NAMİBİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB SEM NUYOMAYA

19.03.2002 [13:00]
Hörmətli cənab Prezident,Namibiya Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və bütün Namibiya xalqını təbrik edirəm. Ümidvaram ki, Azərbaycan-Namibiya əlaqələrinin inkişafı xalqlarımızın rifahına öz töhfəsini verəcəkdir. ...

TUNİS RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ZEYNULABİDİN BEN ƏLİYƏ

19.03.2002 [12:00]
Hörmətli cənab Prezident,Tunis Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Tunis xalqını təbrik edirəm.Ümidvaram ki, Azərbaycan Respublikası ilə Tunis Respublikası arasında təşəkkül tapmış ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN APREL AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.03.2002 [11:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram: ...

İRLANDİYANIN PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM MERİ MAKALİSƏ

16.03.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident, İrlandiyanın milli bayramı - Müqəddəs Patrik günü münasibətilə Sizi və bütün İrlandiya xalqını təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

15.03.2002 [14:00]
Möhtərəm cənab Prezident,10 il bundan əvvəl həmin bu ayda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi Bakıda öz qapılarını açdı. O vaxtdan bəri ölkələrimiz arasında sülh, azadlıq və firavanlıq məqsədlərini güdən partnyorluq münasibətlərinin əsası qoyulmuşdur. Sentyabrın ...

FRANSA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JAK ŞİRAKA

14.03.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Əziz dost,Ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlərin yaranması ilə bağlı mənə göndərdiyiniz təbrik məktubunu almaqdan çox məmnun oldum. ...

N.M.MƏMMƏDOVUN NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2002 [19:56]
Nizami Murad oğlu Məmmədov Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

E.M.ƏLİYEVİN NAXÇIVAN MR ORDUBAD RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.03.2002 [19:50]
Elşad Məmmədqulu oğlu Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikası Ordubad rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

X.Ə.VƏKİLOVAYA “ƏMƏKDAR MƏDƏNİYYƏT İŞÇİSİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

09.03.2002 [20:27]
Azərbaycanda muzey işinin təşkili və inkişafındakı xidmətlərinə görə Xavər Əhməd qızı Vəkilovaya “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı verilsin. ...

Y.S.QUSMANA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

09.03.2002 [20:21]
Azərbaycan kino sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Yuli Solomonoviç Qusmana “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adı verilsin ...

M.L.ROSTROPOVİÇİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

03.03.2002 [20:22]
Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi və musuqi sənətinin inkişafındakı görkəmli xidmətlərinə görə Mstislav Leopoldoviç Rostropoviç “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. ...

BOLQARISTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GEORGİ PIRVANOVA

02.03.2002 [18:39]
Hörmətli cənab Prezident, Bolqarıstan Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bolqarıstan xalqını təbrik edirəm. Əminəm ki, Azərbaycan ilə Bolqarıstan arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri ...

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BERİJ BELKİÇƏ

28.02.2002 [18:30]
Hörmətli cənab Prezident, Bosniya və Herseqovinanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bosniya və Herseqovina xalqını təbrik edirəm. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

28.02.2002 [18:15]
Hörmətli cənab Prezident, Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini kədər hissi ilə qarşıladım. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VACPAİYƏ

28.02.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KOÇERİL RAMAN NARAYANANA

28.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbərini kədər hissi ilə qarşıladım. ...

BOSNİYA VƏ HERSEQOVİNANIN RƏYASƏT HEYƏTİNİN SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB BERİJ BELKİÇƏ

28.02.2002 [15:00]
Hörmətli cənab Prezident,Bosniya və Herseqovinanın milli bayramı münasibətilə Sizi və bütün Bosniya və Herseqovina xalqını təbrik edirəm.Əminəm ki, ölkələrimiz arasında genişlənməkdə olan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri daim ...

HİNDİSTAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ATAL BİHARİ VACPAİYƏ

28.02.2002 [14:00]
Hörmətli cənab Baş nazir,Qucarat ştatında sərnişin qatarında baş vermiş yanğın nəticəsində çoxsaylı insan tələfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB CORC BUŞA

25.02.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident,Qurban bayramı münasibətilə göndərdiyiniz səmimi təbrik məktubuna görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycan Respublikası ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının 10 illiyi münasibətilə Sizi və bütün Amerika xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...