ÇİN XALQ RESPUBLİKASININ SƏDRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TSZYAN TSZEMİNƏ

30.09.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Sədr, Ölkənizin milli bayramı – Respublika elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏTƏR DÖVLƏTİNDƏ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı Ər-Riyad ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏHREYN DÖVLƏTİNDƏ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [13:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı Ər-Riyad şəhərində olmaqla, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ OMAN SULTANLIĞINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı ...

SENEQAL RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB ABDULAY VADA

28.09.2002 [09:00]
Hörmətli cənab Prezident, Afrikanın qərb sahilində ölkənizə məxsus bərənin aşması nəticəsində çoxlu sayda həmvətəninizin həlak olması məni ürəkdən kədərləndirdi. ...

BANQLADEŞ XALQ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB İLACUDDİN ƏHMƏDƏ

27.09.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Prezident, Banqladeş Xalq Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm.Azərbaycan ilə Banqladeş arasındakı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

27.09.2002 [16:00]
Möhtərəm cənab Prezident! Məni Azərbaycan Respublikasının yüksək mükafata– “Şöhrət” ordeni ilə təltif etməyinizə görə Zati-alilərinizə dərin təşəkkür edir, elmi fəaliyyətimə böyük qiymət verdiyiniz üçün Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

25.09.2002 [18:00]
Zati-aliləri! Bu gün Azərbaycanda hamımız üçün olduqca əhəmiyyətli bir gündür. Mən bp şirkəti və tərəfdaşlarımız adından Sizi və bütün Azərbaycan neftçilərini ölkənin əlamətdar bayramı – “Neftçilər Günü” münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

ŞİMALİ OSETİYA – ALANİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ CƏNAB ALEKSANDR DZASOXOVA

25.09.2002 [17:00]
Hörmətli Aleksandr Sergeyeviç, Karmadon dərəsindəki təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi. ...

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ KANSLERİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB GERHARD ŞRÖDERƏ

25.09.2002 [16:00]
Hörmətli cənab Kansler,Başçılıq etdiyiniz partiyanın parlament seçkilərində qazandığı qələbə münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu qələbə xalqınızın Sizə inam və etimadının bariz nümunəsidir. ...

BİRLƏŞMİŞ ƏRƏB ƏMİRLİKLƏRİNİN PREZİDENTİ ƏLAHƏZRƏT  ŞEYX ZƏİD BİN SULTAN AL NƏHƏYYANA

25.09.2002 [15:00]
Əlahəzrət, Bacınız Şeyxə Məryəm bint Sultan Al Nəhəyyanın vəfatı xəbəri məni ürəkdən kədərləndirdi. Bu ağır itki ilə əlaqədar Sizə və ailənizin bütün üzvlərinə dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

25.09.2002 [13:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç,Şimali Osetiyada təbii fəlakət nəticəsində çoxsaylı insan tələfatının olması barədə xəbər məni dərindən kədərləndirdi.Sizə, həlak olanların qohumlarına və yaxın adamlarına dərin hüznlə başsağlığı verirəm. ...

AVRASİYA DÖVLƏTLƏRİ BEŞİNCİ İQTİSADİ SAMMİTİNİN İŞTİRAKÇILARINA

24.09.2002 [11:00]
Hörmətli Sammit iştirakçıları! Sizi – Avrasiya dövlətləri Beşinci İqtisadi Zirvə Toplantısının bütün iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayır və toplantının işinə uğurlar diləyirəm. ...

SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI MƏMLƏKƏTİNİN VƏLİƏHDİ ƏLAHƏZRƏT  ABDULLAH İBN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

21.09.2002 [12:00]
Əlahəzrət, Səudiyyə Ərəbistanı Məmləkətinin milli bayramı münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm.Əminəm ki, ölkələrimiz arasındakı mehriban dostluq münasibətləri xalqlarımızın iradəsinə uyğun olaraq əbədi yaşayacaqdır. ...

İKİ MÜQƏDDƏS OCAĞIN XADİMİ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANININ MƏLİKİ ƏLAHƏZRƏT FƏHD İBN ƏBDÜLƏZİZ AL SƏUDA

21.09.2002 [11:00]
Əlahəzrət, Ölkənizin milli bayramı – Məmləkət elan edilməsi günü münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycan ilə Səudiyyə Ərəbistanı arasındakı münasibətlərə böyük əhəmiyyət verirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:30]
Hörmətli Prezident Əliyev, Sentyabrın 18-də Bakıda təməlqoyma mərasimində iştirak edə bilməyəcəyim barədə ofisim Sizin səfirliyi məlumatlandırmışdır. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:20]
Əziz cənab Prezident, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə Sizə hərarətli təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:05]
Əziz cənab Prezident, Bu gün Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması və bununla bağlı “Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yataqlarının tammiqyaslı işlənilməsi münasibətilə Sizə ən hərarətli təbriklərimi göndərirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

19.09.2002 [16:00]
Mən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə xalqlarına və Prezident Heydər Əliyevə, Prezident Əhməd Necdət Sezərə və Prezident Eduard Şevardnadzeyə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin təməlinin qoyulması münasibətilə salamlarımı, təbriklərimi göndərirəm. ...