K.F HEYDƏROVA GÖMRÜK XİDMƏTİ GENERAL-POLKOVNİKİ RÜTBƏSİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

17.01.2002 [18:00]
Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri Kəmaləddin Fəttah oğlu Heydərova gömrük xidməti general-polkovniki rütbəsi verilsin. ...

20 YANVAR FACİƏSİNİN ON İKİNCİ İLDÖNÜMÜNÜN KEÇİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.01.2002 [03:16]
Azərbaycan tarixinə Qanlı Yanvar faciəsi kimi daxil olmuş 1990-cı il 20 Yanvar hadisələrindən on iki il keçir. XX əsrin sonunda planetimizin siyasi leksikonuna “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi” kimi daxil olan qondarma problem əslində Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi ...

AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDA 2001-Cİ İLİN SENTYABRIN 11-DƏ BAŞ VERMİŞ TERROR AKTLARININ GÜNAHSIZ QURBANLARININ XATİRƏSİNİN YAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

12.09.2001 [19:34]
2001-ci ilin sentyabr ayının 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Vaşinqton və Nyu-York şəhərlərində minlərlə dinc və günahsız insanların ölümünə səbəb olmuş, tarixdə nümunəsi olmayan dəhşətli terror aktları həyata keçirilmişdir ...

R.Ə.BAĞIROVUN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:19]
Ramiz Əmir oğlu Bağırov Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

M.X.İSAQOVUN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:18]
Malik Xızır oğlu İsaqov Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

A.H.ALIYEVİN GƏDƏBƏY RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:16]
Aydın Hümbət oğlu Alıyev Gədəbəy rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin ...

Ə.O.HÜSEYNQULİYEVİN QUBADLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

08.09.2001 [21:15]
Əvəz Orduxan oğlu Hüseynquliyev vəzifəsindən sui-istifadə etdiyinə və işdə buraxdığı ciddi nöqsanlara görə Qubadlı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin ...

2001/2002-ci tədris ilində Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinə daxil olmuş tələbələrə Prezident təqaüdünün verilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI REZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

03.09.2001 [21:09]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının ali məktəb tələbələri üçün Prezident təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 3 sentyabr 2001-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qəqara alıram: ...

MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRİN ƏRZAQ TƏMİNATI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

17.08.2001 [22:16]
Bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatların xətti ilə məcburi köçkünlərə yardımın dayandırılması nəticəsində onların ərzaq təminatında yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə qərara alıram ...

S.Ə.KƏRİMİNİN AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ REKTORU TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:45]
Siyavuş Əşrəf oğlu Kərimi Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru təyin edilsin. ...

AZƏRBAYCAN MİLLİ KONSERVATORİYASININ MADDİ-TEXNİKİ BAZASININ YARADILMASI  HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [19:24]
Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılması ilə əlaqədar qərara alıram: 1. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi on gün müddətində Azərbaycan Milli Konservatoriyasının yaradılmasını və onun tərkibinə Musiqi Kolleci və İncəsənət ...

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏQS ANSAMBLININ 30 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA ZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN S Ə R Ə N C A M I

10.08.2001 [18:19]
Qədim ənənələri olan Azərbaycan rəqslərinin öyrənilməsi və təbliğində, milli xoreoqrafiyanın inkişaf etdirilməsində Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının böyük xidmətləri vardır. Öz obrazlılığı, rəngarəngliyi və təbiiliyi ilə seçilən milli rəqs yaradıcılığı ansamblın 30 illik fəaliyyəti dövründə xeyli inkişaf etmiş, yeni çalarlarla ...

V.B.MUSTAFAYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRİNİN MÜAVİNİ TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

09.07.2001 [20:23]
Vaqif Behbud oğlu Mustafayev Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini təyin edilsin. ...

Ş.Ə.AXUNDOVUN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT NAZİRİNİN MÜAVİNİ VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

09.07.2001 [19:26]
Şəmsəddin Əşrəf oğlu Axundov Azərbaycan Respublikası mədəniyyət nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilsin ...