TACİKİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB EMOMƏLİ RƏHMONOVA

04.10.2002 [09:00]
Hörmətli Emoməli Şəripoviç, Əlamətdar yubileyiniz – anadan olmağınızın 50 illiyi münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz Tacikistan xalqına mürəkkəb tarixi bir zamanda başçılıq etdiniz. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

03.10.2002 [11:00]
Zati-aliləri, Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfərim zamanı bu il sentyabrın 11-də Sizinlə görüşü böyük məmnunluqla və minnətdarlıqla xatırlayıram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

02.10.2002 [19:00]
Hörmətli cənab Prezident, Əziz Dost! Xarici İşlər üzrə Dövlət Katibi cənab Röno Müzelyenin ölkənizə səfərindən istifadə edərək, mən Fransa və Azərbaycan arasındakı əlaqələrə bütövlükdə verdiyim qiyməti bir daha Sizə bildirmək istəyirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

02.10.2002 [17:30]
Möhtərəm cənab Prezident! Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin yaradıcısı kimi Sizin tarixi reallığı bərpa edən 17 iyul 1998-ci il tarixli Sərəncamınıza müvafiq olaraq, hər il oktyabr ayının 1-nin prokurorluq işçilərinin peşə bayramı kimi qeyd edilməsi ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GERHARD ŞRÖDERƏ

02.10.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Kansler, Almaniya Federativ Respublikasının milli bayramı – Alman birliyi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YOHANNES RAUYA

02.10.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin milli bayramı – Alman birliyi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

NİGERİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB OLUSEQUN OBASANCOYA

30.09.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Prezident, Ölkənizin milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TSZYAN TSZEMİNƏ

30.09.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Sədr, Ölkənizin milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ABDULAY VADA

28.09.2002 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident, Afrikanın qərb sahilində ölkənizə məxsus bərənin aşması nəticəsində çoxlu sayda həmvətəninizin həlak olması məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLACUDDİN ƏHMƏDƏ

27.09.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Prezident, Banqladeş Xalq Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.Azərbaycan ilə Banqladeş arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.09.2002 [16:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Məni Azərbaycan Respublikasının yüksək mükafata– “Şöhrət” ordeni ilə təltif etməyinizə görə Zati-alilərinizə dərin təşəkkür edir, elmi fəaliyyətimə böyük qiymət verdiyiniz üçün Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

25.09.2002 [18:00]
Zati-aliləri! Bu gün Azərbaycanda hamımız üçün olduqca əhəmiyyətli bir gündür. Mən bp şirkəti və tərəfdaşlarımız adından Sizi və bütün Azərbaycan neftçilərini ölkənin əlamətdar bayramı – “Neftçilər Günü” münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ŞİMALİ OSETİYA – ALANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB ALEKSANDR DZASOXOVA

25.09.2002 [17:00]
Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç, Karmadon dərəsindəki təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GERHARD ŞRÖDERƏ

25.09.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Kansler,Başçılıq etdiyiniz partiyanın parlament seçkilərində qazandığı qələbə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu qələbə xalqınızın Sizə inam və etimadının bariz nümunəsidir. ...

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİNİN PREZİDENTİ ƏLAHƏZRƏT  ŞEYX ZƏİD BİN SULTAN AL NƏHƏYYANA

25.09.2002 [15:00]
Əlahəzrət, Bacınız Şeyxə Məryəm bint Sultan Al Nəhəyyanın vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

25.09.2002 [13:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Şimali Osetiyada təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi.Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AVRASİYA DÖVLƏTLƏRİ BEŞİNCİ İQTİSADİ SAMMİTİNİN İŞTİRAKÇILARINA

24.09.2002 [11:00]
Hörmətli Sammit iştirakçıları! Sizi – Avrasiya dövlətləri Beşinci İqtisadi Zirvə Toplantısının bütün iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayır və toplantının işinə uğurlar diləyirəm. ...

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI MƏMLƏKƏTİNİN VƏLİƏHDİ ƏLAHƏZRƏT  ABDULLAH İBN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

21.09.2002 [12:00]
Əlahəzrət, Səudiyyə Ərəbistanı Məmləkətinin milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı mehriban dostluq münasibətləri xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq əbədi yaşayacaqdır. ...

İKİ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADİMİ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT FƏHD İBN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

21.09.2002 [11:00]
Əlahəzrət, Ölkənizin milli bayramı – Məmləkət elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münasibətlərə böyük əhəmiyyət verirəm. ...