 1 iyun, AZƏRTAC

İcbari Sığorta Bürosu naməlum, oğurlanmış və ya icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitələri ilə sağlamlığına zərər vurulmuş vətəndaşları kompensasiya ödənişi ilə təmin edir.

İcbari Sığorta Bürosundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, hazırda ölkənin avtomobil parkının əhəmiyyətli hissəsi icbari sığortaya cəlb olunub və icbari qaydada sığortalanmış avtonəqliyyat vasitələrinin törətdiyi yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində zərərçəkən üçüncü şəxslərin sığorta təminatı sığorta şirkətləri tərəfindən qarşılanır. Bununla yanaşı, icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitələrinin səbəb olduğu yol qəzalarında da hər il müəyyən sayda vətəndaşlar bu və ya digər dərəcədə bədən xəsarəti alır, hətta həyatını itirir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində naməlum, oğurlanmış və ya icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitələrinin səbəb olduğu yol-nəqliyyat hadisələri nəticəsində sağlamlığına zərər dəymiş və ya həyatını itirmiş vətəndaşlar üçün kompensasiya ödənişlərinin verilməsi mexanizmi nəzərdə tutulub. Bu mexanizmin icrası “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən İcbari Siğorta Bürosu tərəfindən təmin edilir.

Sağlamlığa dəyən zərər, bu cür zərər üzrə sığorta məbləği və büro tərəfindən ödənilən kompensasiya ödənişinin sığorta məbləğinə nisbəti sözügedən Qanunda (14 və 56-cı maddələr) müəyyən edilib.

Kompensasiya ödənişi kimlərə və hansı hallarda verilir? Qanuna əsasən, naməlum, oğurlanmış və ya icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitəsi ilə törədilmiş yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sağlamlığına zərər dəymiş üçüncü şəxslər İcbari Sığorta Bürosundan kompensasiya ödənişini tələb etmək və almaq hüququna malik olan şəxslər hesab olunur. Hadisə nəticəsində şəxsin ölməsi halında bu hüquq onun ailə üzvlərinə keçir. Qanuna əsasən ailə üzvləri dedikdə şəxsin uşaqları (övladlığa götürülmüş uşaqları), ölümündən sonra doğulmuş uşaqları, arvadı (əri), valideynləri (övladlığa götürənləri) başa düşülür.

Kompensasiya ödənişi almaq üçün İcbari Sığorta Bürosuna müraciət etməyin başlıca şərti həmin ödənişin verilməsinə əsas olan hadisə barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş yekun qərarının olmasıdır. Digər mühüm şərt isə ondan ibarətdir ki, zərərçəkənin sağlamlığına vurulmuş zərərin əvəzi zərərvuran tərəfindən tam və ya qismən ödənilməmiş olsun.

Kompensasiya ödənişi almaq üçün nadürüst “vasitəçilərlə” əməkdaşlıq etməyin: münasibətlərinizi etibarnamə üzrə deyil, notarial qaydada təsdiqlənmiş müqavilə ilə rəsmiləşdirin.

Büroya kompensasiya ödənişi ilə bağlı müraciət etmək və ödəniş düşdüyü halda onu almaq mürəkkəb proses deyil Bunun üçün qanunvericiliklə siyahısı müəyyən edilmiş sənədlərin toplanması və büroya təqdim edilməsi yetərlidir. Bunu zərərçəkmişin özü (ailə üzvləri), yaxud da onun adından qanuni əsaslarla çıxış edən nümayəndəsi edə bilər. İcbari Sığorta Bürosu tövsiyə edir ki, bu və ya digər səbəblərdən vətəndaşlar büroya şəxsən müraciət etmədiyi hallarda bu işi peşəkar hüquq xidmətləri göstərən vasitəçilərə həvalə etsinlər və tərəflər arasında yaranan mülki münasibətlər göstəriləcək xidmətlərə görə bütün şərtlərin, eləcə də ağlabatan məbləğdə müəyyən edilmiş xidmət haqqının aydın əks olunduğu və notarial qaydada təsdiqlənmiş müqavilə ilə rəsmiləşdirilsin. Əfsuslar olsun ki, bəzi hallarda zərərçəkənlərin düşdüyü durumun həssaslığından, eləcə də onların məlumatlı olmamasından sui-istifadə edən, son məqsədi zərərçəkənə düşə biləcək kompensasiya ödənişinin bir hissəsini (hətta yarısını və ya daha çox qismini) qanunsuz yolla mənimsəmək olan dələduz “vasitəçilər” peyda olur və vətəndaşları aldatmaq yolu ilə guya bürodan kompensasiyanın alınması prosesinin mürəkkəbliyini, hətta mümkünsüzlüyünü iddia edərək vətəndaşları onların adından vasitəçi kimi çıxış etməyə razı salırlar. Adətən bu cür “vasitəçilər” vətəndaşın verdiyi etibarnamə əsasında hərəkət edirlər və tərəflər arasında münasibətləri tənzimləyən hər hansı hüquqi razılaşma və ya müqavilə mövcud olmur. Burada digər acınacaqlı məqam isə ondan ibarətdir ki, vasitəçiyə etibarnamə verərkən vətəndaşlar əksər hallarda etibarnamənin əhatə etdiyi hüquqların dairəsinə diqqət etməyərək tələb olunandan daha geniş səlahiyyətlər verən etibarnamə təqdim edirlər, bununla da vasitəçiyə təmsilçilik hüququ ilə yanaşı, özlərinin adından maliyyə əməliyyatları aparmaq hüququnu da ötürmüş olurlar.

İcbari Sığorta Bürosu heç bir halda kompensasiya ödənişlərini vasitəçilərə ödəmir. Bütün ödənişlər yalnız zərərçəkənlərin (və ya onların müraciət etmiş ailə üzvlərinin) adına (poçt vasitəsilə) və ya bank hesabına (olduqda) edilir. Lakin vətəndaşlar bilməlidirlər ki, müqavilə ilə bərkidilməyən münasibətlər nadürüst vasitəçinin vətəndaşı ona çatmalı olan kompensasiya ödənişinin müəyyən hissəsindən qanunsuz olaraq məhrum etməsi ilə nəticələnə bilər. Belə ki, əgər zərərçəkənin adından çıxış edən vasitəçi müqavilə ilə deyil, etibarnamə üzrə hərəkət edirsə və etibarnamənin əhatə etdiyi hüquqların dairəsi yalnız təmsilçiliklə məhdudlaşdırılmamışdırsa, bu halda həmin şəxs etibarnaməyə uyğun olaraq zərərçəkənə çatacaq vəsaiti almaq və onun üzərində sərəncam vermək səlahiyyətinə də malik olur. Bir sıra hallarda vasitəçilər bundan sui-istifadə edərək dələduzluq edir və vətəndaşa çatacaq həmin vəsaitin əhəmiyyətli hissəsini mənimsəyir, zərərçəkənə isə özlərinin istəyinə görə bir məbləği verərək yalnız bu qədər kompensasiya ödənildiyini söyləyirlər. Zərərçəkənlər isə bunun fərqinə varmayaraq nəticədə özlərinin də xəbəri olmadan bu cür nadürüst vasitəçilərin qurbanına çevrilmiş olur.

İcbari Sığorta Bürosu vətəndaşları qəti şəkildə bu cür dələduz vasitəçilərin toruna düşməməyə və vasitəçi ilə mülki münasibətlərini yalnız öncədən bağlanılan və notarial qaydada təsdiqlənmiş ikitərəfli müqavilə ilə rəsmiləşdirməyə çağırır. Büro vətəndaşların nəzərinə çatdırır ki, hər hansı səbəbdən kompensasiya ödənişi ilə bağlı büroya şəxsən müraciət edə bilmədikdə, eləcə də vasitəçi ilə müqavilə bağlamaq mümkün olmadıqda, vasitəçiyə veriləcək etibarnamə ona yalnız zərərçəkəni büro qarşısında təmsil etmək hüququ verməli, vasitəçiyə daha geniş səlahiyyətlər həvalə etməməlidir, əks halda yuxarıda təsvir edilən arzuolunmaz halların baş verməsi ehtimalı mövcud olacaqdır. Zərərçəkənlə vasitəçi arasında bağlanılan ikitərəfli müqavilə əsasında əməkdaşlıq isə bu kimi mənfi halları istisna edir, belə ki bu zaman vasitəçinin zərərçəkənə ödənilən kompensasiyanı almaq imkanı olmur və ona yalnız öncədən razılaşdırılmış və müqavilədə qeyd olunmuş xidmət haqqı çatır. Həmçinin, etibarnamədən fərqli olaraq müqavilə tərəflər arasında mülki münasibətləri dəqiq müəyyən edir, eləcə də vasitəçinin zərərçəkənə göstərdiyi hüquqi xidmətlərin keyfiyyətinə dair sonradan yarana biləcək mübahisələrin hüquqi müstəvidə həlli üçün zəmin yaradır.

Əlavə olaraq, büro bəyan edir ki, bütün hallarda – istər zərərçəkənin özünün (ailə üzvlərinin), istərsə də onu təmsil edən vasitəçinin müraciət etməsi halında, büro, tamamilə təmənnasız olaraq, müraciət etmiş şəxslərə kompensasiya ödənişinin alınması prosesi ilə bağlı lazımi dəstəyi və istiqamətləndirməni təmin edir.

Zamanında zərərvuran şəxsə qarşı iddianın qaldırılmaması gələcəkdə bürodan kompensasiya ödənişinin alınmasını əngəlləyə bilər.

Bəzi hallarda zərərçəkən ibtidai istintaq və ya məhkəmə araşdırması dövründə zərərvuran şəxsə qarşı ona dəymiş zərərlə bağlı hər hansı iddia qaldırmır və müvafiq olaraq rəsmi sənədlərdə də zərərçəkənin iddiasının olmaması əksini tapır. Təbii ki, bunu zərərçəkənlərin düşdüyü durumun həssaslığı, bəzən onların qarşı tərəfə mərhəmət göstərməsi, bəzən də məlumatsız olmaları ilə əlaqələndirmək mümkündür. Lakin sonradan Büroya kompensasiya ödənişi almaq üçün müraciət edən bu cür zərərçəkənlər və ya onların vasitəçiləri bilməlidirlər ki, bu hal onların kompensasiya ödənişi almasını əngəlləyə və ödənişin verilməsindən qanuni əsaslarla imtinaya səbəb ola bilər.

Kompensasiya ödənişləri zərərçəkmiş qismində tanınan şəxslərə verilə bilər.

Bəzi hallarda isə vətəndaşlar istintaq zamanı zərərçəkmiş qismində deyil, şahid kimi tanınır və sonradan büroya müraciət edərək kompensasiya ödənişi almaq niyyətində olurlar. İcbari Sığorta Bürosu bəyan edir ki, kompensasiya ödənişləri istintaq və ya məhkəmə orqanları tərəfindən zərərçəkmiş qismində tanınan şəxslərə verilə bilər.

Naməlum, oğurlanmış və ya icbari sığorta müqaviləsi olmayan avtonəqliyyat vasitəsinin səbəb olduğu yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində sağlamlığa dəymiş zərərlə bağlı kompensasiya ödənişinin alınması üçün İcbari Sığorta Bürosuna müraciət edərkən aşağıdakı vacib məqamları nəzərə alın: kompensasiya ödənişi almaq üçün büroya şəxsən müraciət edin; Əgər kompensasiya ödənişinin alınması prosesi ilə bağlı sizə əlavə hüquqi xidmətlərin lazım olacağı qənaətinə gəlsəniz, yalnız bu zaman analoji xidmətləri təqdim edən vasitəçi ilə ünsiyyətə keçməyiniz tövsiyə olunur; əməkdaşlıq edəcəyiniz vasitəçi ilə mülki münasibətlərinizi müqavilə ilə rəsmiləşdirin. Müqavilənin bütün şərtləri və vasitəçiyə ödəniləcək xidmət haqqını aydın əks etdirməsini və notarial qaydada təsdiqlənmiş olmasını tələb edin; hər hansı səbəbdən büroya şəxsən müraciət edə bilmədikdə, eləcə də vasitəçi ilə müqavilə bağlamaq mümkün olmadıqda, ona verəcəyiniz etibarnaməni büro qarşısında sizi yalnız təmsil etmə hüququ ilə məhdudlaşdırın. Daha geniş səlahiyyətlər həvalə edən etibarnamə verməklə bəzi nadürüst vasitəçilərin dələduzluq əməllərinin qurbanı ola bilərsiniz; istər şəxsən, istərsə də vasitəçinizlə müraciət etdiyiniz hallarda, büronun əməkdaşları proses boyu sizi və ya nümayəndənizi təmənnasız şəkildə istiqamətləndirəcəklər; vasitəçinizlə yanaşı özünüz də büronun əməkdaşları ilə ilkin görüşlərdə iştirak etməyə çalışın və sizi maraqlandıran sualları birbaşa büronun əməkdaşlarına verin; yalnız yol-nəqliyyat hadisəsi üzrə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş yekun qərarından sonra kompensasiya ödənişinin alınması ilə bağlı büroya müraciət etmək olar. Qanunla müəyyən olunan bu tələb kompensasiya ödənişinin verilməsi üçün əsasdır;

Büro tərəfindən verilən kompensasiya ödənişini yalnız şəxsən qəbul edin, hər hansı şəxsə bunu həvalə etməyin.

Xəbəri sosial şəbəkələrdə paylaşın

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin

Xocalı soyqırımına aparan hadisələr – Şahidin dili ilə

Xarici dil fənnindən danışıq bloku üzrə imtahan verəcək şəxslərin nəzərinə

AYİB avtotransformator avadanlığı almaq üçün Azərbaycana kredit verəcək

Azərbaycan Respublikasının dəniz sərhədini pozan şəxslər saxlanılıb

MDB dövlət başçılarının növbəti görüşü may ayında Aşqabadda keçiriləcək

Ali Məclisin yaz sessiyasının növbəti plenar iclası keçirilib

Rusiyada “Quran”ı yandıran şəxsə hökm oxunub

Bakıdakı Dünya Kubokunda Azərbaycanı təmsil edəcək idman gimnastları müəyyənləşib

Rüstəm Orucov: Avropa Cüdo Birliyində fəaliyyətimi davam etdirməyi düşünürəm

Məhəmməd Füzuli yaradıcılığı Almaniyanın ədəbiyyat portalında

Yeni Kaledoniyanın kanak xalqının nümayəndələri müstəqillikləri tələbi ilə Parisdə bir araya gəliblər

Qərbi Ukrayna Universitetinin tələbələri üçün Azərbaycan haqqında leksiya keçirilib

Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi Budapeştdə də anılıb

Nəsimi və Binəqədi rayonları üzrə sertifikatlaşdırma ilə bağlı görüş keçirilib

Azərbaycanın daha bir cüdo hakimi "A" kateqoriyası alıb

Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq

Filarmoniyada növbəti abonement konsertlər təşkil edilib

İsveç millisinin futbolçusu süni tənəffüs aparatına qoşulub

“MWC 2024” sərgisində HONOR süni intellekt texnologiyalarına əsaslanan inqilabi MagicBook Pro 16 noutbukunu təqdim edib

