QAMBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YƏHYA CAMMEYƏ

16.02.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qambiya Respublikasının milli bayramı - Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Qambiya xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ...

LİTVA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VALDAS ADAMKUSA

15.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident, Litva Respublikasının milli bayramı – Litva dövlətinin bərpası günü münasibətilə Sizi və bütün Litva xalqını təbrik edirəm. ...

ПРЕЗИДЕНТУ ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ СЕЙЕДУ МОХАММАДУ ХАТАМИ

12.02.2002 [13:00]
Уважаемый господин Президент, С чувством глубокой скорби я воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате авиакатастрофы пассажирского самолета недалеко от города Хоррамабад. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

12.02.2002 [10:10]
Hörmətli cənab prezident,Xorrəmabad şəhəri yaxınlığında sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ DİNİ RƏHBƏRİ AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMENEİ HƏZRƏTLƏRİNƏ

12.02.2002 [10:00]
Möhtərəm qardaşım,Xorrəmabad şəhəri yaxınlığında təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

09.02.2002 [14:00]
Ülyahəzrət,Bacınız – şahzadə xanım Marqaretin vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ALİ DİNİ RƏHBƏRİ AYƏTULLAH SEYİD ƏLİ XAMENEİ HƏZRƏTLƏRİNƏ

09.02.2002 [13:00]
Möhtərəm qardaşım,İran İslam Respublikasının milli bayramı- İnqilab günü münasibətilə Sizi və qardaş İran xalqını təbrik edirəm. Ölkələrimiz ...

İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİYƏ

09.02.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident, İran İslam Respublikasının milli bayramı – İnqilab günü münasibətilə Sizi və bütün İran xalqını təbrik edirəm. Dərin tarixi kökləri ilə bir-birinə yaxın olan ölkələrimiz arasındakı mehriban qonşuluq, dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. ...

UKRAYNA PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB LEONİD KUÇMAYA

08.02.2002 [23:00]
Hörmətli Leonid Daniloviç, Azərbaycan ilə Ukrayna arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Şadam ki, bu g ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ REZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.02.2002 [22:00]
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Müstəqil dövlətlərimizin yeni tarixində mühüm və rəmzi hadisə - ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 illiyi ...

RUSİYA FEDERASİYASININ ŞİMALİ OSETİYA-ALANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB ALEKSANDR SERGEYEVİÇ DZASOXOVA

08.02.2002 [08:00]
Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç,Şimali Osetiya-Alaniya Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə yenidən seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VAÇPAİYƏ

25.01.2002 [18:00]
Hörmətli cənab baş nazir, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ...

AVSTRALİYANIN BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CON UİNSTON HOVARDA

25.01.2002 [13:13]
Hörmətli cənab baş nazir,Ölkənizin milli bayramı – Avstraliya günü münasibətilə Sizi və dost Avstraliya xalqını təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

25.01.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Hindistan Respublikasının milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Sizi və dost Hindistan xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

Y.T.ƏLİYEVƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

21.01.2002 [15:00]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARINA ALİ HƏRBİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

19.01.2002 [14:14]
Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçularına ali hərbi rütbələr verilsin: General-leytenant hərbi rütbəsi: Yaşar Məhəmməd oğlu Aydəmirova ...

F.F.MƏMMƏDOVA l DƏRƏCƏLİ DÖVLƏT ƏDLİYYƏ MÜŞAVİRİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.01.2002 [20:30]
Azərbaycan Respublikasının ədliyyə naziri Fikrət Fərrux oğlu Məmmədova l dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri rütbəsi verilsin. ...