BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB TONİ BLEYERƏ

13.06.2002 [11:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının milli bayramı - Kraliçanın təvəllüd günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİNƏ ÖZÜNÜİDARƏ STATUSUNUN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.06.2002 [17:35]
Naxçıvan Dövlət Universitetində təhsilin ən yüksək standartlar səviyyəsinə qaldırılması, dünyanın qabaqcıl təhsil və elm ocaqları ilə inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi, mütəxəssis hazırlığı işinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNƏ ÖZÜNÜİDARƏ STATUSUNUN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNIN SƏRƏNCAMI

12.06.2002 [17:30]
Azərbaycanın iqtisadi həyatında islahatların uğurla həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması işinin gücləndirilməsi və iqtisadiyyat sahəsində aparılan elmi araşdırmaların ...

A.G.İŞEİNİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:25]
Azərbaycanın ictimai həyatındakı xidmətlərinə görə Aleksandr Gennadyeviç İşein “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin.Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN MÜƏLLİMLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:20]
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Universitetin aşağıdakı müəllimlərinə elm və təhsil sahələrində nailiyyətlərinə görə fəxri adlar verilsin: ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ MÜƏLLİMLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

12.06.2002 [17:15]
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə Universitetin aşağıdakı müəllimləri elm və təhsil sahələrində xidmətlərinə görə təltif edilsin: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

11.06.2002 [20:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
  AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

11.06.2002 [19:00]
Azərbaycan Respublikasında son illər ərzində dövlət quruculuğu, iqtisadiyyat, elm, təhsil və mədəniyyətin müxtəlif sahələrində aparılan islahatlar öz səmərəli nəticələrini verir. Əhalinin müxtəlif qruplarının sosial vəziyyətinin ...

FİLİPPİN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ XANIM QLORİYA MAKAPAQAL ARROYOYA

11.06.2002 [11:00]
Hörmətli xanım Prezident,Filippin Respublikasının milli bayramı – Müstəqillik günü münasibətilə Sizi və bütün Filippin xalqını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB VLADİMİR PUTİNƏ

11.06.2002 [10:00]
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Dövlət bayramı – Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında Bəyannamənin qəbul olunması günü münasibətilə Sizi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [16:00]
Hörmətli Heydər Əlirza oğlu,Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibəti ilə hərarətli və səmimi təbriklərimi qəbul edin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

08.06.2002 [14:00]
Zati-aliləri, Respublika günü münasibətilə Sizə səmimi təbriklərimi çatdırmaq məni xüsusilə sevindirir. Fürsətdən istifadə edərək, məmnuniyyətlə Sizə şəxsi səhhətinizə dair xoş arzularımı çatdırır, eyni zamanda, Azərbaycan ...

PORTUQALİYA RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB JORJİ SAMPAYYUYA

08.06.2002 [10:00]
Hörmətli cənab Prezident, Portuqaliya Respublikasının milli bayramı – Portuqaliya günü münasibətilə Sizi və bütün Portuqaliya xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [19:00]
Zati-aliləri,Azərbaycan Respublikasının milli günü şəxsən Sizə və Azərbaycan xalqına ən səmimi təbriklərimi yetirmək, sülh və firavanlıq arzulamaq üçün mənə xoş imkan verir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

07.06.2002 [18:00]
Zati-aliləri, 2002-ci il 28 may tarixli milli bayramınız münasibətilə Namibiya Respublikasının hökuməti, xalqı adından və şəxsən öz adımdan Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına ən hərarətli təbriklərimi yetirmək istərdim. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [17:00]
Hörmətli cənab Prezident,Azərbaycanın milli bayramı və dövlətçiliyin bərpasının yubileyi münasibətilə Sizə və dost Azərbaycan xalqına qəlbimdən gələn ən səmimi təbriklərimi yetirirəm. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

06.06.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə ən xoş təbriklərimi Zati-alilərinizə və Azərbaycan xalqına çatdırmaq məni şərəfləndirir və böyük, qadir Allahdan bu cür xoşbəxt münasibətlərin təkrarlanmasını, Cənabınıza ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB HEYDƏR ƏLİYEVƏ

05.06.2002 [18:15]
Zati-aliləri, Respublika Günü münasibətilə Koreya hökuməti və xalqı adından Sizə və Azərbaycan Respublikası xalqına səmimi təbriklərimi göndərməkdən böyük məmnuniyyət duyuram. ...

İSVEÇ KRALLIĞININ BAŞ NAZİRİ ZATİ-ALİLƏRİ CƏNAB YORAN PERSSONA

05.06.2002 [18:00]
Hörmətli cənab Baş nazir, İsveç Krallığının milli bayramı – İsveç bayrağı günü münasibətilə Sizi və bütün İsveç xalqını ürəkdən təbrik edirəm. ...