AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PROKURORLUĞUNUN ƏMƏKDAŞLARINA ALİ XÜSUSİ RÜTBƏLƏRİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

27.09.2008 [19:23]
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 24-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun aşağıdakı əməkdaşlarına II dərəcəli dövlət ədliyyə müşaviri ali xüsusi rütbəsi verilsin ...

HÜSEYN ƏRƏBLİNSKİ ADINA SUMQAYIT DÖVLƏT MUSİQİLİ DRAM TEATRININ ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [21:49]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

HÜSEYN ƏRƏBLİNSKİ ADINA SUMQAYIT DÖVLƏT MUSİQİLİ DRAM TEATRININ ƏMƏKDAŞLARININ "TƏRƏQQİ" MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [21:48]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrının aşağıdakı əməkdaşları "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilsinlər: ...

AZƏRBAYCAN QADINLARININ BİR QRUPUNA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [21:48]
«Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN QADINLARININ BİR QRUPUNA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [21:47]
Azərbaycan qadınlarının ölkənin inkişafında rolunu nəzərə alaraq mədəniyyət, təhsil və səhiyyə sahələrində xidmətlərinə görə aşağıdakı qadınlara Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

AZƏRBAYCAN QADINLARININ BİR QRUPUNUN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [21:46]
Azərbaycan qadınlarının ölkənin inkişafında rolunu nəzərə alaraq elm, təhsil və səhiyyə sahələrində xidmətlərinə görə aşağıdakı qadınlar təltif edilsinlər: ...

X.Ə.HÜSEYNOVA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDÜNÜN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [19:31]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 1. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında böyük ...

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ADINA NAXÇIVAN DÖVLƏT MUSİQİLİ DRAM TEATRININ ƏMƏKDAŞLARINA FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [19:29]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aşağıdakı əməkdaşlarına Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin ...

CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ ADINA NAXÇIVAN DÖVLƏT MUSİQİLİ DRAM TEATRININ ƏMƏKDAŞLARININ “TƏRƏQQİ” MEDALI İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

25.09.2008 [19:28]
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrının aşağıdakı əməkdaşları “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilsinlər ...

T.S.SÜLEYMANOVUN “ŞÖHRƏT” ORDENİ İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.09.2008 [17:21]
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına görə Tahir Süleyman oğlu Süleymanov “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilsin. İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Bakı şəhəri, 23 sentyabr 2008-ci il ...

GƏNCƏ ŞƏHƏRİNİN SOSİAL-MƏDƏNİ İNKİŞAFINDA XİDMƏTLƏRİ OLAN ŞƏXSLƏRƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

22.09.2008 [18:49]
Gəncə şəhərinin sosial-mədəni inkişafında xidmətləri olan aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: ...

M.N.ƏLƏSGƏROVUN “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏXRİ DİPLOMU” İLƏ TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.09.2008 [18:59]
Azərbaycan Respublikasında hüquq elmi və təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərov “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu” ilə təltif edilsin ...

BAKI MUSİQİ AKADEMİYASINA ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.09.2008 [19:38]
1. Bakı Musiqi Akademiyasına dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin adı verilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin ...

DÜNYA ƏDƏBİYYATININ GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNİN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ NƏŞRİNİN MALİYYƏLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.09.2008 [19:02]
“Dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin Azərbaycan dilində nəşri nəzərdə tutulan əsərlərinin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 30 dekabr tarixli 2613 nömrəli Sərəncamının icrasını təmin etmək məqsədi ilə qərara alıram ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.09.2008 [19:00]
“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 1. Azərbaycanın neft sənayesində səmərəli ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNƏ “AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏMƏKDAR MÜHƏNDİSİ” FƏXRİ ADININ VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.09.2008 [18:58]
Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatının 160 illiyi ilə əlaqədar ölkəmizin neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə “Azərbaycan Respublikasının əməkdar mühəndisi” fəxri adı verilsin ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NEFT SƏNAYESİ İŞÇİLƏRİNİN TƏLTİF EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

18.09.2008 [18:56]
Azərbaycanda neftin sənaye üsulu ilə hasilatının 160 illiyi ilə əlaqədar ölkəmizin neft sənayesinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər: “Şöhrət” ordeni ilə ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.09.2008 [19:37]
«Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasında mədəniyyət ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MUSİQİ TƏHSİLİ İŞÇİLƏRİNƏ FƏXRİ ADLARIN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.09.2008 [19:35]
Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafındakı xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikasının fəxri adları verilsin: “Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi” Abasquliyeva Leyla Hüseyn qızı Abbasov Vaqif Oruc oğlu ...