"AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI VƏTÜRKIYƏ RESPUBLIKASI HÖKUMƏTI ARASINDAQARŞILIQLI VIZA TƏTBIQI HAQQINDA" SAZIŞINTƏSDIQ EDILMƏSI BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:08]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. 2003-cü il sentyabrın 8-də Ankara şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Türkiyə Respublikası Hökuməti arassında qarşılıqlı vmza tətbiqi haqqında" Saziş təsdiq edilsin.
II. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ SEÇKI MƏCƏLLƏSINƏDƏYIŞIKLIK EDILMƏSI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININQANUNU

01.12.2003 [23:07]
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərara alır:
1. "Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin təsdiq edilməsi və qüvvəyə minməsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının 2003-cü il 27 may tarixli 461-IIQ nömrəli Qanunu ilə təsdiq edilmiş ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFIN SÜRƏTLƏNDİRİLMƏSİ TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

24.11.2003 [21:37]
Azərbaycanda 1993-1995-ci illərdə Prezident Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən qətiyyətli və məqsədyönlü tədbirlər ölkədə əvvəllər baş alıb gedən özbaşınalıqlara və xaosa son qoymuş, ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmiş, ölkənin ...

İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİ YANINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏLAHİYYƏTLİ NÜMAYƏNDƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

08.11.2003 [20:20]
Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında 1950-ci il Konvensiyasına qoşulması ilə əlaqədar olaraq və İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi qarşısında Azərbaycan Respublikasının mənafelərinin səmərəli müdafiəsini təmin ...

Ə.T.NAĞIYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:51]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əli Teymur oğlu Nağıyev Azərbaycan Respublikasının əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam ...

Ə.B.İNSANOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ SƏHİYYƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:50]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əli Binnət oğlu İnsanov Azərbaycan Respublikasının səhiyyə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

Ə.M.QARAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ GƏNCLƏR, İDMAN VƏ TURİZM NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:49]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əbülfəz Mürsəl oğlu Qarayev Azərbaycan Respublikasının gənclər, idman və turizm naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı ...

Z.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NƏQLİYYAT NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:48]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Ziya Ərzuman oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

T.Ə.QULİYEVİN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2003 [00:46]
Azərbaycan musiqi sənətinin görkəmli nümayəndəsi, böyük bəstəkar xalq artisti Tofiq Ələkbər oğlu Quliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram:
1. Bakı şəhər İcra Hakimiyyətinə tapşırılsın ki, ...

F.Ə.MƏMMƏDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VERGİLƏR NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [20:05]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fazil Əsəd oğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının vergilər naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

F.Ş.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ İQTİSADİ İNKİŞAF NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [20:02]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Fərhad Şövlət oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

K.F.HEYDƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİNİN SƏDRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:56]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərov Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

Ə.Ə.ƏLƏKBƏROVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MALİYYƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.11.2003 [19:55]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Əvəz Əkbər oğlu Ələkbərov Azərbaycan Respublikasının maliyyə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

N.R.ABBASOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:21]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Namiq Rəşid oğlu Abbasov Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə ...

R.İ.USUBOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:21]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Ramil İdris oğlu Usubov Azərbaycan Respublikasının daxili işlər naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə ...

S.A.ƏBİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜDAFİƏ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.11.2003 [18:20]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 5-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Səfər Axundbala oğlu Əbiyev Azərbaycan Respublikasının müdafiə naziri təyin edilsin.
2. Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir ...

A.T.RASİ-ZADƏNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

04.11.2003 [19:32]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
Artur Tahir oğlu Rasi-zadə Azərbaycan Respublikasının Baş naziri təyin edilsin.
Bu Fərman imzalandığı gündən qüvvəyə minir. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ ÜZVLƏRİNİN SƏLAHİYYƏTLƏRİNİN İCRA EDİLMƏSİ HAQQINDA

31.10.2003 [20:06]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 116-cı maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin istefa verməsini nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi formalaşdırılanadək Azərbaycan Respublikası Nazirlər ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
İ.H.ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA

31.10.2003 [20:03]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 4-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
İlham Heydər oğlu Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş naziri vəzifəsindən azad edilsin ...