X.P.MƏMMƏDOVUN QAX RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI VƏZİFƏSİNDƏN AZAD EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.12.2002 [18:20]
Xəyyam Paşa oğlu Məmmədov Qax rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilsin. ...

A.C.GÖYÜŞOVUN QAX RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.12.2002 [18:15]
Abbas Cahandar oğlu Göyüşov Qax rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

A.F.SƏFƏROVUN MASALLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.12.2002 [18:10]
Azər Fəttah oğlu Səfərov Masallı rayonu icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

A.F.SƏFƏROVUN MASALLI RAYONU İCRA HAKİMİYYƏTİNİN BAŞÇISI TƏYİN EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

06.12.2002 [18:05]
Azər Fəttah oğlu Səfərov Masallı rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. ...

MÜSLÜM MAQOMAYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FLARMONİYASI BİNASININ BƏRPASI VƏ YENİDƏN QURULMASI HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

29.11.2002 [19:20]
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli Azərbaycanda siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın bir çox sahələrində böyük canlanma dövrü kimi səciyyələnir. Neftin sənaye üsulu ilə hasilatina başlanması Azərbaycanın, ...

CƏMŞİD NAXÇİVANSKİ ADINA HƏRBİ LİTSEYİN 30 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.11.2002 [12:00]
Azərbaycan xalqının hərb salnaməsi böyük qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Ulu əcdadlarımızın formalaşdırdığı qəhrəmanlıq ideologiyası öz əksini “Kitabi-Dədə Qorqud” kimi qədim eposlarda tapmışdır. ...

XƏLİL RZA ULUTÜRKÜN XATİRƏSİNİN ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

14.11.2002 [15:00]
Azərbaycanın xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün (Xəlil Rza oğlu Xəlilovun) xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə qərara alıram: ...

FİKRƏT ƏMİROVUN 80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

07.11.2002 [18:00]
2002-ci ilin noyabr ayında Azərbaycanın görkəmli musiqi xadimi, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, bəstəkar Fikrət Məşədi Cəmil oğlu Əmirovun anadan olmasının 80 illiyi tamam olur. ...

2002-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN BÜDCƏSİNİN İCRASI İLƏ BAĞLI BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [21:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 12 sentyabr tarixli 579 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun illik gəlir və xərclər proqramının (büdcəsinin) tərtibi və icrası ...

BAKI METROPOLİTENİNİN 35 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [20:05]
2002-ci il noyabrın 6-da Bakı Metropoliteninin birinci növbəsinin işə salınmasının 35 ili tamam olur. 1967-ci ildə metropolitenin “Bakı Soveti”, “Sahil”, “28 May”, “Gənclik” və “Nərimanov” stansiyalarından ibarət olan birinci növbəsinin istifadəyə verilməsi Azərbaycanın həyatında əlamətdar hadisə olmuşdur. ...

Ə.V.CƏFƏROVUN XÜSUSİ TƏQAÜDƏ LAYİQ GÖRÜLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [19:05]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanda gənc istedadlara dövlət qayğısı haqqında” 22 iyun 1996-ci il tarixli 464 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ İLƏ İTALİYA RESPUBLİKASI HÖKUMƏTİ ARASINDA KİÇİK VƏ ORTA MÜƏSSİSƏLƏR SAHƏSİNDƏ ƏMƏKDAŞLIQ HAQQINDA ANLAŞMA MEMORANDUMUNUN TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN  SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [13:00]
2002-ci il iyunun 25-də Roma şəhərində imzalanmış “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə İtaliya Respublikası Hökuməti arasında kiçik və orta müəssisələr sahəsində əməkdaşlıq haqqında Anlaşma Memorandumu” təsdiq edilsin. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ BEYNƏLXALQ İNKİŞAF ASSOSİASİYASI ARASINDA “İNKİŞAF ÜÇÜN KREDİT HAQQINDA SAZİŞ”İN (İNSTİTUSİONAL QURUCULUĞA İKİNCİ TEXNİKİ YARDIM KREDİTİ) TƏSDİQ EDİLMƏSİ BARƏDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

01.11.2002 [12:00]
1. 2002-ci il oktyabrın 17-də Bakı şəhərində imzalanmış Azərbaycan Respublikası ilə Beynəlxalq İnkişaf Assosiasiyası arasında “İnkişaf üçün kredit haqqında Saziş” (İnstitusional Quruculuğa İkinci Texniki Yardım Krediti) təsdiq edilsin. ...

HÜSEYN CAVİDİN 120 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

23.10.2002 [12:00]
2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi böyük şair və dramaturq Hüseyn Cavidin (Hüseyn Abdulla oğlu Rasizadənin) anadan olmasının 120 illiyi tamam olur. ...

ŞÖVKƏT ƏLƏKBƏROVANIN 80 İLLİK YUBİLEYİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

19.10.2002 [18:00]
2002-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan milli ifaçılıq sənətinin görkəmli nümayəndəsi, tanınmış müğənni və pedaqoq, xalq artisti Şövkət Feyzulla qızı Ələkbərovanın anadan olmasının 80 illiyi tamam olur. ...

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRDİ TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.10.2002 [16:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında” 11 iyun 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

AZƏRBAYCANIN OLİMPİYA ÇEMPİONLARINA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN XÜSUSİ OLİMPİYA TƏQAÜDLƏRİNİN VERİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

10.10.2002 [15:00]
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycanın olimpiya çempionları üçün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi olimpiya təqaüdlərinin təsis edilməsi haqqında” 10 oktyabr 2002-ci il tarixli Fərmanına uyğun olaraq qərara alıram: ...

YANĞINSÖNDÜRƏNLƏRİN PEŞƏ BAYRAMI GÜNÜNÜN TƏSİS EDİLMƏSİ HAQQINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

05.10.2002 [20:00]
Azərbaycan Demokratik Respublikasında 1918-ci il oktyabrın 10-da Bakı şəhər İdarəsinin tərkibində Bakı Yanğın Komandasının təsis edilməsini əsas tutaraq qərara alıram: ...