AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ R.T.İBRAHİMOVUN İQAMƏTGAHI LONDON ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İSVEÇ KRALLIĞINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

19.10.2002 [20:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Rəfael Tofiq oğlu İbrahimov iqamətgahı London şəhərində olmaqla, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ R.T.İBRAHİMOVUN İQAMƏTGAHI LONDON ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NORVEÇ KRALLIĞINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

19.10.2002 [19:50]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Rəfael Tofiq oğlu İbrahimov iqamətgahı London şəhərində olmaqla, ...

L.T.HÜSEYNZADƏNİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

19.10.2002 [16:00]
Azərbaycanda pedaqoji fəaliyyət sahəsindəki böyük xidmətlərinə görə Lətif Talıb oğlu Hüseynzadə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AZƏRBAYCAN İDMANÇILARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.10.2002 [14:00]
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılmasının 10 illiyi münasibətilə Azərbaycanın aşağıdakı idmançıları və məşqçiləri bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafındakı xidmətlərinə görə təltif edilsin: ...

AZƏRBAYCANIN OLİMPİYA ÇEMPİONLARI ÜÇÜN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN XÜSUSİ OLİMPİYA TƏQAÜDLƏRİNİN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI

10.10.2002 [13:00]
Azərbaycan Respublikasında bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına dövlət qayğısının artırılması məqsədi ilə qərara alıram: 1. Azərbaycanın olimpiya çempionları üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin hərəsi ayda iki milyon manat məbləğində xüsusi olimpiya təqaüdləri təsis edilsin. Xüsusi olimpiya təqaüdü Azərbaycan Respublikası Prezidentinin qərarı ilə müəyyən olunur. ...

MİLLİ TELEVİZİYA VƏ RADİO ŞURASI HAQQINDA ƏSASNAMƏNİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.10.2002 [08:00]
Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: 1. Milli Televiziya və Radio Şurası haqqında Əsasnamə təsdiq edilsin (əlavə olunur). 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti: ...

“TELEVİZİYA VƏ RADİO YAYIMI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI QANUNUNUN TƏTBİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

09.10.2002 [11:00]
“Televiziya və radio yayımı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun qüvvəyə minməsi ilə əlaqədar həmin Qanunun tətbiq edilməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

A.Ş.MEHDİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA ALİ ATTESTASİYA KOMİSSİYASININ SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.10.2002 [17:00]
Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QƏTƏR DÖVLƏTİNDƏ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [14:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı Ər-Riyad ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BƏHREYN DÖVLƏTİNDƏ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [13:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı Ər-Riyad şəhərində olmaqla, ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞINDAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ E.H.ARASLININ İQAMƏTGAHI ƏR-RİYAD ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ OMAN SULTANLIĞINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

28.09.2002 [12:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elman Həmid oğlu Araslı iqamətgahı ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞLARININ 2002-Cİ İLİN OKTYABR AYININ 1-DƏN 20-DƏK HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏTƏ ÇAĞIRILMASI VƏ MÜDDƏTLİ HƏQİQİ HƏRBİ XİDMƏT HƏRBİ QULLUQÇULARININ EHTİYATA BURAXILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

14.09.2002 [15:00]
“Azərbaycan Respublikasında hərbi xidmətə çağırışın əsasları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş digər silahlı birləşmələrin komplektləşdirilməsi üçün qərara alıram: ...

DÖVLƏT SİRRİNİN QORUNMASINA DAİR QANUNVERİCİLİYİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  FƏRMANI 

11.09.2002 [19:35]
Dövlət sirrinin qorunması sahəsində mövcud olan normativ aktların bir çoxunun müasir dövlət quruculuğu və iqtisadi-inkişaf tələblərinə cavab verməməsini nəzərə alaraq, ...

T.İ.SİNYAVSKAYAYA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XALQ ARTİSTİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

10.09.2002 [18:00]
Azərbaycanda opera sənətinin inkişafında və Azərbaycan-Rusiya mədəni əlaqələrinin möhkəmləndirilməsindəki xidmətlərinə görə Tamara İlyiniçna Sinyavskayaya “Azərbaycan Respublikasının xalq artisti” fəxri adı verilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN YANINDA SAHİBKARLAR ŞURASININ YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

27.08.2002 [14:30]
Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın inkişafına dövlət qayğısını artırmaq, bu sahədə mövcud problemləri vaxtaşırı təhlil edərək müvafiq tədbirlər görülməsini təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

V.M.MƏMMƏDƏLİYEVİN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.08.2002 [11:00]
Azərbaycanda şərqşünaslıq elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyev “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

İ.M.QULİYEVANIN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNIN FƏRMANI

19.08.2002 [08:00]
Azərbaycan estrada sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə İlhamə Məzahir qızı Quliyeva “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

M.M.MAQOMAYEVİN “İSTİQLAL” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.08.2002 [13:00]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə Müslüm Məhəmməd oğlu Maqomayev “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN HƏRBİ QULLUQÇULARININ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

16.08.2002 [18:25]
Azərbaycan Respublikası Sərhəd Qoşunlarının əməkdaşlarının peşə bayramı münasibətilə, xidməti borclarını yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıda göstərilən hərbi qulluqçuları təltif edilsinlər ...