Z.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.08.2002 [20:20]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:Ziya Ərziman oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat naziri təyin edilsin. ...

E.B.HÜSEYNOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ TÜRKMƏNİSTANDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.08.2002 [19:40]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Elxan Bahadur oğlu Hüseynov Azərbaycan Respublikasının Türkmənistanda Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin. ...

E.B.HÜSEYNOVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.08.2002 [19:15]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

T. H. MƏMMƏDOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

07.08.2002 [13:00]
Azərbaycan heykəltəraşlıq sənətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Tokay Həbib oğlu Məmmədov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...

X.M.MƏSİMOVANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI STANDARTLAŞDIRMA, METROLOGİYA VƏ PATENT ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİNİN BAŞ DİREKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

06.08.2002 [19:05]
Xalidə Məhəmməd qızı Məsimova Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Agentliyinin baş direktoru təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA VƏTƏNDAŞLIQ VƏZİYYƏTİ AKTLARININ DÖVLƏT QEYDİYYATI İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

31.07.2002 [19:15]
Vətəndaşliq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı işinin səmərəliliyinin artırılması, bu sahədə vətəndaşların hüquqlarının həyata keçirilməsi üçün daha münasib şəraitin yaradılmasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

31.07.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 7-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Sərhəd Qoşunları İdarəsinin əsasında Azərbaycan Respublikasının ...

E.İ.QULİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİNİN MÜAVİNİ – SƏRHƏD QOŞUNLARININ KOMANDANI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

31.07.2002 [15:00]
Elçin İsaağa oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikası milli təhlükəsizlik nazirinin müavini – Sərhəd Qoşunlarının komandanı vəzifəsindən azad edilsin. ...

E.İ.QULİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN RƏİSİ -SƏRHƏD QOŞUNLARININ KOMANDANI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

31.07.2002 [14:00]
Elçin İsaağa oğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi - Sərhəd Qoşunlarının komandanı təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HƏRBİ ƏKS-KƏŞFİYYAT XİDMƏTİNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN TƏRKİBİNƏ DAXİL EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

31.07.2002 [13:00]
1. Azərbaycan Respublikası Hərbi Əks-kəşfiyyat Xidməti Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibinə daxil edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə tapşırılsın ki, bir ay müddətində ...

BAKI-TBİLİSİ-CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİ LAYİHƏSİNDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİNİN İŞTİRAK PAYININ MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

30.07.2002 [10:00]
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və dünyanın tanınmış neft şirkətləri arasında 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması ilə təməli qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının neft strategiyası müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirilərək hazırda keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. ...

Y.T.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ÇİN XALQ RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.07.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: Yaşar Tofiqi Əliyev Azərbaycan Respublikasının Çin Xalq Respublikasında Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri təyin edilsin. ...

Y.T.ƏLİYEVƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ DƏRƏCƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

26.07.2002 [15:00]
“Azərbaycan Respublikasının xaricdəki diplomatik nümayəndəliklərinin başçıları üçün dərəcələrin və diplomatik rütbələrin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununu rəhbər tutaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ UKRAYNADAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ T.M.ƏLİYEVİN İQAMƏTGAHI KİYEV ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MOLDOVA RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.07.2002 [17:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram: Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Tələt Müseyib oğlu Əliyev iqamətgahı Kiyev ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ UKRAYNADAKI FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ T.M.ƏLİYEVİN İQAMƏTGAHI KİYEV ŞƏHƏRİNDƏ OLMAQLA, EYNİ ZAMANDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BELARUS RESPUBLİKASINDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

18.07.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 15-ci bəndinə müvafiq olaraq qərara alıram:Azərbaycan Respublikasının Ukraynadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Tələt Müseyib oğlu Əliyev iqamətgahı ...

N.H.İBRAHİMOVUN XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.07.2002 [18:15]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin beşinci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:Nazim Hüseyn oğlu İbrahimov Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin edilsin. ...

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ YAŞAYAN AZƏRBAYCANLILARLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN YARADILMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

05.07.2002 [17:30]
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin yeddinci bəndinə uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLİYİNİN TİBB İDARƏSİNİN BİR QRUP ƏMƏKDAŞINA “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR HƏKİMİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

01.07.2002 [11:00]
Azərbaycan Respublikası daxili işlər orqanları əməkdaşlarının sağlamlığının qorunmasında, yüksək səviyyəli tibbi xidmət göstərilməsində, müalicə-profilaktika işinin təşkilində xidmətlərinə görə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər ...

B.Ə.RÜSTƏMOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

22.06.2002 [20:00]
Azərbaycanın ictimai həyatındakı səmərəli fəaliyyətinə və gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsindəki xidmətlərinə görə Baloğlan Əmrah oğlu Rüstəmov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. ...