Novruzun ilk müjdəçisi – su çərşənbəsində isə 7 dərəcəyədək isti müşahidə olunur

Ali Məhkəmə məhkəmə qərarı ilə təsdiq edilmiş barışıq sazişinin etibarsızlığı barədə iddianın mümkünlüyünə aydınlıq gətirib

“Barselona” Dani Alvesin adını əfsanələr siyahısından çıxarıb

Sahibkarlar üçün 7 sahə üzrə daxili bazar araşdırması aparılır

FHN: Ötən sutka ərzində 1-i azyaşlı olmaqla 7 nəfər xilas edilib

BDU və Bartın Universitetinin birgə konfransı: “Xocalı: soyqırımından zəfərə”

Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzi: Narkotik istifadəçiləri arasında İİV-ə yoluxanların sayı 2 dəfə azalıb

Ötən il nağdsız valyuta bazarında aparılan əməliyyatların həcmi açıqlanıb

Naxçıvanda faqot ifaçısı Ümüd Musayevin solo konserti olacaq

Ermənistan Rusiya sərhədçilərinin Zvartnots aeroportunda fəaliyyətini dayandırmasını istəyir

Beynəlxalq olimpiadada Azərbaycanı təmsil edəcək şagirdlərin adları açıqlanıb

Yurgen Klopp “Liverpul”un tarixinə düşüb

Mərkəzi Bank ötən il müxtəlif müddətli 125 not hərracı keçirib

“Caspian Agro” və “Interfood Azerbaijan” sərgiləri bu ilin mayında baş tutacaq

QDİƏT PA: Yaxın gələcəkdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin AŞPA-da səsvermə hüququnun bərpa olunacağına ümid edirik

Minlərlə polşalı fermer yürüş keçirmək üçün Varşavaya axışır

Veteran futbolçu: “Neftçi” vacib xallar itirdi, “Qarabağ”ın rəqibi yoxdur

Prezident İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Həcc və Ümrə nazirini qəbul edib  YENİLƏNİB

İyirmi bir il əvvəl törədilmiş qəsdən adam öldürmə cinayətinin üstü açılıb

Emin Qəhrəmanovun əsərində Xocalı faciəsi

“Hizbullah” İsrail istiqamətində onlarla raket atıb

® “Birbank Biznes”lə biznes həyatınız rahat və sürətlidir

DİM buraxılış imtahanı verəcək şagirdlərə müraciət edib

Rusiyadan baxış: Paşinyanın indiki manipulyatorlarını Ermənistanın və onun xalqının taleyi maraqlandırmır

AMB: Bugünkü hərracda tələb 105 milyonu ötüb

Əlilliyi olan şəxslərin əl işlərinin satış-sərgisi təşkil edilib

Qadınlar gündə 3600 addım atmaqla ürək çatışmazlığı riskini azalda bilərlər

Azərbaycan Həndbol Federasiyasının rəsmisi yeni təyinat alıb

Yaponiyada elektromobil akkumulyatorunun ömrünü uzadan texnologiyalar hazırlanıb

BMU məzunu Böyük Britaniyada Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirib

F.T.Əhmədovun Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri təyin edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

Dövlət Xidməti: Ötən il ümumi satınalmaların sayı 13 faiz artıb

Azərbaycan Boks Federasiyasına yeni vitse-prezident seçilib

Bakıda 15 yaşlı uşaq avtobus sürdü, atası cəzalandırıldı

Sankt-Peterburqda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Paytaxt məktəblərində işə qəbul müsabiqəsinin müsahibə mərhələsi başa çatıb

Şabranda KİA aşıb, 3 nəfər xəsarət alıb

Ronaldu nalayiq jestə görə diskvalifikasiya edilə bilər

Şamaxıda keçirilən düşərgədə gənclər narkotik vasitələrdən istifadənin risk amilləri barədə məlumatlandırılıb

Dövlət İmtahan Mərkəzi “Abituriyent” jurnalının 1-ci nömrəsini nəşr edib

Qırğızıstanda qar uçqunu nəticəsində dörd əcnəbi turist həlak olub

Astanada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Astarada mərhum jurnalist Şakir Yaqubovun xatirə guşəsi yaradılıb

