ZİMBABVE RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ROBERT QABRİEL MUQABEYƏ

17.04.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident,Zimbabve Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Zimbabve xalqını təbrik edirəm. ...

SURİYA ƏRƏB RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BƏŞŞAR ƏSƏDƏ

16.04.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Prezident, Suriya Ərəb Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Suriya xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKANIN KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II MARQRETEYƏ

15.04.2002 [15:00]
Ülyahəzrət, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...

DANİMARKA KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ANDERS FOQ RASMUSSENƏ

15.04.2002 [14:35]
Hörmətli cənab Baş nazir, Danimarka Krallığının milli bayramı – Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün Danimarka xalqını təbrik edirəm. ...

İXRAC NEFT VƏ QAZ BORU KƏMƏRLƏRİNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

15.04.2002 [14:30]
“Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda “Azəri”, “Çıraq” yataqlarının və “Günəşli” yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin birgə işlənilməsi və neft hasilatının pay bölgüsü haqqında Saziş”ə uyğun olaraq, ...

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TSZYAN TSZEMİNƏ

15.04.2002 [10:30]
Hörmətli cənab Sədr, Koreyanın cənubunda Çin hava yollarına məxsus sərnişin təyyarəsinin qəzaya uğraması nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini dərin kədər hissi ilə qarşıladım. ...

KOREYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KİM DE ÇJUNA

15.04.2002 [09:30]
Hörmətli cənab Prezident,Pusan şəhəri yaxınlığında təyyarə qəzası nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

04.04.2002 [20:23]
Sizin gözəl ölkənizin üzərindən uçub keçərkən məmnuniyyətlə fürsətdən istifadə edərək, öz adımdan və Əfqanıstan xalqının adından zati-alilərinizə səmimi qəlbdən cansağlığı diləyir, xalqınıza əmin-amanlıq və firavanlıq arzu edirəm. ...

SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ABDULAY VADA

03.04.2002 [17:07]
Hörmətli cənab Prezident, Seneqal respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Seneqal xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı bundan sonra ...

XALQ ARTİSTİ TAMİLLA MAHMUDOVAYA

02.04.2002 [20:22]
Sizi- Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsini yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Siz müasir Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında və milli ifaçılıq məktəbimizin zənginləşməsində böyük xidmətləri olan ...

T.Z.MAHMUDOVANIN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN F Ə R M A N I

02.04.2002 [20:02]
Azərbaycanda musiqi sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tamilla Zahid qızı Mahmudova “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

02.04.2002 [19:27]
Hörmətli Heydər Əliyeviç, Ölkələrimizin tarixində yubiley günü – Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik əlaqələr yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə səmimi təbriklərimizi qəbul edin ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

01.04.2002 [18:41]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 10 illiyi münasibəti ilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

01.04.2002 [13:42]
Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10 illik yubileyi münasibətilə ÇXR hökuməti və bütün Çin xalqı adından, habelə şəxsən öz adımdan Zati-alinizə və Sizin simanızda Azərbaycan Respublikasının hökumətinə və bütün ...

ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TSZYAN TSZEMİNƏ

01.04.2002 [13:39]
Hörmətli cənab Sədr, Azərbaycan Respublikası ilə Çin Xalq Respublikası arasında dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən diplomatik əlaqələrin yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Zati-alilərinizə və dost Çin xalqına ən səmimi arzularımı çatdırmaqdan məmnunluq duyuram ...

BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ KRALİÇASI ÜLYAHƏZRƏT II ELİZABETƏ

01.04.2002 [10:00]
Ülyahəzrət, Kraliça – ana Elizabetin vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə, ailənizə və böyük Britaniya xalqına dərin hüznlə başsağlığı verirəm ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC U.BUŞA

28.03.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında dövlətlərimiz və xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar hadisə - diplomatik münasibətlərin yaranmasının on illiyi ilə əlaqədar ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN BİR QRUP HƏRBİ QULLUQÇUSUNUN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.03.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikasının konstitusiya dövlət quruluşunun müdafiəsində, milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, xarici ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının kəşfiyyat, terror-təxribat və digər pozuculuq fəaliyyətinin qarşısının ...

ƏFQANISTANIN MÜVƏQQƏTİ HÖKUMƏTİNİN BAŞÇISI ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HƏMİD KARZAİYƏ

27.03.2002 [12:00]
Hörmətli Həmid Karzai, Əfqanıstanın şimalında Baqlan və Qunduz əyalətlərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı və dağıntılar barədə xəbər məni ürəkdən kədərləndirdi. ...