AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:15]
Əziz Heydər Əlirza oğlu! İTAR-TASS-ın kollegiyası, jurnalistləri, bütün tassçılar Sizi yubileyiniz münasibətilə ürəkdən təbrik edirlər! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:10]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! 80 illik yubileyinizlə əlaqədar “İTERA” beynəlxalq şirkətlər qrupu rəhbərliyinin və çoxminli kollektivinin ən səmimi təbriklərini və ən xoş arzularını qəbul edin! ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [18:05]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimi qəbul edin. Sizə səmimi qəlbdən möhkəm ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:50]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! İcazə verin, bu məktubumla Sizi ad gününüz – şanlı yubileyiniz münasibətilə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:45]
Zati-aliləri, Hörmətli cənab Prezident! Kiyevlilər, şəhərin rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan Sizi doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik etməkdən şərəf duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:40]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Sizi yubileyiniz münasibətilə “LUKoyl” neft şirkətinin rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan böyük məmnuniyyətlə təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:35]
Əziz cənab Prezident, Zati-alinizi 80 illik yubileyiniz münasibətilə İsrail xalqı adından və şəxsən öz adımdan təbrik etməkdən böyük məmnunluq duyuram. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:30]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! 80 illik yubileyiniz münasibətilə ən xoş, səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimizi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:20]
Anadan olmağınızın 80 illiyi münasibətilə Sizə ən səmimi təbriklərimi göndərirəm. Mən əminəm ki, ölkələrimiz arasında yaxşı dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri davam edəcəkdir və fürsətdən istifadə edib, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:15]
Çox hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Anadan olmağınızın yubileyi münasibətilə ən səmimi və xoş təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [17:10]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu! Yubileyiniz münasibətilə ən səmimi və ürəkdən gələn təbriklərimizi qəbul edin. Sizə möhkəm cansağlığı, firavanlıq, ...

ARGENTİNA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB NESTOR KİRÇNERƏ

16.05.2003 [17:05]
Hörmətli cənab Prezident, Argentina Respublikasının Prezidenti vəzifəsinə seçilməyiniz münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirəm. ...

X. İ. HACIYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ VƏ KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNİN HAKİMİ SƏLAHİYYƏTLƏRİNƏ XİTAM VERİLMƏSİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİNİN FƏRMANI

16.05.2003 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109- cu maddəsinin 32-ci bəndini və “Konstitusiya Məhkəməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 13- cü və 19- cu maddələrini rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

NORVEÇİN KRALI ƏLAHƏZRƏT V HARALDA

16.05.2003 [15:00]
Əlahəzrət, Norveç Krallığının milli bayramı - Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

NORVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB KYEL MAQNE BUNDEVİKƏ

16.05.2003 [14:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Norveç Krallığının milli bayramı – Konstitusiya günü münasibətilə Sizi və xalqınızı ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [12:00]
Zati-aliləri möhtərəm Prezident! Sizi - Azərbaycan Respublikasının Prezidentini, dünyanın böyük siyasətçilərindən birini, müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyinin memarı və qurucusunu ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ  CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [11:00]
Zati-aliləri, hörmətli Prezident! Kanadada yaşayan azərbaycanlı alimlər və iş adamları tərəfindən təsis edilmiş Assosiasiyamızın çoxsaylı üzvləri adından ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident! İcazə verin, Sizi səksən illik yubileyinizlə əlaqədar Azərbaycanda çalışan ChevronTexaco şirkəti adından səmimi qəlbdən təbrik edim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

16.05.2003 [09:00]
İcazə verin, Sizi şanlı ildönümünüz münasibətilə Böyük Britaniyanın “M.J.Qroup” şirkətlər qrupu adından və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edim. ...