Azərbaycan Boks Federasiyasında ötən ilin yekunları və yeni hədəflər müzakirə edilib

Rusiya, Azərbaycan və İran elektrik sistemlərinin birləşdirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparır

Bayden gələn həftə Qəzzada atəşkəsin başlayacağına ümid edir

Beynəlxalq Türk Akademiyasının Türkmənistan və Qırğızıstanla birgə keçirdiyi layihələr müzakirə edilib

Xankəndidə uşaq bağçasının zirzəmisindən xeyli silah-sursat tapılıb

® “STP Şirkətlər Qrupu” istehsal sahələrində enerji və su sərfiyyatına necə qənaət edir?

BMT 2025-ci ildə Dünya Sosial Sammiti keçirmək niyyətindədir

Baş Dövlət Yol Polisi idarəsindən valideynlərə ÇAĞIRIŞ

Xidmət rəisi vətəndaşların müraciətlərini dinləyib

Husilər Avropa və Asiyanı birləşdirən dörd sualtı internet kabelini zədələyiblər

Təhsildə inkişaf və innovasiyalar üzrə VIII qrant müsabiqəsinə sənəd qəbulu başlanır

Azərbaycan Voleybol Federasiyasının rəsmisi final oyununa təyinat alıb

ADAU-nun tələbələrinə heyvan sağlamlığı və baytarlıq nəzarəti ilə əlaqədar məlumat verilib

İqtisadiyyat nazirinin müavini Sabirabad şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək

Azərbaycan Premyer Liqasında daha iki turun proqramı bəlli olub

Təbrizdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb

Ombudsman 2023-cü il üzrə məruzəsini təqdim edib

“YAŞAT” Fondu şəhidin anasının gözündə aparılan əməliyyatların xərclərini ödəyib

Peruda xilasetmə missiyasını yerinə yetirən iki polis həyatını itirib

Dünya birjalarında neft bahalaşıb

Nyukasl və quş qripi xəstəliyi ilə bağlı bəzi ərazilərə tətbiq edilmiş məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb

Nizami rayonunda oğurluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

İƏT Xocalı soyqırımının 32-ci ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

ADA Universiteti Özbəkistanda beynəlxalq təhsil proqramlarını təqdim edib

Sabunçu rayonunda oğurluğa görə axtarışda olan şəxs saxlanılıb

DİN: Fevralın 26-da 53 cinayətin açılması təmin edilib

AZAL Türkiyənin bir sıra istiqamətləri üzrə yeni aksiyaya start verir

Novruz çərşənbələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına dair Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edib

Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının və digər idarəetmə qurumlarının rəhbərləri tərəfindən 2024-cü ilin mart ayında şəhər və rayonlarda keçiriləcək vətəndaşların qəbulu CƏDVƏLİ

Su çərşənbəsi mif və reallığın əlamətlərini ayinlərdə yaşadır

HONOR “MWC 2024”-də hər ssenarisi “AI” ilə gücləndirilmiş yeni strategiyasını təqdim edir

Konstitusiya Məhkəməsinin Plenumunun iclasında Ali Məhkəmənin müraciəti əsasında konstitusiya işinə baxılıb

HDQ-nin Dəniz xüsusi təyinatlıları ilə təlim məşqləri keçirilib, zərbə PUA-sı tətbiq edilib VİDEO

Azərbaycan neftinin qiyməti 86,01 dollar olub

Alman-Azərbaycan Xarici Ticarət Palatasının İdarə Heyətini sədri Anar Həsənov və İdarə Heyətinin icraçı üzvü Tobias Baumanndan

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəsi Bik Lumdan

Lənkəran sakinləri Yardımlıda 15 kiloqram narkotiklə saxlanılıblar VİDEO

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Filippo Qrandidən